SL45TU-18P

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd
유형: 다결정
공율범위: 45 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

SPM 275-300W

Allesun New Energy
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 1640x992x40 mm
 • 무게: 19 kg
 • 셀크기: 156×156 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 275 Wp
 • Vmpp: 31.8 V
 • Impp: 8.65 A
 • 개방 회로 전압: 38.05 V
 • 단락 전류: 9.06 A
 • 호률: 16.98 %
 • 제품보증연한: 5 년
 • 출력 보증: 10년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율

제품특성

모델명
45
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
45 Wp
최대전압(Vmpp)
18.36 V
최대전류(Impp)
2.45 A
개방전압(Voc)
22 V
단락전류(Isc)
2.62 A
모듈 호률
12.36 %
출력 허용오차 (+)
+ 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
온도
45±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.47 %/°C
온도 계수(Voc) -0.38 %/°C
온도 계수(Isc) 0.04 %/°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 668x545x28 mm
무게 4.2 kg
셀종류 다결정
설수량 36
유리의 두께 3.2 mm
봉합재 EVA
PDF  
제품 사양서 다운받기

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd

No.37, Jingang Road, Binhai Industrial Park, Xiangshan County, Ningbo, Zhejiang
직원수: 900
모회사: Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd.
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/2017: 800 MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 285-370

