GH0926A8

Zhejiang Ganghang Solar Technology Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 4 ~ 5 Wp
지역: 중국 대륙 중국 대륙
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Ganghang Solar Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

SOLAR BLANKET

Sunpro Power
최저가격 ₩1,200 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: --
 • 무게: --
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: --
 • Pmax: 60 Wp
 • Vmpp: 18 V
 • Impp: 3.33 A
 • 개방 회로 전압: 21.24 V
 • 단락 전류: 3.67 A
 • 호률: --
 • 제품보증연한: 10 년
 • 출력 보증: 10년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율

제품특성

모델명
GH-0319A8 GH-0319A9 GH0926A8
보증  
제품보증연한 5 년
출력 보증 10년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
4 Wp 4.5 Wp 5 Wp
최대전압(Vmpp)
17.4 V 17.4 V 17.4 V
최대전류(Impp)
0.23 A 0.25 A 0.28 A
개방전압(Voc)
21.6 V 21.6 V 21.6 V
단락전류(Isc)
0.25 A 0.27 A 0.31 A
출력 허용오차 (+)
+ 5 % + 5 % + 5 %
전력 허용차 (-)
- 5 % - 5 % - 5 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 285x235x18 mm
무게 0.9 kg
셀종류 단결정
셀크기 125×125 mm
설수량 36

Zhejiang Ganghang Solar Technology Co., Ltd.

West Xintiandi, Xiacheng Zone, Hangzhou, Zhejiang
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 150-380

유용한 연락처

Contact Face
Maggie

관련된 상품

 • GH-0925A1
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩263 / Wp
  Poly270-285W
  Powitt Solar 다결정
 • GH-1010A3
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩287 / Wp
  Mono355-370W
  Powitt Solar 단결정
 • GH0926A10
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩311 / Wp
  HC 390-410W M...
  Powitt Solar PERC
 • GH0924A4
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩288 / Wp
  LNSF-370-390M...
  Luxen Solar Ene... PERC
 • GH-0924A13
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩288 / Wp
  LNSE-290-310M...
  Luxen Solar Ene... PERC
 • GH0924A6
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩329 / Wp
  STAR HC M144 ...
  Mysolar USA PERC
 • GH-0927A1
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩299 / Wp
  STAR HC P144 ...
  Mysolar USA 다결정
 • GH80-100M36
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩317 / Wp
  SUPO HC M144 ...
  Mysolar USA PERC
 • GH0924A19
  Ganghang Solar 단결정
 • HTM-TSB-380M1...
  HT Solar 단결정
 • GH0926A9
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩1,550 / Wp
  Charging kit/...
  Solarwit 단결정
 • GH-0926A3
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩287 / Wp
  60 Cell N typ...
  Solarwit 단결정
 • GH0926A12
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩305 / Wp
  60 cell full ...
  Solarwit 단결정
 • GH-0924A3
  Ganghang Solar 단결정
 • Das Modul Mon...
  Soluxtec - Die ... PERC
 • GH-0924A1
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩341 / Wp
  HCM72X9
  DAH Solar 단결정
 • GH130-160M36
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩287 / Wp
  HCP72X9
  DAH Solar 다결정
 • GH-0924A14
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩329 / Wp
  HCM60X9
  DAH Solar 단결정
 • GH-0925A8
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩264 / Wp
  M6-360/370/380
  GS PV 단결정
 • GH0924A2
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩215 / Wp
  INE P325-340
  Infinity New En... 다결정
 • GH180-210M72
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩227 / Wp
  INE M290-315
  Infinity New En... 단결정
 • GH0924A18
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩227 / Wp
  INE M345-370
  Infinity New En... 단결정
 • GH-0929A3
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩287 / Wp
  JY305-320M6-P...
  JAYU Solar Ener... PERC
 • GH0929A1
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩263 / Wp
  JY330-345P6-P...
  JAYU Solar Ener... 다결정
 • GH220-250M54
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩287 / Wp
  JY285-300M6-F...
  JAYU Solar Ener... 단결정
 • GH0926A1
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩251 / Wp
  Poly-325W
  Huicheng Energy 다결정
 • GH-0924A8
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩263 / Wp
  Mono-360W
  Huicheng Energy 단결정
 • GH240-275M60
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩263 / Wp
  Mono-295W
  Huicheng Energy 단결정
 • GH0924A11
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩371 / Wp
  HS GLASS-GLAS...
  Hershey-Power PERC
 • GH-1010A2
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩371 / Wp
  HS GLASS-GLAS...
  Hershey-Power PERC
 • GH1010A1
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩287 / Wp
  RZ-315/320/32...
  Dezhou Runze Ne... 다결정
 • GH280-320M72
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩303 / Wp
  ECO-270-290P-...
  Eco Delta Power 다결정
 • GH0924A17
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩263 / Wp
  RS320P(B)-72
  Jiangsu Runda PV 다결정
 • GH-0926A5
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩275 / Wp
  RS280M6(B)-60
  Jiangsu Runda PV 단결정