Poly Sun 30-35

Ningbo Xiangshan Solarmax Photo-electric Co., Ltd.
유형: 다결정
공율범위: 30 ~ 35 Wp
지역: 중국 중국

대체 제품

FDS220-20M270

Fortunes Solar
최저가격 ₩256 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 1640x990x35 mm
 • 무게: 19 kg
 • 셀크기: 156×156 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 270 Wp
 • Vmpp: 31.5 V
 • Impp: 8.57 A
 • 개방 회로 전압: 39 V
 • 단락 전류: 9.5 A
 • 호률: --
 • 제품보증연한: --
 • 출력 보증: --

제품특성

모델명
Sun 30 Sun 35
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
30 Wp 35 Wp
최대전압(Vmpp)
17.5 V 17.5 V
최대전류(Impp)
1.71 A 2 A
개방전압(Voc)
21.5 V 21.5 V
단락전류(Isc)
1.94 A 2.26 A
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 816x356x28 mm
무게 5 kg
셀종류 다결정

Ningbo Xiangshan Solarmax Photo-electric Co., Ltd.

No.19, Danning Road, Industrial Park, Xiangshan County, Ningbo, Zhejiang, 315700

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 5-180

관련된 상품

 • Poly Sun-5
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩256 / Wp
  M6-320-360
  GS PV 단결정
 • Mono Sun-5
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩259 / Wp
  ESP 260-285 3...
  Einnova Solarli... 다결정
 • Poly Sun-10
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩282 / Wp
  ESM PERC 360-...
  Einnova Solarli... PERC
 • Mono Sun-10
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩235 / Wp
  PERC Mono 300...
  TPL Solar PERC
 • Poly Sun-15
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩271 / Wp
  PMS275-300M-60
  Prostar Solar 단결정
 • Mono Sun-15
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩294 / Wp
  CE-280~310M60...
  Centro Energy 단결정
 • Poly Sun-20
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩259 / Wp
  UL-275-285P-60
  Ulica Solar 다결정
 • Mono Sun-20
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩259 / Wp
  UL-330-335P-72
  Ulica Solar 다결정
 • Poly Sun-25
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩306 / Wp
  UL-295-320M-60
  Ulica Solar 단결정
 • Mono Sun-25
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩251 / Wp
  JST265-285P(6...
  Just Solar 다결정
 • Mono Sun 30-35
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩282 / Wp
  CE-330~360M72
  Centro Energy 단결정
 • Poly Sun 40-45
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩282 / Wp
  CE-295~320M60
  Centro Energy 단결정
 • Mono Sun 40-45
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩259 / Wp
  TTN-250-260P60
  TTN Electric 다결정
 • Poly Sun 50-55
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩274 / Wp
  TTN-300-320P72
  TTN Electric 다결정
 • Mono Sun 50-55
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩247 / Wp
  TTN-150-160M36
  TTN Electric 단결정
 • Poly Sun-60
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩1,180 / Wp
  SOLAR BLANKET
  Sunpro Power 단결정
 • Mono Sun 60-65
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩271 / Wp
  JS310-330P
  JS Solar 다결정
 • Mono Sun-70
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • HTM290-320MH-...
  HT Solar 단결정
 • Mono Sun-75
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • Soluxtec Das ...
  Soluxtec - Die ... 다결정
 • Mono Sun-80
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • Soluxtec Das ...
  Soluxtec - Die ... PERC
 • Mono Sun-85
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩235 / Wp
  TPL P-72 Seri...
  TPL Solar 다결정
 • Mono Sun-90
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩259 / Wp
  JST355-375M(7...
  Just Solar 양면형, PERC
 • Mono Sun-100
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩282 / Wp
  Black ESM PER...
  Einnova Solarli... PERC
 • Poly Sun 150L...
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩259 / Wp
  SH-280P6-20
  HS Solar 다결정
 • Poly Sun-150S
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • HTM285-315MA-...
  HT Solar 단결정
 • Mono Sun 150S...
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • HTM360-390MH-...
  HT Solar 단결정
 • Mono Sun 150L...
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩294 / Wp
  RS300M6(B)-60
  Jiangsu Runda PV 단결정