SL150TU-18P

SL150TU-18P

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd
유형: 다결정
공율범위: 150 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 셀종류: PERC
 • 모듈 외형: 1650x990x35 mm
 • 무게: 17.7 kg
 • 셀크기: 156.75×156.75 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 300 Wp
 • Vmpp: 32.6 V
 • Impp: 9.21 A
 • 개방 회로 전압: 40.16 V
 • 단락 전류: 9.59 A
 • 호률: 18.37 %
 • 제품보증연한: 15 년
 • 출력 보증: 25년 동안 87% 이상의 효율

제품특성

모델명
SL150TU-18P
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
150 Wp
최대전압(Vmpp)
18.61 V
최대전류(Impp)
8.06 A
개방전압(Voc)
22.19 V
단락전류(Isc)
8.62 A
모듈 호률
15.12 %
출력 허용오차 (+)
+ 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
온도
45±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.47 %/°C
온도 계수(Voc) -0.38 %/°C
온도 계수(Isc) 0.04 %/°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1485x668x35 mm
무게 11.6 kg
셀종류 다결정
셀크기 156×156 mm
설수량 36
유리 유형 강화, 고투명
유리의 두께 3.2 mm
봉합재 EVA
프레임 알루미늄 합금
커넥터 케이블 길이 500 mm
인증
PDF  
제품 사양서 다운받기

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd

+86 400 6969100
www.nbqxsolar.com
중국
No.37, Jingang Road, Binhai Industrial Park, Xiangshan County, Ningbo, Zhejiang
직원수: 900
모회사: Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd.
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/2017: 800 MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 285-370

