Seasonal Tilt

Seasonal Tilt

Arctech Solar Holding Co., Ltd.
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Arctech Solar Holding Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩81.9 / Wp
 • 유형: 바닥
 • 제품보증연한: 10 년
 • 경사각: 0-60 °
 • 풍하중: 216 km/h
 • 설하중: 1.4 kg/m2
 • 지지물 자재: 알루미늄, 스테인리스강
 • 부품: 알루미늄, 스테인리스강
 • 패널 지향: 수평 방향
 • 패널 틀: 틀, 틀이 없는
 • 무게: --

제품특성

모델명
Seasonal Tilt
개요  
유형 바닥
지지대 시스템 배치
패널 지향 세로 방향
경사각
0-75 °

Arctech Solar Holding Co., Ltd.

Click to show company phone
www.arctechsolar.us
중국
No.190 Huayang Road, Lujia Town, Kunshan, Jiangsu
직원수: 500
참고: 귀하의 문의가 Arctech Solar Holding Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Marketing
비즈니스 상세 정보
부품소재유형
지지대, 트랙커
지지대
유형: 지면
트랙커
축수: 1

관련된 상품

 • Dual Pole Sol...
  Arctech Solar 바닥
 • GM-06 Galvani...
  Xiamen Young Zo... 바닥
 • Single Pole S...
  Arctech Solar 바닥
 • ₩51.2 / Wp
  GM-01 Ground ...
  Xiamen Young Zo... 바닥
 • ₩81.9 / Wp
  SAI Aluminum ...
  SIC Solar 바닥
 • ₩59.4 / Wp
  GQ-A Fixed Ad...
  Guoqiang Singsun 바닥
 • ₩104 / Wp
  GQ-TTO Sun Tr...
  Guoqiang Singsun 바닥
 • ₩61.5 / Wp
  Soeasy Solar ...
  Soeasy Photovol... 바닥
 • ₩24.6 / Wp
  Aluminum Grou...
  Landpower Solar 바닥
 • ₩79.9 / Wp
  SOEASY Solar ...
  Soeasy Photovol... 바닥
 • ₩12.9 / Wp
  AS Alumimum S...
  Xiamen Angels S... 바닥
 • ₩74.5 / Wp
  AL- Ground Mo...
  Xiamen Large En... 바닥
 • ₩23.2 / Wp
  HAINA N9
  Jiaxing Haina F... 바닥
 • ₩23.2 / Wp
  HAINA M8
  Jiaxing Haina F... 바닥
 • ₩82.8 / Wp
  Aluminum Grou...
  GTERGY 바닥
 • ₩25.6 / Wp
  Metal Roof Mo...
  Landpower Solar 기울어진 지붕
 • BIPV solar mo...
  Anhui Xinbo Tec... BIPV
 • Roof mounting...
  Anhui Xinbo Tec... 기울어진 지붕
 • ₩20.7 / Wp
  WD-03 tile r...
  Xiamen Young Zo... 기울어진 지붕
 • ₩41.0 / Wp
  Solar Panel S...
  SIC Solar 기울어진 지붕
 • ₩44.1 / Wp
  Pitched Tile ...
  SIC Solar 기울어진 지붕
 • ₩32.8 / Wp
  Super Solar ...
  Super Solar 기울어진 지붕
 • ₩18.3 / Wp
  Ballasted Sol...
  Landpower Solar 평지붕
 • ₩38.7 / Wp
  AS Solar Trip...
  Xiamen Angels S... 평지붕