ST-R1

ST-R1

썬트랙
지역: 한국 한국
참고: 귀하의 문의가 썬트랙로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

AS Solar Tripod Concre...

Xiamen Angels Solar
최저가격 ₩41.0 / Wp
 • 유형: 평지붕
 • 제품보증연한: 15 년
 • 경사각: 0-45 °
 • 풍하중: 216 km/h
 • 설하중: 1.4 kg/m2
 • 지지물 자재: 알루미늄
 • 부품: 알루미늄, 스테인리스강
 • 패널 지향: 세로 방향, 수평 방향
 • 패널 틀: 틀, 틀이 없는
 • 무게: --

제품특성

모델명
ST-R1
제품보증연한 20 년
개요  
유형 기울어진 지붕
패널 틀
경사각
1-20 °
풍하중
162 km/h
설하중
71.4 kN/m2
일반 사양  
지지물 자재 알루미늄, 스테인리스강
부품자재 알루미늄

썬트랙

Click to show company phone
www.suntrack.co.kr
한국
충남 천안시 서북구 입장면 삼사로 2028-14
참고: 귀하의 문의가 썬트랙로 직접 발송이 될 것입니다.

관련된 상품

 • ST-G1
  썬트랙 바닥
 • ₩34.7 / Wp
  Super Solar ...
  Super Solar 기울어진 지붕
 • ST-G2
  썬트랙 바닥
 • ₩42.4 / Wp
  Roof Solar Mo...
  Xiamen Huge Ene... 기울어진 지붕
 • ST-G3
  썬트랙 바닥
 • Roof mounting...
  Anhui Xinbo Tec... 기울어진 지붕
 • ST-G4
  썬트랙 바닥
 • ₩21.7 / Wp
  WD-03 tile r...
  Xiamen Young Zo... 기울어진 지붕
 • ST-R2
  썬트랙 평지붕
 • ₩20.5 / Wp
  Tin Roof Sola...
  Xiamen Large En... 기울어진 지붕
 • ST-R3
  썬트랙 BIPV
 • ₩108 / Wp
  Solar Panel M...
  Xiamen Large En... 기울어진 지붕
 • ST-F1
  썬트랙 떠 있는
 • ₩27.1 / Wp
  Metal Roof Mo...
  Landpower Solar 기울어진 지붕
 • ₩43.3 / Wp
  Solar Panel S...
  SIC Solar 기울어진 지붕
 • ₩24.5 / Wp
  HINA
  Jiaxing Haina F... 기울어진 지붕
 • ₩46.6 / Wp
  Pitched Tile ...
  SIC Solar 기울어진 지붕
 • Basic Solar S...
  Lux 기울어진 지붕
 • ₩58.5 / Wp
  Pitched Roof ...
  GTERGY 기울어진 지붕
 • BIPV solar mo...
  Anhui Xinbo Tec... BIPV
 • ₩65.0 / Wp
  Soeasy Solar ...
  Soeasy Photovol... 바닥
 • GQ-TTO Sun Tr...
  Guoqiang Singsun 바닥
 • ₩41.0 / Wp
  AS Solar Trip...
  Xiamen Angels S... 평지붕
 • ₩54.2 / Wp
  GM-01 Ground ...
  Xiamen Young Zo... 바닥