Metal Roof

Metal Roof

Vooyage International Co., Ltd.
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Vooyage International Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩21.8 / Wp
 • 유형: 기울어진 지붕
 • 제품보증연한: 10 년
 • 경사각: 10-25 °
 • 풍하중: 216 km/h
 • 설하중: --

제품특성

모델명
Metal Roof
개요  
유형 기울어진 지붕
지지대 시스템 배치
패널 지향 세로 방향
풍하중
216 km/h

Vooyage International Co., Ltd.

Click to show company phone
www.vgsolar.com
중국
Building 15, No.168 Shuya Road, Songjiang District, Shanghai
직원수: 100
참고: 귀하의 문의가 Vooyage International Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Kiran

관련된 상품

 • Aluminum Grou...
  VG Solar 바닥
 • C-steel Ground
  VG Solar 바닥
 • Adjustable Tr...
  VG Solar 평지붕
 • Carport
  VG Solar 간이 차고
 • F101-Ballaste...
  VG Solar 평지붕
 • F102-Ballaste...
  VG Solar 평지붕
 • F103-Ballaste...
  VG Solar 평지붕
 • F104- Flat Ro...
  VG Solar 평지붕
 • U-Base Soluti...
  VG Solar 기울어진 지붕
 • Hanger Bolt S...
  VG Solar 기울어진 지붕
 • C30 Metal Roo...
  VG Solar 평지붕
 • C40 Metal Roo...
  VG Solar 기울어진 지붕
 • T10 Tile Roof...
  VG Solar 기울어진 지붕
 • T30 Tile Roof...
  VG Solar 기울어진 지붕
 • T20 Tile Roof...
  VG Solar 기울어진 지붕