유용한 연락처

Contact Face
Linda
Contact Face
Doris
Contact Face
Lieber

관련된 상품

 • SL5TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩246 / Wp
  MSRH-144M-BIF...
  Mariosolar 단결정
 • SL5TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩254 / Wp
  JHM4/72BH Bla...
  Yangzhou Jinghu... 단결정
 • SL10TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩240 / Wp
  JHM3/72BH Bla...
  Yangzhou Jinghu... 단결정
 • SL10TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩254 / Wp
  JHM4/60BH Bla...
  Yangzhou Jinghu... 단결정
 • SL15TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩258 / Wp
  ASP HM6L-72 S...
  Alpha Solar Pla... 단결정
 • SL15TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩288 / Wp
  ECO-315-330M-...
  ECO DELTA POWER 단결정
 • SL145TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩297 / Wp
  ECO-355-375M-...
  ECO DELTA POWER 단결정
 • SL20TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩291 / Wp
  (Shingled) EC...
  ECO DELTA POWER 단결정
 • SL20TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩245 / Wp
  AXIpremium X ...
  AXITEC 단결정
 • SL25TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩245 / Wp
  AXIpremium XL...
  AXITEC 단결정
 • SL25TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩245 / Wp
  AXIpremium XL...
  AXITEC 단결정
 • SL30TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩234 / Wp
  TPL M-144HC S...
  TPL Solar PERC
 • SL30TU-18P
  QXPV 다결정
 • UL-435-445M-1...
  Ulica Solar 단결정
 • SL35TU-18MD
  QXPV 단결정
 • UL-365-375-12...
  Ulica Solar 단결정
 • SL35TU-18P
  QXPV 다결정
 • Mono-380W
  Huicheng Energy 단결정
 • SL40TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩251 / Wp
  Tiger Mono-fa...
  Topsky Electron... 단결정
 • SL40TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩243 / Wp
  LR4-72HPH 425...
  Topsky Electron... PERC
 • SL45TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩227 / Wp
  JAM72S10 390-...
  Topsky Electron... PERC
 • SL45TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩223 / Wp
  EL-330~350M -...
  East Lux Energy 단결정
 • SL50TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩259 / Wp
  JS Half-Cut P...
  JS Solar 다결정
 • SL55TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩262 / Wp
  JS Half-Cut M...
  JS Solar 단결정
 • SL55TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩212 / Wp
  HS144-M 420-4...
  Hershey-Power 단결정
 • SL60TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩256 / Wp
  SR-325-340-12...
  Betop (EU) Tech 단결정
 • SL65TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩256 / Wp
  SR-355-370-12...
  Betop (EU) Tech 단결정
 • SL65TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩256 / Wp
  SR-435-450W-1...
  Betop (EU) Tech 단결정
 • SL70TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩223 / Wp
  EL420-440M-72...
  East Lux Energy PERC
 • SL70TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩223 / Wp
  EL-350-370W-6...
  East Lux Energy PERC
 • SL75TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩229 / Wp
  JST430-455M(1...
  Just Solar 단결정
 • SL75TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩271 / Wp
  HiKu CS3L-350...
  Nanosun PERC
 • SL80TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩228 / Wp
  KuPower CS3K-...
  Nanosun PERC
 • SL80TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩206 / Wp
  ASP P6-72 Ser...
  Alpha Solar Pla... 다결정
 • SL85TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩240 / Wp
  ASP M6-72 Ser...
  Alpha Solar Pla... 단결정
 • SL85TU-18MD
  QXPV 단결정
 • CE-390-410HM72
  Centro Energy 단결정
 • SL90TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩231 / Wp
  9BB 166 LNSK-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • SL90TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩221 / Wp
  9BB 166 LNSK-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • SL95TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩219 / Wp
  9BB 166 LNSU-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • SL95TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩265 / Wp
  KuPower CS3K-...
  Nanosun PERC
 • SL100TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩248 / Wp
  GPNE-S72/FNHB...
  GPPV New Energy 단결정
 • SL100TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩248 / Wp
  GPNE-S60/FNHB...
  GPPV New Energy 단결정
 • SL105TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩248 / Wp
  GPNE-S72/FNH ...
  GPPV New Energy 단결정
 • SL105TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩234 / Wp
  JST400-430M(1...
  Just Solar 단결정
 • SL110TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩251 / Wp
  Aquama...
  Sunrise 단결정
 • SL110TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩229 / Wp
  UZ158MBHC320-...
  UZON Photovolta... PERC, 양면형
 • SL115TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩215 / Wp
  UZ158MHC400-4...
  UZON Photovolta... 양면형
 • SL115TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩215 / Wp
  UZ158MHC330-3...
  UZON Photovolta... PERC, 양면형
 • SL120TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩251 / Wp
  SDM-370-410
  Sunday Energy 단결정
 • SL120TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩200 / Wp
  PERC Mono 320...
  Cell Solar PERC
 • SL125TU-18MD ...
  QXPV 단결정
 • ₩200 / Wp
  PERC Mono 390...
  Cell Solar PERC
 • SL125TU-18P 1...
  QXPV 다결정
 • ₩206 / Wp
  Full Black/Bl...
  Cell Solar PERC
 • SL125TU-18MD
  QXPV 단결정
 • DM72-380-395
  RayTech New Ene... 단결정
 • SL125TU-18P
  QXPV 다결정
 • BPDM72(S)-370...
  RayTech New Ene... 단결정
 • SL130TU-18MD
  QXPV 단결정
 • BPDM72(S)-385...
  RayTech New Ene... 양면형
 • SL130TU-18MD ...
  QXPV 단결정
 • ₩195 / Wp
  HS72-M 375-43...
  Hershey-Power 단결정
 • SL130TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩251 / Wp
  HCM60X9BB 325...
  DAH Solar 단결정
 • SL135TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩206 / Wp
  SL60M 270-285W
  Sunlike Solar 단결정
 • SL140TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩249 / Wp
  JUST Half-Cut...
  Just Solar 단결정
 • SL140TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩244 / Wp
  BQ-POLY60
  BQ Solartech 다결정
 • SL145TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩244 / Wp
  BQ-MONO72
  BQ Solartech 단결정
 • SL150TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩244 / Wp
  BQ-MONO60
  BQ Solartech 단결정
 • SL155TU-18P
  QXPV 다결정
 • ₩212 / Wp
  【158.7...
  CSG PVTech 단결정
 • SL155TU-18MD
  QXPV 단결정
 • ₩212 / Wp
  【158.7...
  CSG PVTech 단결정
 • SL245-270TU-3...
  QXPV 다결정
 • FU300-...
  FuturaSun PERC
 • SL255-275TU-3...
  QXPV 단결정
 • FU350-360 M Z...
  FuturaSun 단결정
 • SL255-270TU-3...
  QXPV 단결정
 • FU320-330M Ne...
  FuturaSun PERC
 • SL255-275TU-3...
  QXPV 다결정
 • ₩256 / Wp
  Bifacial DHBP...
  Mysolar USA 양면형, PERC
 • SL260-285TU-3...
  QXPV 단결정
 • ₩229 / Wp
  Power ...
  Sunrise 단결정
 • SL270-285TU-3...
  QXPV 단결정
 • SS-(345~350)-...
  Sunova Solar Te... PERC
 • SL300-325TU-3...
  QXPV 다결정
 • SS-(430~450)-...
  Sunova Solar Te... PERC
 • SL305-330TU-3...
  QXPV 단결정
 • SS-(355~375)-...
  Sunova Solar Te... PERC
 • SL310-330TU-3...
  QXPV 단결정
 • ₩206 / Wp
  SPHM6-72 380-...
  SpolarPV PERC
 • SL315-335TU-3...
  QXPV 다결정
 • ₩234 / Wp
  SPHM6-72L 430...
  SpolarPV PERC
 • SL320-340TU-3...
  QXPV 단결정
 • ₩234 / Wp
  SPM6-96 460-5...
  SpolarPV 단결정