유용한 연락처

Contact Face
Linda
Contact Face
Doris
Contact Face
Lieber

관련된 상품

 • SL5TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩258 / Wp
  FDS220-20M270
  Fortunes Solar 단결정
 • SL5TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩266 / Wp
  Mono-295W
  Huicheng Energy 단결정
 • SL10TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩266 / Wp
  Mono-360W
  Huicheng Energy 단결정
 • SL10TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩254 / Wp
  Poly-325W
  Huicheng Energy 다결정
 • SL15TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩290 / Wp
  JY285-300M6-F...
  JAYU Solar 단결정
 • SL15TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩266 / Wp
  JY330-345P6-P...
  JAYU Solar 다결정
 • SL145TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩290 / Wp
  JY305-320M6-P...
  JAYU Solar PERC
 • SL20TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩266 / Wp
  INE M345-370
  Infinity New En... 단결정
 • SL20TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩266 / Wp
  INE M290-315
  Infinity New En... 단결정
 • SL25TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩242 / Wp
  INE P325-340
  Infinity New En... 다결정
 • SL25TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩290 / Wp
  HCM60X9 330-3...
  DAH Solar 단결정
 • SL30TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩290 / Wp
  HCM72X9 400-4...
  DAH Solar 단결정
 • SL30TU-18P
  QXPV 다결정
 • Das Modul Mon...
  Soluxtec - Die ... PERC
 • SL35TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩308 / Wp
  60 cell full ...
  Solarwit 단결정
 • SL35TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩290 / Wp
  60 Cell N typ...
  Solarwit 단결정
 • SL40TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩242 / Wp
  HS GLASS-GLAS...
  Hershey-Power PERC
 • SL40TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩290 / Wp
  RZ-315/320/32...
  Dezhou Runze Ne... 다결정
 • SL45TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩275 / Wp
  FDS280-24P300
  Fortunes Solar 다결정
 • SL50TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩292 / Wp
  FDS280-24M330
  Fortunes Solar 단결정
 • SL55TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩290 / Wp
  RZ-265/270/27...
  Dezhou Runze Ne... 다결정
 • SL55TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩247 / Wp
  RZ-360/365/37...
  Dezhou Runze Ne... 단결정
 • SL60TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩224 / Wp
  CSGAAAM2-72 (...
  CSG PVTech 다결정
 • SL65TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩254 / Wp
  SH-300S6-20
  HS Solar 단결정
 • SL65TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩248 / Wp
  SH-315-335P6-...
  HS Solar 다결정
 • SL70TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩254 / Wp
  SH-280P6-20
  HS Solar 다결정
 • SL70TU-18MD
  QXPV 단결정
 • HTM360-390MH-...
  HT Solar 단결정
 • SL75TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩266 / Wp
  RS300M6(B)-60
  Jiangsu Runda PV 단결정
 • SL75TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩242 / Wp
  RS280M6(B)-60
  Jiangsu Runda PV 단결정
 • SL80TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩266 / Wp
  RS320P(B)-72
  Jiangsu Runda PV 다결정
 • SL80TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩275 / Wp
  ECO - 270-290...
  Eco Delta Power PERC
 • SL85TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩239 / Wp
  HS-P-72-PID 3...
  Hershey-Power 다결정
 • SL85TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩1,570 / Wp
  Charging kit/...
  Solarwit 단결정
 • SL90TU-18P
  QXPV 다결정
 • HTM-TSB-380M1...
  HT Solar 단결정
 • SL90TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩296 / Wp
  SUPO PERC HS1...
  Mysolar USA PERC
 • SL95TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩302 / Wp
  SR-M660HL 9BB...
  Sunrise 단결정
 • SL95TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩320 / Wp
  BIFACIAL MDHF...
  Mysolar USA 양면형, PERC
 • SL100TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩233 / Wp
  M6-375/395
  GS PV 단결정
 • SL100TU-18MD
  QXPV 단결정
 • FU320-330M Ne...
  FuturaSun PERC
 • SL105TU-18P
  QXPV 다결정
 • FU300-315M
  FuturaSun PERC
 • SL105TU-18MD
  QXPV 단결정
 • FU300-...
  FuturaSun PERC
 • SL110TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩266 / Wp
  【158.7...
  CSG PVTech 단결정
 • SL110TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩266 / Wp
  【158.7...
  CSG PVTech 단결정
 • SL115TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩265 / Wp
  BQ-MONO60
  BQ Solartech 단결정
 • SL115TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩265 / Wp
  BQ-MONO72
  BQ Solartech 단결정
 • SL120TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩265 / Wp
  BQ-POLY60
  BQ Solartech 다결정
 • SL120TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩266 / Wp
  JUST Half-Cut...
  Just Solar 단결정
 • SL125TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩242 / Wp
  JUST Half-Cut...
  Just Solar 다결정
 • SL125TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩242 / Wp
  SL60M 270-285W
  Sunlike Solar 단결정
 • SL125TU-18MD ...
  QXPV 단결정
 • ₩302 / Wp
  SR-M660HL 9BB
  Sunrise 단결정
 • SL125TU-18P 1...
  QXPV 다결정
 • ₩302 / Wp
  SR-M672HL 9BB
  Sunrise 단결정
 • SL130TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩296 / Wp
  STAR HC M144 ...
  Mysolar USA PERC
 • SL130TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩272 / Wp
  LNSK-325-340M...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • SL130TU-18MD ...
  QXPV 단결정
 • ₩267 / Wp
  LNSE-295-325M...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • SL135TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩283 / Wp
  SPBSM6-72 355...
  SpolarPV 양면형
 • SL140TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩247 / Wp
  SPP6-72 325-3...
  SpolarPV 다결정
 • SL140TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩268 / Wp
  SPM6-6...
  SpolarPV 단결정
 • SL145TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩278 / Wp
  HC 390-410W M...
  Powitt Solar 단결정
 • SL150TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩266 / Wp
  Mono355-370W
  Powitt Solar 단결정
 • SL150TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩254 / Wp
  Poly270-285W
  Powitt Solar 다결정
 • SL155TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩290 / Wp
  SS-(395~410)-...
  Sunova Solar Te... 단결정
 • SL155TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩290 / Wp
  SS-(380~400)-...
  Sunova Solar Te... PERC
 • SL245-270TU-3...
  QXPV 다결정
 • ₩278 / Wp
  SS-(340~350)-...
  Sunova Solar Te... 다결정
 • SL255-275TU-3...
  QXPV 단결정
 • ₩233 / Wp
  M6-380/390
  GS PV 단결정
 • SL255-270TU-3...
  QXPV 단결정
 • ₩260 / Wp
  TP370-400W PE...
  Topsky PERC
 • SL255-275TU-3...
  QXPV 다결정
 • ₩308 / Wp
  HCM60X9BB 325...
  DAH Solar 단결정
 • SL260-285TU-3...
  QXPV 단결정
 • ₩305 / Wp
  SKT150M-12
  Sunket New Ener... 단결정
 • SL270-285TU-3...
  QXPV 단결정
 • ₩423 / Wp
  ED45-50-55-6M
  Eco Delta Power 단결정
 • SL300-325TU-3...
  QXPV 다결정
 • ₩339 / Wp
  ED95-100-105-...
  Eco Delta Power 다결정
 • SL305-330TU-3...
  QXPV 단결정
 • PremiumLine G...
  GSA 단결정
 • SL310-330TU-3...
  QXPV 단결정
 • GSAM6-20WF
  GSA 단결정
 • SL315-335TU-3...
  QXPV 다결정
 • ₩248 / Wp
  NS-300-340P6-...
  PolyCrown Solar... 다결정
 • SL320-340TU-3...
  QXPV 단결정
 • ₩257 / Wp
  ETS 285M-310M
  East Solar Ener... 단결정