P507 for P-perc and N-Pert Bifacial Module

P507 for P-perc and N-Pert Bifacial Module

Shanghai HIUV New Materials Co., Ltd.
유형: 빠른 치료
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Shanghai HIUV New Materials Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

PIX FC

Pixon Green Energy
 • 두께: 0.45 mm
 • 유형: 빠른 치료
 • 폭: ≤1335 mm
 • 롤 길이: 140-150 m
 • VA 함량: 28 %
 • 인장강도: 15 Mpa
 • 영률: --
 • 신장율: 500 %
 • 수분 흡수율 (20°C): --
 • 전광선 투과율: ≥91 %
 • UV차단 영역: 360 nm
 • 굴절률: 1.48
 • 융점: 67-73 °C
 • 비열: --

제품특성

제품특성  
유형 빠른 치료
두께 0.5-0.7 mm
≤1100 mm
롤 길이 100-200 m
VA 함량 12-18 %
용융지수 5-15 g/10min
밀도 0.92 g/cm3
겔화도 ≥70 %
안정성능  
수분 흡수율 (20°C) ≤12 % / day
벗김 강도 (봉합재 - 글라스) ≥60 N/cm
벗김 강도 (봉합재 - 백시트) ≥50 N/cm
열수축률 (길이 / MD) ≤4 %
열수추률 (폭 /TD) ≤1.5 %
체적 저항률 >1x10 ^15 Ω·cm
UV 노화 (황변도) ≤5 △YI
습기 열 노화 (황변도) ≤5 △YI
PDF  
제품 사양서 다운받기

Shanghai HIUV New Materials Co., Ltd.

Click to show company phone
www.hiuv.net
중국
RM. 909A, Tower A, Bldg.1, No.3000, Longdong Ave., Zhangjiang Hi-Tech Park, Pilot Free Trade Zone, Pudong Dist., Shanghai
참고: 귀하의 문의가 Shanghai HIUV New Materials Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Manager Deng

관련된 상품

 • EVA for GG Mo...
  HIUV New Materi... 빠른 치료
 • ₩1,790 / Wp
  FH-B
  Fenghua Plastic... 빠른 치료
 • White EVA-S20...
  HIUV New Materi... 빠른 치료
 • ₩2,230 / Wp
  White EVA II ...
  Changzhou Sveck... 매우 빠른 치료
 • EVA-S201MT&S2...
  HIUV New Materi... 빠른 치료
 • ₩2,230 / Wp
  Anti PID EVA...
  Changzhou Sveck... 매우 빠른 치료
 • EVA for white...
  HIUV New Materi... 빠른 치료
 • ₩2,230 / Wp
  White EVA fil...
  Changzhou Sveck... 매우 빠른 치료