SL245-270TU-30P

SL245-270TU-30P

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd
유형: 다결정
공율범위: Wp
지역: 중국 중국

대체 제품

최저가격 ₩265 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 1982x992x25 mm
 • 무게: 26 kg
 • 셀크기: 156.75×156.75 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 340 Wp
 • Vmpp: 38.1 V
 • Impp: 8.93 A
 • 개방 회로 전압: 46.3 V
 • 단락 전류: 9.41 A
 • 호률: 17.3 %
 • 제품보증연한: 10 년
 • 출력 보증: 12년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율

제품특성

모델명
245 250 255 260 265 270
보증  
제품보증연한 12 년
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
245 Wp 250 Wp 255 Wp 260 Wp 265 Wp 270 Wp
최대전압(Vmpp)
30.85 V 31.02 V 31.18 V 31.35 V 31.48 V 31.61 V
최대전류(Impp)
7.94 A 8.06 A 8.18 A 8.29 A 8.42 A 8.54 A
개방전압(Voc)
36.91 V 36.99 V 37.07 V 37.22 V 37.38 V 37.54 V
단락전류(Isc)
8.5 A 8.62 A 8.75 A 8.87 A 8.98 A 9.14 A
모듈 호률
15.06 % 15.37 % 15.67 % 15.98 % 16.29 % 16.6 %
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
온도
45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.41 %/°C
온도 계수(Voc) -0.32 %/°C
온도 계수(Isc) 0.05 %/°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1640x992x40 mm
무게 18.6 kg
셀종류 다결정
셀크기 156×156 mm
설수량 60
유리의 두께 3.2 mm
인증
IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (JET) 194-53202-1001 IEC 61730 (JET) 194-53202-1001 IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (JET) 194-53202-1001 IEC 61730 (JET) 194-53202-1001 IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (JET) 194-53202-1001 IEC 61730 (JET) 194-53202-1001 IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (JET) 194-53202-1001 IEC 61730 (JET) 194-53202-1001 IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (JET) 194-53202-1001 IEC 61730 (JET) 194-53202-1001 IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (JET) 194-53202-1001 IEC 61730 (JET) 194-53202-1001
PDF  
제품 사양서 다운받기

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd

+86 400 6969100
www.nbqxsolar.com
중국
No.37, Jingang Road, Binhai Industrial Park, Xiangshan County, Ningbo, Zhejiang
직원수: 900
모회사: Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd.

결정실리콘

생산량 (MW)/2017: 800 MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 285-370

유용한 연락처

Contact Face
Linda
Contact Face
Doris
Contact Face
Lieber
비즈니스 상세 정보
결정실리콘
유형: 단결정, 다결정
공율범위(Wp): 285-370
고효율 결정
유형: 양면형
공율범위(Wp): 265-360
모회사
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd.

관련된 상품

 • ₩221 / Wp
  East Lux-ultr...
  East Lux Energy 단결정
 • ₩221 / Wp
  East Lux-ultr...
  East Lux Energy 단결정
 • ₩221 / Wp
  East Lux-ultr...
  East Lux Energy 단결정
 • ₩267 / Wp
  DHM-72X10-520...
  DAH Solar 단결정
 • ₩237 / Wp
  JST525-650M
  Just Solar 단결정
 • JAM72S20 445-...
  Smart Solar Sys... 단결정
 • JAM60S20 365-...
  Smart Solar Sys... 단결정
 • HCM60X9 325W-...
  Smart Solar Sys... 단결정
 • ₩267 / Wp
  Aquama...
  Sunrise 단결정
 • ₩247 / Wp
  DHM-72L9-440-...
  DAH Solar 단결정
 • HiDM CS1H-320...
  K and C Solar PERC
 • ₩230 / Wp
  MSRH-144M-BIF...
  Mario Solar 단결정
 • ₩301 / Wp
  JHM4/72BH Bla...
  Yangzhou Jinghu... 단결정
 • ₩284 / Wp
  JHM3/72BH Bla...
  Yangzhou Jinghu... 단결정
 • ₩304 / Wp
  JHM4/60BH Bla...
  Yangzhou Jinghu... 단결정
 • ₩258 / Wp
  ASP HM6L-72 S...
  Alpha Solar Pla... 단결정
 • ₩291 / Wp
  ECO-315-330M-...
  ECO DELTA POWER 단결정
 • ₩300 / Wp
  ECO-355-375M-...
  ECO DELTA POWER 단결정
 • ₩307 / Wp
  (Shingled) EC...
  ECO DELTA POWER 단결정
 • ₩307 / Wp
  AXIpremium XX...
  AXITEC 단결정
 • ₩307 / Wp
  AXIpremium XL...
  AXITEC 단결정
 • ₩307 / Wp
  AXIpremium XL...
  AXITEC 단결정
 • ₩232 / Wp
  TPL M-144HC S...
  TPL Solar PERC
 • UL-435-445M-1...
  Ulica Solar 단결정