TYM-75-85W

Guangzhou Sunnysky Solar Equipment Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 75 ~ 85 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Guangzhou Sunnysky Solar Equipment Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

ED45-50-55-6M

Eco Delta Power
최저가격 ₩423 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 670x540x30 mm
 • 무게: 4.2 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 45 Wp
 • Vmpp: 18.1 V
 • Impp: 2.49 A
 • 개방 회로 전압: 22.1 V
 • 단락 전류: 2.64 A
 • 호률: 12.4 %
 • 제품보증연한: 10 년
 • 출력 보증: 12년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율

제품특성

모델명
TYM-75W TYM-80W TYM-85W
보증  
제품보증연한 10 년
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
75 Wp 80 Wp 85 Wp
최대전압(Vmpp)
17.2 V 17.2 V 17.2 V
최대전류(Impp)
4.36 A 4.65 A 4.94 A
개방전압(Voc)
21.6 V 21.6 V 21.6 V
단락전류(Isc)
4.8 A 5.14 A 5.47 A
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1196x534x35 mm
무게 8 kg
셀종류 단결정

Guangzhou Sunnysky Solar Equipment Co., Ltd.

No. 6 Building 6, Yiheng Road, Xipengling, Hebian Wushe Industrial Area, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong
직원수: 36
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/2012: 30 MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 250-325

유용한 연락처

Contact Face
张经理

관련된 상품

 • TYM-5-10W
  didisolar.co.,l... 단결정
 • ₩308 / Wp
  HCM60X9BB 325...
  DAH Solar 단결정
 • TYM-18-30W
  didisolar.co.,l... 단결정
 • ₩242 / Wp
  SL60M 270-285W
  Sunlike Solar 단결정
 • TYM-38-42W
  didisolar.co.,l... 단결정
 • ₩242 / Wp
  JUST Half-Cut...
  Just Solar 다결정
 • TYM-55-65W
  didisolar.co.,l... 단결정
 • ₩266 / Wp
  JUST Half-Cut...
  Just Solar 단결정
 • TYM-100-130W
  didisolar.co.,l... 단결정
 • ₩265 / Wp
  BQ-POLY60
  BQ Solartech 다결정
 • TYM-170-190W
  didisolar.co.,l... 단결정
 • ₩265 / Wp
  BQ-MONO72
  BQ Solartech 단결정
 • TYM-200W
  didisolar.co.,l... 단결정
 • ₩265 / Wp
  BQ-MONO60
  BQ Solartech 단결정
 • TYP-300-325P-...
  didisolar.co.,l... 다결정
 • ₩266 / Wp
  【158.7...
  CSG PVTech 단결정
 • TYM-300W
  didisolar.co.,l... 단결정
 • ₩266 / Wp
  【158.7...
  CSG PVTech 단결정
 • FU300-...
  FuturaSun PERC
 • FU300-315M
  FuturaSun PERC