L-Foot Metal Roof

L-Foot Metal Roof

Xiamen Rineng Solar Energy Technology Co., Ltd.
지역: 중국 중국
제조업체에 문의
참고: 귀하의 문의가 Xiamen Rineng Solar Energy Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

BIPV Carport M...

Sun-Nova New Energy
최저가격 ₩79.6 / Wp
 • 유형: 간이 차고
 • 제품보증연한: 10 년
 • 경사각: 0-30 °
 • 풍하중: 230.4 km/h
 • 설하중: --

제품특성

모델명
RN7-SW-3
제품보증연한 10 년
개요  
유형 기울어진 지붕
지지대 시스템 배치 열, 기둥
패널 틀 틀, 틀이 없는
패널 지향 세로 방향, 수평 방향
지붕형태 목재, 용접 금속, 역청, 강철, 알루미늄, 시멘트 섬유, 지붕 표면
지붕물매
0-30 °
경사각
0-10 °
최대 경사지형
10 °
풍하중
40 km/h
설하중
1.4 kN/m2
일반 사양  
지지물 자재 알루미늄, 스테인리스강
부품자재 알루미늄, 스테인리스강

Xiamen Rineng Solar Energy Technology Co., Ltd.

Click to show company phone
www.rinengsolar.com
중국
Room 1002, Building B, Huayong Tiandi Commercial Plaza, No. 290 Taiwan Street, Huli District, Xiamen, Fujian
직원수: 50
참고: 귀하의 문의가 Xiamen Rineng Solar Energy Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

관련된 상품

 • RN-AS Agricul...
  Xiamen Rineng S... 바닥
 • ₩47.0 / Wp
  Pitched Tile ...
  Kseng Solar 기울어진 지붕
 • RN7-PW Tile R...
  Xiamen Rineng S... 기울어진 지붕
 • ₩27.6 / Wp
  AS Mini-rail ...
  Angels Solar 기울어진 지붕
 • RN7-SW-2 Trap...
  Xiamen Rineng S... 기울어진 지붕
 • TILE Solution
  Hopergy 기울어진 지붕
 • RN-7-SW-3 L-...
  Xiamen Rineng S... 기울어진 지붕
 • ₩20.9 / Wp
  Metal Roof So...
  MG Solar 기울어진 지붕
 • Seam Metal Ro...
  Xiamen Rineng S... 기울어진 지붕
 • ₩19.0 / Wp
  Metal Roof So...
  Huge Energy 기울어진 지붕
 • RN7-SW-1 Rail...
  Xiamen Rineng S... 기울어진 지붕
 • ₩57.5 / Wp
  Pitched Rooft...
  ExtenSolar 기울어진 지붕
 • RN-7-SW-4 Adj...
  Xiamen Rineng S... 기울어진 지붕
 • WALKWAY
  Hopergy 기울어진 지붕
 • RN-CSB Carbon...
  Xiamen Rineng S... 간이 차고
 • ₩33.4 / Wp
  Roof-Ground S...
  Super Solar 기울어진 지붕
 • RN-CSA AL Car...
  Xiamen Rineng S... 간이 차고
 • ₩11.5 / Wp
  WD-03 Tile R...
  Young Zone Solar 기울어진 지붕
 • RN-1 AL Groun...
  Xiamen Rineng S... 바닥
 • ₩19.0 / Wp
  Tile Roof Mou...
  9Sun Solar 기울어진 지붕
 • RN-5 Flat Roo...
  Xiamen Rineng S... 평지붕
 • ₩31.4 / Wp
  Tile Roof Sys...
  Enerack 기울어진 지붕
 • RN-6 Adjustab...
  Xiamen Rineng S... 바닥
 • ₩23.6 / Wp
  Solar Tile Ro...
  Haina Solar 기울어진 지붕
 • RN-4 New AL G...
  Xiamen Rineng S... 바닥
 • ₩199 / Wp
  Solar Carport
  Super Solar 간이 차고
 • RN-3C Adjusta...
  Xiamen Rineng S... 바닥
 • ₩110 / Wp
  Balcony Solar...
  Super Solar 바닥
 • RN-3B Round T...
  Xiamen Rineng S... 바닥
 • ₩49.8 / Wp
  GQ-D Series F...
  Guoqiang Singsun 농업
 • RN-3A Carbon ...
  Xiamen Rineng S... 바닥
 • ₩35.9 / Wp
  GQ-F Series F...
  Guoqiang Singsun 바닥
 • RN-2 Single-p...
  Xiamen Rineng S... 바닥
 • Concrete Foun...
  Geco Renewable ... 바닥