P280W-300W

Ningbo Ring Electronics Co., Ltd.
유형: 다결정
공율범위: 280 ~ 300 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Ningbo Ring Electronics Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

FU300-315M

FuturaSun
 • 셀종류: PERC
 • 모듈 외형: 1650x990x35 mm
 • 무게: 17.7 kg
 • 셀크기: 156.75×156.75 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 300 Wp
 • Vmpp: 32.6 V
 • Impp: 9.21 A
 • 개방 회로 전압: 40.16 V
 • 단락 전류: 9.59 A
 • 호률: 18.37 %
 • 제품보증연한: 15 년
 • 출력 보증: 25년 동안 87% 이상의 효율

제품특성

모델명
B6PY28018L001 B6PY29018L001 B6PY30018L001
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
280 Wp 290 Wp 300 Wp
최대전압(Vmpp)
17.9 V 18 V 18.3 V
최대전류(Impp)
15.6 A 16.1 A 16.4 A
개방전압(Voc)
22 V 22.1 V 22.5 V
단락전류(Isc)
16.7 A 17.2 A 17.4 A
모듈 호률
14.6 % 15.1 % 15.6 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1956x992x45 mm
무게 21.1 kg
셀종류 다결정
유리 유형 강화
봉합재 EVA
프레임 알루미늄 합금
커넥터 유형 MC4
커넥터 케이블 길이 900 mm

Ningbo Ring Electronics Co., Ltd.

No. 867, Chunhua Road, Wangchun Industry Park, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang
직원수: 400
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/2018: 210 MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 5-380

유용한 연락처

Contact Face
Ms. He
Contact Face
Mr. Zhang
Contact Face
Mr.Yu

관련된 상품

 • M3W-S
  Ring Solar 단결정
 • ₩231 / Wp
  PERC Mono320W...
  Cell Solar PERC
 • P3W-S
  Ring Solar 다결정
 • ₩243 / Wp
  PERC Mono 390...
  Cell Solar PERC
 • M5W-S
  Ring Solar 단결정
 • ₩243 / Wp
  Full black Mo...
  Cell Solar PERC
 • P5W-S
  Ring Solar 다결정
 • ₩328 / Wp
  EVVO 290-320 ...
  Evolve Energy G... 단결정
 • M10W-S
  Ring Solar 단결정
 • ₩334 / Wp
  EVVO - V - Se...
  Evolve Energy G... PERC
 • M10W
  Ring Solar 단결정
 • ₩298 / Wp
  EVVO 330-360 ...
  Evolve Energy G... 단결정
 • P10W-S
  Ring Solar 다결정
 • DM72-380-395
  Ningbo RayTech ... 단결정
 • P10W
  Ring Solar 다결정
 • BPDM72(S)-370...
  Ningbo RayTech ... 단결정
 • M15W
  Ring Solar 단결정
 • BPDM72(S)-385...
  Ningbo RayTech ... 양면형
 • P15W
  Ring Solar 다결정
 • ₩250 / Wp
  HS144-M 375-4...
  Hershey-Power 단결정
 • M20W-S
  Ring Solar 단결정
 • ₩316 / Wp
  HCM60X9BB 325...
  DAH Solar 단결정
 • M20W
  Ring Solar 단결정
 • ₩243 / Wp
  SL60M 270-285W
  Sunlike Solar 단결정
 • P20W-S
  Ring Solar 다결정
 • ₩243 / Wp
  JUST Half-Cut...
  Just Solar 다결정
 • P20W
  Ring Solar 다결정
 • ₩267 / Wp
  JUST Half-Cut...
  Just Solar 단결정
 • M25W
  Ring Solar 단결정
 • ₩266 / Wp
  BQ-POLY60
  BQ Solartech 다결정
 • P25W
  Ring Solar 다결정
 • ₩266 / Wp
  BQ-MONO72
  BQ Solartech 단결정
 • M30W
  Ring Solar 단결정
 • ₩266 / Wp
  BQ-MONO60
  BQ Solartech 단결정
 • P30W
  Ring Solar 다결정
 • FU300-...
  FuturaSun PERC
 • M40W
  Ring Solar 단결정
 • FU300-315M
  FuturaSun PERC
 • P40W
  Ring Solar 다결정
 • FU320-330M Ne...
  FuturaSun PERC
 • M50W
  Ring Solar 단결정
 • ₩263 / Wp
  M6-375/395
  GS PV 단결정
 • P50W
  Ring Solar 다결정
 • ₩322 / Wp
  BIFACIAL MDHF...
  Mysolar USA 양면형, PERC
 • M60W
  Ring Solar 단결정
 • ₩304 / Wp
  SR-M660HL 9BB...
  Sunrise 단결정
 • P60W
  Ring Solar 다결정
 • ₩304 / Wp
  SR-M660HL 9BB
  Sunrise 단결정
 • M70W
  Ring Solar 단결정
 • ₩304 / Wp
  SR-M672HL 9BB
  Sunrise 단결정
 • P70W
  Ring Solar 다결정
 • ₩247 / Wp
  TP380-410W PE...
  Topsky PERC
 • M80W
  Ring Solar 단결정
 • ₩269 / Wp
  M6-380/390
  GS PV 단결정
 • P80W
  Ring Solar 다결정
 • ₩280 / Wp
  SS-(340~350)-...
  Sunova Solar Te... 다결정
 • M90W
  Ring Solar 단결정
 • ₩292 / Wp
  SS-(380~400)-...
  Sunova Solar Te... PERC
 • P90W
  Ring Solar 다결정
 • ₩292 / Wp
  SS-(395~410)-...
  Sunova Solar Te... 단결정
 • M100W
  Ring Solar 단결정
 • ₩237 / Wp
  Poly270-285W
  Powitt Solar 다결정
 • P100W
  Ring Solar 다결정
 • ₩243 / Wp
  Mono355-370W
  Powitt Solar 단결정
 • M120W
  Ring Solar 단결정
 • ₩255 / Wp
  HC 390-410W M...
  Powitt Solar 단결정
 • P120W
  Ring Solar 다결정
 • ₩267 / Wp
  SPM6-6...
  SpolarPV 단결정
 • P130W-150W
  Ring Solar 다결정
 • ₩247 / Wp
  SPP6-72 325-3...
  SpolarPV 다결정
 • M145W-160W
  Ring Solar 단결정
 • ₩283 / Wp
  SPBSM6-72 355...
  SpolarPV 양면형
 • P180W-200W
  Ring Solar 다결정
 • ₩269 / Wp
  LNSE-295-325M...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • M190W-210W
  Ring Solar 단결정
 • ₩273 / Wp
  LNSK-325-340M...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • P230W-250W
  Ring Solar 다결정
 • ₩298 / Wp
  STAR HC M144 ...
  Mysolar USA PERC
 • M240W-270W
  Ring Solar 단결정
 • ₩298 / Wp
  SUPO PERC HS1...
  Mysolar USA PERC
 • Poly-60
  Ring Solar 다결정
 • HTM-TSB-380M1...
  HT Solar 단결정
 • Mono-60
  Ring Solar 단결정
 • ₩1,580 / Wp
  Charging kit/...
  Solarwit 단결정
 • M290W-320W
  Ring Solar 단결정
 • ₩292 / Wp
  60 Cell N typ...
  Solarwit 단결정
 • Poly-72
  Ring Solar 다결정
 • ₩310 / Wp
  60 cell full ...
  Solarwit 단결정
 • Mono-72
  Ring Solar 단결정
 • Das Modul Mon...
  Soluxtec - Die ... PERC