RN-3C Adjustable Round Tube Ground Mounting System

Xiamen Rineng Solar Energy Technology Co., Ltd.
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Xiamen Rineng Solar Energy Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

SOLARBLOC® 10º...

Pretensados Durán
 • 유형: 평지붕
 • 제품보증연한: 10 년
 • 경사각: 10-18 °
 • 풍하중: --
 • 설하중: --
 • 지지물 자재: --
 • 부품: 알루미늄
 • 패널 지향: 세로 방향, 수평 방향
 • 패널 틀: --
 • 무게: --

제품특성

모델명
RN-3C
제품보증연한 10 년
개요  
유형 바닥선반
지지대 시스템 배치
패널 지향 세로 방향, 수평 방향
경사각
0-60 °
풍하중
216 km/h
설하중
1.5 kN/m2
일반 사양  
지지물 자재 아연 도금 강
부품자재 알루미늄, 스테인리스강, 아연 도금 강

Xiamen Rineng Solar Energy Technology Co., Ltd.

No.290, Taiwan Street, Huli District, Xiamen, Fujian
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Mr. Zhuang
Contact Face
Echo
Contact Face
peonia
Contact Face
Ema
Contact Face
Rita

관련된 상품

 • RN-3B Round T...
  Xiamen Rineng S... 바닥선반
 • ₩136 / Wp
  Hilly Area So...
  Senji Energy 바닥선반
 • RN-4 New AL G...
  Xiamen Rineng S... 바닥선반
 • ₩71.6 / Wp
  Hot-Dip Galva...
  Serve Energy 바닥선반
 • RN-6 Adjustab...
  Xiamen Rineng S... 바닥선반
 • ₩61.4 / Wp
  Ground Solar ...
  Empery Solar 바닥선반
 • RN-5 Flat Roo...
  Xiamen Rineng S... 평지붕
 • ₩70.9 / Wp
  Solar ...
  Tianjin Coldbend 바닥선반
 • RN-AS Agricul...
  Xiamen Rineng S... 바닥선반
 • ₩93.4 / Wp
  large ground ...
  Tianjin Coldbend 바닥선반
 • RN-CSA AL Car...
  Xiamen Rineng S... 카포트 마운트
 • ₩74.7 / Wp
  Pole Mounting...
  Tripsolar 바닥선반
 • RN-CSB Carbon...
  Xiamen Rineng S... 카포트 마운트
 • ₩56.0 / Wp
  Ground Mounti...
  Minde Aluminium 바닥선반
 • RN-7-SW-4 Adj...
  Xiamen Rineng S... 기울어진 지붕
 • ₩84.0 / Wp
  Solar sharing...
  Minde Aluminium 바닥선반
 • RN-1 AL Groun...
  Xiamen Rineng S... 바닥선반
 • ₩35.0 / Wp
  All Aluminum ...
  Stonergy 바닥선반
 • RN-2 Single-p...
  Xiamen Rineng S... 바닥선반
 • ₩90.1 / Wp
  Agricultual S...
  Senji Energy 바닥선반
 • RN-3A Carbon ...
  Xiamen Rineng S... 바닥선반
 • ₩112 / Wp
  PV-TerrainRac...
  Radiant 바닥선반