KPV-M 300~325

King-PV Technology Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 300 ~ 325 Wp
지역: 중국 중국

대체 제품

최저가격 ₩197 / Wp
 • 셀종류: PERC
 • 모듈 외형: 2115x1052x40 mm
 • 무게: 22.5 kg
 • 셀크기: 166×166 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 390 Wp
 • Vmpp: 41.12 V
 • Impp: 9.49 A
 • 개방 회로 전압: 49.3 V
 • 단락 전류: 10.12 A
 • 호률: 19.38 %
 • 제품보증연한: 15 년
 • 출력 보증: 12년 동안 90% 이상의 효율, 30년 동안 83.1% 이상의 효율

제품특성

모델명
KPV-300M72 KPV-305M72 KPV-310M72 KPV-315M72 KPV-320M72 KPV-325M72
보증  
출력 보증 10년 동안 90% 이상의 효율, 20년 동안 80% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
300 Wp 305 Wp 310 Wp 315 Wp 320 Wp 325 Wp
최대전압(Vmpp)
36.7 V 36.7 V 37.2 V 37.6 V 37.8 V 37.8 V
최대전류(Impp)
8.17 A 8.31 A 8.33 A 8.38 A 8.47 A 8.6 A
개방전압(Voc)
45.5 V 45.5 V 46.1 V 46.1 V 46.4 V 46.4 V
단락전류(Isc)
8.83 A 8.98 A 9 A 8.87 A 8.96 A 9.1 A
모듈 호률
15.5 % 15.7 % 16 % 16.2 % 16.5 % 16.7 %
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 %
전력 허용차 (-)
- 3 % - 3 % - 3 % - 3 % - 3 % - 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1000 V
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1956x992x40 mm
무게 22.5 kg
셀종류 단결정
셀크기 156×156 mm
설수량 72
유리의 두께 4 mm
봉합재 EVA
백시트 유형 TPT
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
바이패스 다이오드 수 6
정션박스 보호등급 IP 67
커넥터 유형 MC4
케이블 단면도 4 mm2
커넥터 케이블 길이 900 mm

King-PV Technology Co., Ltd.

Click to show company phone
www.king-pv.com
중국
No. 18 Tangshan Road, Yonghkang, Jinhua, Zhejiang
직원수: 400
모회사: China Qunsheng Group

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
다결정, 단결정
공율범위(Wp): 30-335

유용한 연락처

Contact Face
King-PV
Contact Face
King-PV Technology Co., Ltd.
Contact Face
marcuswang
비즈니스 상세 정보
결정실리콘
유형: 다결정, 단결정
공율범위(Wp): 30-335
모회사
China Qunsheng Group

관련된 상품

 • KPV30P-36
  King-PV Technol... 다결정
 • ₩288 / Wp
  TPL M-120HC S...
  TPL Solar PERC
 • KPV50P-36
  King-PV Technol... 다결정
 • ₩270 / Wp
  TPL M-144HC S...
  TPL Solar PERC
 • KPV50M-36
  King-PV Technol... 단결정
 • ₩258 / Wp
  RZ-480-505HM-...
  Runsol PV PERC
 • KPV100P-36
  King-PV Technol... 다결정
 • ₩258 / Wp
  RZ-525-550HM-...
  Runsol PV PERC
 • KPV100M-36
  King-PV Technol... 단결정
 • ₩258 / Wp
  RZ-440-465HM-...
  Runsol PV PERC
 • KPV165M-36
  King-PV Technol... 단결정
 • ₩229 / Wp
  TD-375M-120HC
  Tide Solar 단결정
 • KPV165P-36
  King-PV Technol... 다결정
 • ₩234 / Wp
  TD-450M-144HC
  Tide Solar 단결정
 • KPV220M-72
  King-PV Technol... 단결정
 • ₩229 / Wp
  TD-410M-144HC
  Tide Solar 단결정
 • KPV220P-48
  King-PV Technol... 다결정
 • ₩283 / Wp
  SKT390-415M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • KPV-M 250~275
  King-PV Technol... 단결정
 • ₩283 / Wp
  SKT480-505M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • KPV275P-60
  King-PV Technol... 다결정
 • ₩283 / Wp
  SKT525-550M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • KPV280M-60
  King-PV Technol... 단결정
 • Black Panther...
  RECOM PERC
 • KPV335M-72
  King-PV Technol... 단결정
 • Black Panther...
  RECOM PERC, 양면형
 • KPV330P-72
  King-PV Technol... 다결정
 • Puma RCM-450-...
  RECOM 양면형, PERC