RN7-SW-1 Railless Roof Mounting System

Xiamen Rineng Solar Energy Technology Co., Ltd.
가격:
최저가격 ₩22.5 / Wp
최저가격 ₩14,800 / 2 패널
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Xiamen Rineng Solar Energy Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩129 / Wp
 • 유형: 간이 차고
 • 제품보증연한: 15 년
 • 경사각: 0-20 °
 • 풍하중: 216 km/h
 • 설하중: 1.4 kg/m2
 • 지지물 자재: 알루미늄, 스테인리스강
 • 부품: --
 • 패널 지향: 세로 방향, 수평 방향
 • 패널 틀: 틀, 틀이 없는
 • 무게: --

제품특성

모델명
RN7-SW
제품보증연한 10 년
개요  
유형 기울어진 지붕
지지대 시스템 배치 열, 기둥
패널 틀 틀, 틀이 없는
패널 지향 세로 방향, 수평 방향
지붕형태 콘크리트, 목재, 역청, 강철, 알루미늄, 시멘트 섬유
지붕물매
0-60 °
경사각
0-5 °
최대 경사지형
5 °
풍하중
30 km/h
설하중
1.5 kN/m2

Xiamen Rineng Solar Energy Technology Co., Ltd.

Click to show company phone
www.rinengsolar.com
중국
Room 1002, Building B, Huayong Tiandi Commercial Plaza, No. 290 Taiwan Street, Huli District, Xiamen, Fujian
직원수: 50
참고: 귀하의 문의가 Xiamen Rineng Solar Energy Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Micheal
Contact Face
Mr. Zhuang
Contact Face
Amanda
Contact Face
Ema
Contact Face
陳 剣波(チン ケンハ)
Contact Face
Apollo Wallace Lim
Contact Face
Tracy Chan
제품 동영상

관련된 상품

 • ₩172 / Wp
  RN-AS Agricul...
  Xiamen Rineng S... 바닥
 • ₩48.1 / Wp
  Pitched Tile ...
  Kseng Solar 기울어진 지붕
 • ₩22.1 / Wp
  RN7-PW Tile R...
  Xiamen Rineng S... 기울어진 지붕
 • ₩42.8 / Wp
  *Korean Tin r...
  Xiamen 9Sun Sol... 기울어진 지붕
 • ₩29.2 / Wp
  RN7-SW-2 Trap...
  Xiamen Rineng S... 기울어진 지붕
 • ₩23.0 / Wp
  Rooftop Mount...
  Photons Solar 기울어진 지붕
 • ₩150 / Wp
  RN-7-SW-3 L-...
  Xiamen Rineng S... 기울어진 지붕
 • ₩32.1 / Wp
  Tile Roof Sys...
  Enerack 기울어진 지붕
 • ₩22.1 / Wp
  L-Foot Metal ...
  Xiamen Rineng S... 기울어진 지붕
 • ₩20.8 / Wp
  Sheet-metal R...
  Foshan Geco Ren... 기울어진 지붕
 • ₩43.1 / Wp
  Seam Metal Ro...
  Xiamen Rineng S... 기울어진 지붕
 • ₩127 / Wp
  Tin Roof Sola...
  Corigy Solar 기울어진 지붕
 • ₩24.2 / Wp
  RN-7-SW-4 Adj...
  Xiamen Rineng S... 기울어진 지붕
 • ₩165 / Wp
  Waterproof Al...
  Photons Solar 간이 차고
 • ₩215 / Wp
  RN-CSB Carbon...
  Xiamen Rineng S... 간이 차고
 • ₩123 / Wp
  Waterproof so...
  Kseng Solar 간이 차고
 • ₩129 / Wp
  RN-CSA AL Car...
  Xiamen Rineng S... 간이 차고
 • ₩257 / Wp
  Easy solar ki...
  Kseng Solar 바닥
 • ₩71.1 / Wp
  RN-1 AL Groun...
  Xiamen Rineng S... 바닥
 • ₩101 / Wp
  U Pile Ground...
  Enerack 바닥
 • ₩71.3 / Wp
  RN-5 Flat Roo...
  Xiamen Rineng S... 평지붕
 • ₩45.4 / Wp
  East&West Bal...
  Enerack 평지붕
 • ₩225 / Wp
  RN-6 Adjustab...
  Xiamen Rineng S... 바닥
 • ₩68.4 / Wp
  Solar Farm Mo...
  Xiamen 9Sun Sol... 바닥
 • ₩42.8 / Wp
  RN-4 New AL G...
  Xiamen Rineng S... 바닥
 • ₩49.9 / Wp
  Solar Ground ...
  Xiamen 9Sun Sol... 바닥
 • ₩94.9 / Wp
  RN-3C Adjusta...
  Xiamen Rineng S... 바닥
 • ₩48.6 / Wp
  Ground Mounti...
  Photons Solar 바닥
 • ₩59.3 / Wp
  RN-3B Round T...
  Xiamen Rineng S... 바닥
 • ₩52.6 / Wp
  Ground Solar ...
  Empery Solar 바닥
 • ₩56.0 / Wp
  RN-3A Carbon ...
  Xiamen Rineng S... 바닥
 • ₩129 / Wp
  Carport Solar...
  Empery Solar 간이 차고
 • ₩64.6 / Wp
  RN-2 Single-p...
  Xiamen Rineng S... 바닥
 • ₩135 / Wp
  Roof Solar Mo...
  Empery Solar 평지붕