VF3007A

VF3007A

Miraisha Co., Ltd. (Power Tite)
유형: 독립형
공율범위: --
지역: 일본 일본
제품은 더 이상 제조되지 않는다.

대체 제품

HMS Series

Hoymiles
 • 유형: 마이크로 인버터
 • 제품보증연한: --
 • 보호등급: IP67,NEMA 6
 • 외형 사이즈: 164x182x30 mm
 • 무게: 1.75 kg

제품특성

모델명
VF3007A-12VDC VF3007A-24VDC VF3007A-48VDC
입력사양 (DC)  
최대 입력 전압
17 V 34 V 68 V
최소 입력 전압
10.5 V 21 V 42 V
출력사양 (AC)  
정격 출력 용량
3 kW 3 kW 3 kW
출력 전압 범위
97~128 V 97~128 V 97~128 V
정격 출력 전압
100, 110, 115 V 100, 110, 115 V 100, 110, 115 V
계통 주파수 범위
50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
정격 주파수
50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz
전류 왜율(THD)
< 2.5 % < 2.5 % < 2.5 %
최대효울
91 % 92 % 93 %
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
88.4x205x455 mm 88.4x205x455 mm 88.4x205x455 mm
중량
6.2 kg 6.2 kg 6.2 kg
동작 온도 범위 -20 ~ +60 ℃
냉각방식 강제공냉식
인터페이스 RS 232
보호기능  
보호기능 과전압 보호

Miraisha Co., Ltd. (Power Tite)

Click to show company phone
www.powertite.co.jp
일본
1F, 5 Chome-5-9 Higashijujo, Kita, Tokyo, 114-0001
제품은 더 이상 제조되지 않는다.

관련된 상품

 • FI-S353AW
  Power Tite
 • FI-SQ1003
  Power Tite 독립형
 • FI-SQ1503
  Power Tite 독립형
 • FI-SQ2003
  Power Tite 독립형
 • FI-SQ3003
  Power Tite 독립형
 • FI-SQ703A
  Power Tite 독립형
 • FI-SQ1003A
  Power Tite 독립형
 • FI-SQ1503A
  Power Tite 독립형
 • FI-SQ2003A
  Power Tite 독립형
 • FI-SQ3003A
  Power Tite 독립형