For Pitched roof

Trina Solar Limited
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Trina Solar Limited로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

RN-7-SW-3 L-Foot Roof...

Xiamen Rineng Solar Energy Technology
최저가격 ₩12.7 / Wp
 • 유형: 기울어진 지붕
 • 제품보증연한: 10 년
 • 경사각: --
 • 풍하중: 216 km/h
 • 설하중: 1.5 kg/m2
 • 지지물 자재: 알루미늄
 • 부품: 알루미늄
 • 패널 지향: 세로 방향, 수평 방향
 • 패널 틀: 틀, 틀이 없는
 • 무게: --

제품특성

모델명
Trinamount II
제품보증연한 10 년
개요  
유형 기울어진 지붕
지지대 시스템 배치 기둥
패널 틀
패널 지향 수평 방향
지붕형태 용접 금속, 지붕 표면
PDF  
제품 사양서 다운받기

Trina Solar Limited

No. 2 Trina Road, Trina PV Industrial Park, New District, Changzhou, Jiangsu
직원수: 4,500
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
陆兴

관련된 상품

 • For Tile roof
  Trina Solar 기울어진 지붕
 • *Korean Tin r...
  Xiamen 9Sun Sol... 기울어진 지붕
 • For Flat roof
  Trina Solar 평지붕
 • ₩30.5 / Wp
  Super Solar ...
  Super Solar 기울어진 지붕
 • ₩37.7 / Wp
  Roof Solar Mo...
  Xiamen Huge Ene... 기울어진 지붕
 • ₩35.2 / Wp
  Sheet-metal R...
  Foshan Geco Ren... 기울어진 지붕
 • ₩12.7 / Wp
  RN-7-SW-3 L-...
  Xiamen Rineng S... 기울어진 지붕
 • ₩11.4 / Wp
  Tin Roof Sola...
  Corigy Energy 기울어진 지붕
 • ₩22.3 / Wp
  Rooftop Mount...
  Photons Solar 기울어진 지붕
 • ₩53.8 / Wp
  Alminum Alloy...
  Davinsolar Alum... 기울어진 지붕
 • ₩25.7 / Wp
  Metal Roof Mo...
  ShareSun Photov... 기울어진 지붕
 • ₩24.7 / Wp
  Metal Roof Mo...
  Landpower Solar 기울어진 지붕
 • Solar Farm Mo...
  Xiamen 9Sun Sol... 그라운드 마운트
 • Solar Ground ...
  Xiamen 9Sun Sol... 그라운드 마운트
 • ₩72.7 / Wp
  Solar Mountin...
  Xiamen Huge Ene... 그라운드 마운트
 • ₩72.7 / Wp
  Ground Solar ...
  Xiamen Huge Ene... 그라운드 마운트
 • ₩38.5 / Wp
  Fixed Tilt So...
  Solar First 평지붕
 • ₩81.5 / Wp
  Piling Ground...
  Solar First 그라운드 마운트
 • ₩56.7 / Wp
  AL Ground Mou...
  Solar First 그라운드 마운트
 • ₩38.1 / Wp
  Flat roof sol...
  Corigy Energy 평지붕