SPG-II 1-4KV

SPG-II 1-4KV

Kemapower Electronics Co., Ltd.
유형: 독립형, 하이브리드
공율범위: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Kemapower Electronics Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 유형: 독립형
 • 제품보증연한: 5 년
 • 보호등급: IP20
 • 외형 사이즈: 550x300x225 mm
 • 무게: 27.4 kg

제품특성

모델명
SPG1000-II SPG1500-II SPG2000-II SPG3000-II SPG4000-II
입력사양 (DC)  
최대 입력 전압
24 V 48 V 48 V 48 V 48 V
출력사양 (AC)  
출력 전압 범위
104.5~241.5 V 104.5~241.5 V 104.5~241.5 V 104.5~241.5 V 104.5~241.5 V
정격 주파수
50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz
최대효울
85 % 85 % 85 % 85 % 85 %
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
486x400x181 mm 486x400x181 mm 486x400x180 mm 486x400x180 mm 600x432x184 mm
중량
19 kg 20 kg 24 kg 28 kg 39 kg
동작 온도 범위 35 ~ +55 ℃
냉각방식 강제공냉식
인터페이스 RS 232
디스플레이 LCD, LED
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, 과부하 보호, 과전압 보호, 과열 보호, 역 극성 보호

Kemapower Electronics Co., Ltd.

Click to show company phone
www.kemapower.com
중국
R505-1, Taikang Middle Road 468#, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang
참고: 귀하의 문의가 Kemapower Electronics Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Tom

관련된 상품

 • SUB 3.2KW 5KW
  Kemapower Elect... 독립형, 하이브리드
 • SPGIII Series
  Kemapower Elect... 독립형, 하이브리드
 • GPSW-II8-12K
  Kemapower Elect... 독립형, 하이브리드
 • ST40-60K
  Kemapower Elect... 계통연계형
 • ST5-30K
  Kemapower Elect... 계통연계형
 • SP-D Series
  Kemapower Elect... 계통연계형
 • SP Series
  Kemapower Elect... 계통연계형
 • GPSW-II 1-6KW
  Kemapower Elect... 독립형, 하이브리드
 • SSG(B)10-20KVA
  Kemapower Elect... 독립형, 하이브리드
 • JDSW(D)300-1500W
  Kemapower Elect... 독립형
 • N-ST0.3-1.5KW
  Kemapower Elect... 독립형, 하이브리드
 • TSG-B10-60KVA
  Kemapower Elect... 독립형, 하이브리드
 • ZYSW-TS0.6-1.5K
  Kemapower Elect... 독립형, 하이브리드
 • HI4KW-6KW
  Kemapower Elect... 독립형
 • JD75-200W
  Kemapower Elect... 독립형
 • JD-N300-1500W
  Kemapower Elect... 독립형
 • JD300-600W
  Kemapower Elect... 독립형
 • JD800-3000W
  Kemapower Elect... 독립형