180W 36V

180W 36V

Shenzhen Hengxin Energy Technology Co., Ltd.
유형: 다결정
공율범위: 180 Wp
지역: 중국 중국

대체 제품

 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 2008x1002x35 mm
 • 무게: 21.5 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: --
 • Pmax: 390 Wp
 • Vmpp: 40.93 V
 • Impp: 9.53 A
 • 개방 회로 전압: 49.26 V
 • 단락 전류: 10.32 A
 • 호률: 19.38 %
 • 제품보증연한: 12 년
 • 출력 보증: 12년 동안 91.5% 이상의 효율, 25년 동안 84.3% 이상의 효율

제품특성

모델명
180W 36V
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
180 Wp
최대전압(Vmpp)
36 V
최대전류(Impp)
5 A
개방전압(Voc)
43.2 V
단락전류(Isc)
5.1 A
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1580x808x40 mm
무게 16.3 kg
셀종류 다결정
설수량 72
유리 유형 강화
봉합재 EVA
백시트 유형 PET

Shenzhen Hengxin Energy Technology Co., Ltd.

Click to show company phone
www.szhengxinsolar.com
중국
4th Floor, No.A5, Hengkeng Industrail Zone, Shiyan Town, Baoan Distnct, Shenzhen, 518108

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 0.4-280

관련된 상품

 • 100W 18V
  Hengxin Energy ... 단결정
 • ₩341 / Wp
  GPNE-S144/FNH...
  GPPV New Energy 단결정
 • 110W 18V
  Hengxin Energy ... 다결정
 • RMHHB72-455~4...
  Regitec Solar HJT, 양면형
 • 120W 18V
  Hengxin Energy ... 다결정
 • ₩444 / Wp
  AE480TMC-144B...
  AE Solar 단결정
 • 130W 18V
  Hengxin Energy ... 단결정
 • ₩403 / Wp
  AE MD-144BD 5...
  AE Solar 양면형
 • 140-160W 18V
  Hengxin Energy ... 다결정
 • ₩399 / Wp
  AE MD-144 535...
  AE Solar 양면형
 • 170W 18V
  Hengxin Energy ... 다결정
 • CE-395-415HM ...
  Centro Energy 단결정
 • 190W 36V
  Hengxin Energy ... 다결정
 • ₩293 / Wp
  RT120WM
  Runtech China 단결정
 • 200W 36V
  Hengxin Energy ... 다결정
 • ₩372 / Wp
  Mono PERC M12...
  Sunpro Power PERC
 • 210W 36V
  Hengxin Energy ... 다결정
 • ₩372 / Wp
  Mono PERC M10...
  Sunpro Power PERC
 • 220W 27V
  Hengxin Energy ... 다결정
 • ₩372 / Wp
  Mono PERC M10...
  Sunpro Power PERC