Poly Sun 30-35

Ningbo Xiangshan Solarmax Photo-electric Co., Ltd.
유형: 다결정
공율범위: 30 ~ 35 Wp
지역: 중국 중국

대체 제품

PS-P60 250-275

Philadelphia Solar
 • 셀종류: 다결정
 • 모듈 외형: 1655x990x40 mm
 • 무게: 18 kg
 • 셀크기: 156×156 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 250 Wp
 • Vmpp: 30.42 V
 • Impp: 8.22 A
 • 개방 회로 전압: 37.51 V
 • 단락 전류: 8.7 A
 • 호률: 15.24 %
 • 제품보증연한: 10 년
 • 출력 보증: 12년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율

제품특성

모델명
Sun 30 Sun 35
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
30 Wp 35 Wp
최대전압(Vmpp)
17.5 V 17.5 V
최대전류(Impp)
1.71 A 2 A
개방전압(Voc)
21.5 V 21.5 V
단락전류(Isc)
1.94 A 2.26 A
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 816x356x28 mm
무게 5 kg
셀종류 다결정

Ningbo Xiangshan Solarmax Photo-electric Co., Ltd.

No.19, Danning Road, Industrial Park, Xiangshan County, Ningbo, Zhejiang, 315700

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 5-180

관련된 상품

 • Poly Sun-5
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩254 / Wp
  FDS220-20M270
  Fortunes Solar 단결정
 • Mono Sun-5
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩260 / Wp
  Mono-295W
  Huicheng Energy 단결정
 • Poly Sun-10
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩260 / Wp
  Mono-360W
  Huicheng Energy 단결정
 • Mono Sun-10
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩249 / Wp
  Poly-325W
  Huicheng Energy 다결정
 • Poly Sun-15
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩284 / Wp
  JY285-300M6-F...
  JAYU Solar 단결정
 • Mono Sun-15
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩260 / Wp
  JY330-345P6-P...
  JAYU Solar 다결정
 • Poly Sun-20
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩284 / Wp
  JY305-320M6-P...
  JAYU Solar PERC
 • Mono Sun-20
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩260 / Wp
  INE M345-370
  Infinity New En... 단결정
 • Poly Sun-25
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩260 / Wp
  INE M290-315
  Infinity New En... 단결정
 • Mono Sun-25
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩237 / Wp
  INE P325-340
  Infinity New En... 다결정
 • Mono Sun 30-35
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩284 / Wp
  HCM60X9 330-3...
  DAH Solar 단결정
 • Poly Sun 40-45
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩272 / Wp
  HCP72X9 355-3...
  DAH Solar 다결정
 • Mono Sun 40-45
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩284 / Wp
  HCM72X9 400-4...
  DAH Solar 단결정
 • Poly Sun 50-55
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • Das Modul Mon...
  Soluxtec - Die ... PERC
 • Mono Sun 50-55
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩302 / Wp
  60 cell full ...
  Solarwit 단결정
 • Poly Sun-60
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩237 / Wp
  HS GLASS-GLAS...
  Hershey-Power PERC
 • Mono Sun 60-65
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩284 / Wp
  RZ-315/320/32...
  Dezhou Runze Ne... 다결정
 • Mono Sun-70
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩271 / Wp
  FDS280-24P300
  Fortunes Solar 다결정
 • Mono Sun-75
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩288 / Wp
  FDS280-24M330
  Fortunes Solar 단결정
 • Mono Sun-80
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩284 / Wp
  RZ-265/270/27...
  Dezhou Runze Ne... 다결정
 • Mono Sun-85
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩244 / Wp
  RZ-360/365/37...
  Dezhou Runze Ne... 단결정
 • Mono Sun-90
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩219 / Wp
  CSGAAAM2-72 (...
  CSG PVTech 다결정
 • Mono Sun-100
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩249 / Wp
  SH-300S6-20
  HS Solar 단결정
 • Poly Sun 150L...
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩243 / Wp
  SH-315-335P6-...
  HS Solar 다결정
 • Poly Sun-150S
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩249 / Wp
  SH-280P6-20
  HS Solar 다결정
 • Mono Sun 150S...
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • HTM360-390MH-...
  HT Solar 단결정
 • Mono Sun 150L...
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩260 / Wp
  RS300M6(B)-60
  Jiangsu Runda PV 단결정