SL220-20P 255-275

Jiangsu SunLink PV Technology Co., Ltd.
유형: 다결정
공율범위: 255 ~ 275 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Jiangsu SunLink PV Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩267 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 2000x992x40 mm
 • 무게: 22.5 kg
 • 셀크기: 156.75×156.75 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 380 Wp
 • Vmpp: 39.8 V
 • Impp: 9.55 A
 • 개방 회로 전압: 48.05 V
 • 단락 전류: 10.09 A
 • 호률: --
 • 제품보증연한: 25 년
 • 출력 보증: 10년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율

제품특성

모델명
SL220-20P255 SL220-20P260 SL220-20P265 SL220-20P270 SL220-20P275
보증  
제품보증연한 10 년
출력 보증 12년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
255 Wp 260 Wp 265 Wp 270 Wp 275 Wp
최대전압(Vmpp)
30.7 V 30.9 V 31.1 V 31.3 V 31.5 V
최대전류(Impp)
8.3 A 8.41 A 8.53 A 8.63 A 8.74 A
개방전압(Voc)
37.3 V 37.5 V 37.7 V 37.9 V 38.1 V
단락전류(Isc)
8.9 A 9.01 A 9.12 A 9.23 A 9.32 A
모듈 호률
15.7 % 16 % 16.3 % 16.6 % 16.9 %
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
최대출력(Pmax)
187 Wp 191 Wp 195 Wp 198 Wp 202 Wp
최대전압(Vmpp)
29.6 V 29.7 V 29.8 V 29.9 V 30 V
최대전류(Impp)
6.33 A 6.43 A 6.55 A 6.63 A 6.74 A
개방전압(Voc)
34.5 V 34.6 V 34.7 V 34.8 V 34.9 V
단락전류(Isc)
6.71 A 6.88 A 7.06 A 7.19 A 7.31 A
온도
45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.45 %/°C
온도 계수(Voc) -0.35 %/°C
온도 계수(Isc) 0.055 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1000 V
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1640x992x35 mm
무게 18 kg
셀종류 다결정
셀크기 156×156 mm
설수량 60
유리 유형 강화
유리의 두께 3.2 mm
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
바이패스 다이오드 수 3
정션박스 보호등급 IP 67
커넥터 유형 MC4
커넥터 케이블 길이 900 mm
인증
IEC 61215 (TÜV NORD) 4478018406749-013 IEC 61730 (TÜV NORD) 4478018406749-013 IEC 61215 (TÜV NORD) 4478018406749-325 IEC 61730 (TÜV NORD) 4478018406749-325 IEC 61215 (TÜV NORD) 4478018406749-013 IEC 61730 (TÜV NORD) 4478018406749-013 IEC 61215 (TÜV NORD) 4478018406749-325 IEC 61730 (TÜV NORD) 4478018406749-325 IEC 61215 (TÜV NORD) 4478018406749-013 IEC 61730 (TÜV NORD) 4478018406749-013 IEC 61215 (TÜV NORD) 4478018406749-325 IEC 61730 (TÜV NORD) 4478018406749-325 IEC 61215 (TÜV NORD) 4478018406749-013 IEC 61730 (TÜV NORD) 4478018406749-013 IEC 61215 (TÜV NORD) 4478018406749-325 IEC 61730 (TÜV NORD) 4478018406749-325 IEC 61215 (TÜV NORD) 4478018406749-013 IEC 61730 (TÜV NORD) 4478018406749-013 IEC 61215 (TÜV NORD) 4478018406749-325 IEC 61730 (TÜV NORD) 4478018406749-325
PDF  
제품 사양서 다운받기

Jiangsu SunLink PV Technology Co., Ltd.

Nanyuan Road, Economic Development Zone, Zhangjiagang, Jiangsu
직원수: 500
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/2016: 500 MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 5-360

유용한 연락처

Contact Face
Ms Wang
Contact Face
Holley Wang

관련된 상품

 • SL80-12M
  SunLink PV 단결정
 • ND-AK270-275
  Sharp 다결정
 • SL120-12
  SunLink PV 다결정
 • ₩522 / Wp
  WT 260P17
  Wattrom 다결정
 • SL130-12
  SunLink PV 다결정
 • ₩235 / Wp
  PERC Mono320W...
  Cell Solar PERC
 • SL110-12P
  SunLink PV 다결정
 • ₩248 / Wp
  PERC Mono 390...
  Cell Solar PERC
 • SL110-12M
  SunLink PV 단결정
 • ₩248 / Wp
  Full black Mo...
  Cell Solar PERC
 • SL150-12
  SunLink PV 다결정
 • ₩334 / Wp
  EVVO 290-320 ...
  Evolve Energy G... 단결정
 • SL180-24M
  SunLink PV 단결정
 • ₩341 / Wp
  EVVO - V - Se...
  Evolve Energy G... PERC
 • SL200-12
  SunLink PV 단결정
 • ₩303 / Wp
  EVVO 330-360 ...
  Evolve Energy G... 단결정
 • SL200-18P
  SunLink PV 다결정
 • DM72-380-395
  Ningbo RayTech ... 단결정
 • SL200-18M
  SunLink PV 단결정
 • BPDM72(S)-370...
  Ningbo RayTech ... 단결정
 • SL240-32M
  SunLink PV 단결정
 • BPDM72(S)-385...
  Ningbo RayTech ... 양면형
 • SL220-20M
  SunLink PV 단결정
 • ₩255 / Wp
  HS144-M 375-4...
  Hershey-Power 단결정
 • SL250-24
  SunLink PV 다결정
 • ₩322 / Wp
  HCM60X9BB 325...
  DAH Solar 단결정
 • SL220-20P
  SunLink PV 다결정
 • ₩248 / Wp
  SL60M 270-285W
  Sunlike Solar 단결정
 • SL220-20M 265...
  SunLink PV 단결정
 • ₩248 / Wp
  JUST Half-Cut...
  Just Solar 다결정
 • SL220-20P 275...
  SunLink PV 다결정
 • ₩248 / Wp
  JUST Half-Cut...
  Just Solar 단결정
 • SL280-24M
  SunLink PV 단결정
 • ₩271 / Wp
  BQ-POLY60
  BQ Solartech 다결정
 • SL280-24P
  SunLink PV 다결정
 • ₩271 / Wp
  BQ-MONO72
  BQ Solartech 단결정
 • SL220-20M 300...
  SunLink PV 단결정
 • ₩271 / Wp
  BQ-MONO60
  BQ Solartech 단결정
 • SL220-20M 305...
  SunLink PV 단결정
 • FU300-...
  FuturaSun PERC
 • SL280-24M 320...
  SunLink PV 단결정
 • FU300-315M
  FuturaSun PERC
 • SL280-24P 330...
  SunLink PV 다결정
 • FU320-330M Ne...
  FuturaSun PERC
 • SL280-24M 365...
  SunLink PV 단결정
 • ₩261 / Wp
  M6-375/395
  GS PV 단결정