PY-HP2460

Shenzhen Puyang Solar Co., Ltd.
기술: PWM
제품보증연한: 1 년
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Shenzhen Puyang Solar Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

MSRP 부터 ₩69,200 / 대
 • 기술: MPPT
 • 제품보증연한: 2 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 3.2 - 48 V
 • 배터리 종류: GEL, AGM
 • 보호등급: --

제품특성

모델명
PY-HP2460
전기 데이터  
최대. 태양광 입력 전력
720 / 1440 W
전압 @ 최대 태양광 입력 전력
12 / 24 VDC
최대 태양 전지 개로 전압
55 V
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, PV 역극성 보호, PV 과전압 보호, PV 야간 역전류 보호, 배터리 역극성 보호, 과부하 보호, 충전 보호 이상, 방전 보호 이상, 온도 보호 이상

Shenzhen Puyang Solar Co., Ltd.

Click to show company phone
www.puyangsolar.com
중국
6/F, 12th Factory of Shijie Cooperation, Gushu, Xixiang, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, 518100
참고: 귀하의 문의가 Shenzhen Puyang Solar Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Alex
Contact Face
alex

관련된 상품

 • PY-P2410C
  Puyang Solar PWM
 • PY-PU2430
  Puyang Solar PWM
 • PY-PU2420
  Puyang Solar PWM
 • PY-PU2410
  Puyang Solar PWM
 • PY-MC2450N10
  Puyang Solar MPPT
 • PY-MC2440N10
  Puyang Solar MPPT
 • PY-MC2430N10
  Puyang Solar MPPT
 • ₩46,900 / 대
  PY-MC2420N10
  Puyang Solar MPPT
 • PY-HP2450
  Puyang Solar PWM
 • PY-HP2440
  Puyang Solar PWM
 • PY-HP2430
  Puyang Solar PWM
 • PY-HP2420
  Puyang Solar PWM
 • PY-HP2410
  Puyang Solar PWM
 • PY-P2440N
  Puyang Solar PWM
 • PY-P2430N
  Puyang Solar PWM
 • PY-P2410
  Puyang Solar PWM
 • PY-P2420C
  Puyang Solar PWM
 • PY-MC48100N25
  Puyang Solar MPPT
 • PY-MC4885N25
  Puyang Solar MPPT
 • PY-MC48100N15
  Puyang Solar MPPT
 • PY-MC4885N15
  Puyang Solar MPPT
 • PY-MT2410N10
  Puyang Solar MPPT
 • ₩154,000 / 대
  PY-MF4860N15
  Puyang Solar MPPT
 • PY-P2420
  Puyang Solar PWM
 • PY-ML4860
  Puyang Solar MPPT
 • PY-ML4830N15
  Puyang Solar MPPT
 • PY-ML2440
  Puyang Solar MPPT
 • PY-ML2430
  Puyang Solar MPPT
 • PY-P2430C
  Puyang Solar PWM