Mono Sun-10

Ningbo Xiangshan Solarmax Photo-electric Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 10 Wp
지역: 중국 중국

대체 제품

JDP6C-36

Jingdao New Energy
최저가격 ₩283 / Wp
 • 셀종류: 다결정
 • 모듈 외형: 1956x992x40 mm
 • 무게: 25.5 kg
 • 셀크기: 156.75×156.75 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 300 Wp
 • Vmpp: 35.9 V
 • Impp: 8.36 A
 • 개방 회로 전압: 44.5 V
 • 단락 전류: 8.83 A
 • 호률: 15.4 %
 • 제품보증연한: --
 • 출력 보증: --

제품특성

모델명
Sun-10
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
10 Wp
최대전압(Vmpp)
17.5 V
최대전류(Impp)
0.57 A
개방전압(Voc)
21.5 V
단락전류(Isc)
0.65 A
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 356x301x28 mm
무게 1.4 kg
셀종류 단결정

Ningbo Xiangshan Solarmax Photo-electric Co., Ltd.

No.19, Danning Road, Industrial Park, Xiangshan County, Ningbo, Zhejiang, 315700

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 5-180

관련된 상품

 • Poly Sun-5
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩255 / Wp
  M6-375/395
  GS PV 단결정
 • Mono Sun-5
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩304 / Wp
  BIFACIAL MDHF...
  Mysolar USA 양면형, PERC
 • Poly Sun-10
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩293 / Wp
  SR-M660HL 9BB...
  Sunrise 단결정
 • Poly Sun-15
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩293 / Wp
  SR-M660HL 9BB
  Sunrise 단결정
 • Mono Sun-15
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩293 / Wp
  SR-M672HL 9BB
  Sunrise 단결정
 • Poly Sun-20
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩252 / Wp
  TP370-400W PE...
  Topsky PERC
 • Mono Sun-20
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩255 / Wp
  M6-380/390
  GS PV 단결정
 • Poly Sun-25
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩269 / Wp
  SS-(340~350)-...
  Sunova Solar Te... 다결정
 • Mono Sun-25
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩281 / Wp
  SS-(380~400)-...
  Sunova Solar Te... PERC
 • Poly Sun 30-35
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩281 / Wp
  SS-(395~410)-...
  Sunova Solar Te... 단결정
 • Mono Sun 30-35
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩258 / Wp
  Poly270-285W
  Powitt Solar 다결정
 • Poly Sun 40-45
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩281 / Wp
  Mono355-370W
  Powitt Solar 단결정
 • Mono Sun 40-45
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩304 / Wp
  HC 390-410W M...
  Powitt Solar PERC
 • Poly Sun 50-55
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • SPM6-60
  SpolarPV Techno... PERC
 • Mono Sun 50-55
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • SPP6-72
  SpolarPV Techno... PERC
 • Poly Sun-60
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • SPBSM6-72
  SpolarPV Techno... 양면형
 • Mono Sun 60-65
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩243 / Wp
  LNSF-370-390M...
  Luxen Solar Ene... PERC
 • Mono Sun-70
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩246 / Wp
  LNSE-290-310M...
  Luxen Solar Ene... PERC
 • Mono Sun-75
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩287 / Wp
  STAR HC M144 ...
  Mysolar USA PERC
 • Mono Sun-80
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩298 / Wp
  SUPO HC M144 ...
  Mysolar USA PERC
 • Mono Sun-85
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • HTM-TSB-380M1...
  HT Solar 단결정
 • Mono Sun-90
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩1,520 / Wp
  Charging kit/...
  Solarwit 단결정
 • Mono Sun-100
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩281 / Wp
  60 Cell N typ...
  Solarwit 단결정
 • Poly Sun 150L...
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩298 / Wp
  60 cell full ...
  Solarwit 단결정
 • Poly Sun-150S
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • Das Modul Mon...
  Soluxtec - Die ... PERC
 • Mono Sun 150S...
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩322 / Wp
  HCM72X9
  DAH Solar 단결정
 • Mono Sun 150L...
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩281 / Wp
  HCP72X9
  DAH Solar 다결정