SP120-130 72A

SP120-130 72A

Yuhuan Solar Energy Source Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: Wp
지역: 중국 중국
제품은 더 이상 제조되지 않는다.

대체 제품

OS-HP72-330-350W

Oushang Photovoltaic
최저가격 ₩328 / Wp
 • 셀종류: 다결정
 • 모듈 외형: 2015x996x35 mm
 • 무게: --
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: --

제품특성

모델명
SP120-72A SP130-72A
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
120 Wp 130 Wp
최대전압(Vmpp)
17.8 V 18 V
최대전류(Impp)
6.74 A 7.22 A
개방전압(Voc)
21.36 V 21.6 V
단락전류(Isc)
7.42 A 7.94 A
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 %
전력 허용차 (-)
- 3 % - 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1061x808x35 mm
무게 12 kg
셀종류 단결정
설수량 72
유리 유형 강화
프레임 알루미늄 합금

Yuhuan Solar Energy Source Co., Ltd.

Click to show company phone
www.shinepower.cn
중국
Building 18, Chengbei Chuangrong Industrial City, Yuhuan, Taizhou, Zhejiang
직원수: 100
제품은 더 이상 제조되지 않는다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 0.5-180

유용한 연락처

Contact Face
Sales
Contact Face
Sales
Contact Face
Sales

관련된 상품

 • SP100 36A
  ShinePower 단결정
 • ₩1,130 / Wp
  XXR-SFSP- ETF...
  Shenzhen XXR So... 단결정
 • SP100-36B
  ShinePower 다결정
 • ₩1,130 / Wp
  XXR-SFSP- ETF...
  Shenzhen XXR So... 단결정
 • SP120-36A
  ShinePower 단결정
 • SP150-36B
  ShinePower 다결정
 • SP150-36A
  ShinePower 단결정
 • SP180-36A
  ShinePower 단결정
 • SP300-60B
  ShinePower 다결정