10KW-30KW

10KW-30KW

Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.
유형: 계통연계형, 독립형, 하이브리드
공율범위: --
지역: 중국 중국
Jing linfeng
참고: 귀하의 문의가 Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

BEL Series

Guanzhou Poojin Electronic
MSRP 부터 ₩42.7 / Wp
 • 유형: 독립형
 • 제품보증연한: 1 년
 • 보호등급: --
 • 외형 사이즈: 152x95x55 mm
 • 무게: 0.42 kg
 • 최대 입력 용량: 0.3 kW
 • 최대 입력 전압: 15.5 V
 • 최대 입력 전류: --
 • MPP(T)전압 범위: --
 • MPPT수량: --
 • 최대 출력 용량: 0.3 kW
 • 정격 주파수: 50,60 Hz
 • 최대효울: 90 %
 • European효율: --
 • 상수: --

제품특성

모델명
DMPCS-10KSTL DMPCS-20KSTL DMPCS-30KSTL
입력사양 (DC)  
최대 입력 용량
11 kW 22 kW 33 kW
최대 입력 전류
55 A 110 A 165 A
정격 DC 전류
50 A 100 A 150 A
출력사양 (AC)  
정격 출력 용량
10 kW 20 kW 30 kW
출력 전압 범위
198~484 V 198~484 V 198~484 V
정격 출력 전압
220, 380, 440 V 220, 380, 440 V 220, 380, 440 V
계통 주파수 범위
49.5-60.6 Hz 49.5-60.6 Hz 49.5-60.6 Hz
정격 주파수
50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz
역률 (cosφ)
0.8 0.8 0.8
전류 왜율(THD)
< 3 % < 3 % < 3 %
상수
3 3 3
최대효울
97 % 97 % 97 %
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
590x275x770 mm 590x275x770 mm 590x275x770 mm
중량
42 kg 58 kg 65 kg
기기소음
< 60 dB(A) < 60 dB(A) < 60 dB(A)
동작 온도 범위 -25 ~ +45 ℃
변압기 변압기 없음
보호등급 IP21
습도 0-95 %
냉각방식 강제공냉식
최대 고도 6000 m
인터페이스 RS 485, Ethernet, WLAN
PDF  
제품 사양서 다운받기

Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.

Click to show company phone
www.demingpower.com
중국
Building 2, No. 8666, Second Ring North Road, Ji'nan, Shandong
직원수: 200
참고: 귀하의 문의가 Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Jing linfeng
Contact Face
Amy wang
Contact Face
Junying Li
Contact Face
George

관련된 상품

 • 50KVA Three Pha...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • ₩309 / Wp
  Fronius Primo UL
  K and C Solar 계통연계형
 • 50KW-200KW
  Jinan Deming Po... 계통연계형, 독립형, 하이브리드
 • SPI 220-440-100...
  Jinan Deming Po... 하이브리드
 • 100KW Solar Cha...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 15KW Solar Char...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 10KW Solar Char...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 5KW Solar Charg...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 250KW-500KW On-...
  Jinan Deming Po... 계통연계형
 • 100KW On-Grid I...
  Jinan Deming Po... 계통연계형
 • 30KW-50KW On-Gr...
  Jinan Deming Po... 계통연계형
 • 1KW-5KW On-Grid...
  Jinan Deming Po... 계통연계형
 • 1KW-6KW On-Grid...
  Jinan Deming Po... 계통연계형
 • 500KVA Three Ph...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 300KVA Three Ph...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 100KVA Three Ph...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • off-grid DMNB22...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 30KVA Three Pha...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 20KVA Three Pha...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 15KVA Three Pha...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 10KVA Three Pha...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 5KVA Three Phase
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 3KVA Three Phase
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 100KVA Single P...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 50KVA Single Ph...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 20KVA Single Ph...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 15KVA Single Ph...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 10KVA Single Ph...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • G250KS
  Jinan Deming Po... 계통연계형
 • G500KTL
  Jinan Deming Po... 계통연계형