12V/24V 10A/15A

12V/24V 10A/15A

Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.
기술: 기타
제품보증연한: --
지역: 중국 중국
Jing linfeng
참고: 귀하의 문의가 Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

MSRP 부터 ₩69,200 / 대
 • 기술: MPPT
 • 제품보증연한: 2 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 3.2 - 48 V
 • 배터리 종류: GEL, AGM
 • 보호등급: --

제품특성

모델명
12V/24Vdc
전기 데이터  
최대. 태양광 입력 전력
180 / 360 W
최대 태양 전지 개로 전압
36 V
공칭 전압 (배터리) 전압
12 / 24 V
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
115x95x38 mm
무게
0.13 Kg
보호등급 IP 30
작동 온도 범위 -10 ~ +40 °C
습도 0 - 80 %
디스플레이 LED
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, 배터리 역극성 보호, 과부하 보호, 충전 보호 이상, 방전 보호 이상

Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.

+86 531 85662088
www.demingpower.com
중국
Building 2, No. 8666, Second Ring North Road, Ji'nan, Shandong
직원수: 200
참고: 귀하의 문의가 Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Jing linfeng
Contact Face
Amy wang
Contact Face
Junying Li
Contact Face
George

관련된 상품

 • 24V30A - 48V3...
  Deming Power Eq... PWM
 • MPPT Solar Ch...
  Deming Power Eq... MPPT
 • MPPT Solar Ch...
  Deming Power Eq... MPPT
 • MPPT Solar Ch...
  Deming Power Eq... MPPT
 • MPPT Solar Ch...
  Deming Power Eq... MPPT
 • MPPT Solar Ch...
  Deming Power Eq... MPPT
 • MPPT Solar Ch...
  Deming Power Eq... MPPT
 • 480V 30A-250A
  Deming Power Eq... PWM
 • 384V 30A-250A
  Deming Power Eq... PWM
 • 240V 30A-300A
  Deming Power Eq... PWM
 • 220V 30A-300A
  Deming Power Eq... PWM
 • 192V 30A-300A
  Deming Power Eq... PWM
 • 120V 100A-200A
  Deming Power Eq... PWM
 • 120V 30A-80A
  Deming Power Eq... PWM
 • 120V20A - 220...
  Deming Power Eq... PWM
 • 10KW/5KW
  Deming Power Eq... PWM
 • 48V60A - 120V...
  Deming Power Eq... PWM
 • 50KW240V
  Deming Power Eq... PWM
 • 100KW480V
  Deming Power Eq... PWM
 • 240V 30A-80A
  Deming Power Eq... PWM
 • 12V 80A-120A
  Deming Power Eq... PWM
 • 24V 50A-120A
  Deming Power Eq... PWM
 • 48V 30A-80A
  Deming Power Eq... PWM
 • 48V 100A-200A
  Deming Power Eq... PWM
 • 96V 30A-200A
  Deming Power Eq... PWM