Star-D02S 225-255W

Jiangsu Aiduo PV Technology Co., Ltd.
유형: 다결정
공율범위: 225 ~ 255 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Jiangsu Aiduo PV Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩261 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 1956x992x40 mm
 • 무게: 22.5 kg
 • 셀크기: 156.75×156.75 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 350 Wp
 • Vmpp: 39.1 V
 • Impp: 8.94 A
 • 개방 회로 전압: 47.5 V
 • 단락 전류: 9.38 A
 • 호률: 18.04 %
 • 제품보증연한: 10 년
 • 출력 보증: 10년 동안 90.3% 이상의 효율, 25년 동안 80.7% 이상의 효율

제품특성

모델명
AD225-D02S-MB AD230-D02S-MB AD235-D02S-MB AD240-D02S-MB AD245-D02S-MB AD250-D02S-MB AD255-D02S-MB
보증  
제품보증연한 12 년
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
225 Wp 230 Wp 235 Wp 240 Wp 245 Wp 250 Wp 255 Wp
최대전압(Vmpp)
27.3 V 27.5 V 27.7 V 27.9 V 28.1 V 28.3 V 28.5 V
최대전류(Impp)
8.24 A 8.36 A 8.48 A 8.6 A 8.72 A 8.83 A 9.01 A
개방전압(Voc)
33.4 V 33.6 V 33.8 V 34 V 34.2 V 34.4 V 34.6 V
단락전류(Isc)
8.64 A 8.78 A 8.91 A 9.05 A 9.18 A 9.32 A 9.46 A
모듈 호률
17 % 17.4 % 17.8 % 18.2 % 18.5 % 18.9 % 19.3 %
출력 허용오차 (+)
+ 2 % + 2 % + 2 % + 2 % + 2 % + 2 % + 2 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
최대출력(Pmax)
154 Wp 157 Wp 160 Wp 163 Wp 166 Wp 169 Wp 172 Wp
최대전압(Vmpp)
23.5 V 23.7 V 23.9 V 24.1 V 24.3 V 24.5 V 24.7 V
최대전류(Impp)
6.55 A 6.62 A 6.69 A 6.76 A 6.83 A 6.9 A 6.97 A
개방전압(Voc)
29.3 V 29.5 V 29.7 V 29.9 V 30.1 V 30.3 V 30.5 V
단락전류(Isc)
7.18 A 7.25 A 7.32 A 7.39 A 7.46 A 7.53 A 7.6 A
온도
44±2 °C 44±2 °C 44±2 °C 44±2 °C 44±2 °C 44±2 °C 44±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.39 %/°C
온도 계수(Voc) -0.29 %/°C
온도 계수(Isc) 0.05 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1000 V
퓨즈의 정격전류 15 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1623x814x40 mm
무게 16 kg
셀종류 다결정
설수량 260
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
정션박스 보호등급 IP 67
커넥터 유형 MC4
케이블 4 mm2
커넥터 케이블 길이 900 mm
PDF  
제품 사양서 다운받기

Jiangsu Aiduo PV Technology Co., Ltd.

No. 1 Baochi Rd., Zhouzhuang Town, Jiangyin, Jiangsu
직원수: 600
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/2015: 400 MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 260-375

관련된 상품

 • Stella-60P 26...
  Aiduo PV 다결정
 • ₩511 / Wp
  WT 250P17
  Wattrom 다결정
 • Eco Shine-60P...
  Aiduo PV 다결정
 • ₩249 / Wp
  HS144-M 375-4...
  Hershey-Power 단결정
 • Sky-60P 270-2...
  Aiduo PV 다결정
 • ₩308 / Wp
  HCM60X9BB 325...
  DAH Solar 단결정
 • Eco Shine-60S...
  Aiduo PV 단결정
 • ₩241 / Wp
  SL60M 270-285W
  Sunlike Solar 단결정
 • Galaxy-120P 2...
  Aiduo PV 다결정
 • ₩241 / Wp
  JUST Half-Cut...
  Just Solar 다결정
 • Stella-60S 28...
  Aiduo PV 단결정
 • ₩266 / Wp
  JUST Half-Cut...
  Just Solar 단결정
 • Galaxy-120S 2...
  Aiduo PV 단결정
 • ₩264 / Wp
  BQ-POLY60
  BQ Solartech 다결정
 • Star-D01S 295...
  Aiduo PV 다결정
 • ₩264 / Wp
  BQ-MONO72
  BQ Solartech 단결정
 • Sky-60S 300-3...
  Aiduo PV 단결정
 • ₩264 / Wp
  BQ-MONO60
  BQ Solartech 단결정
 • Eco Shine-72P...
  Aiduo PV 다결정
 • ₩266 / Wp
  【158.7...
  CSG PVTech 단결정
 • Sky-72P 325-3...
  Aiduo PV 다결정
 • ₩266 / Wp
  【158.7...
  CSG PVTech 단결정
 • Eco Shine-72S...
  Aiduo PV 단결정
 • FU300-...
  FuturaSun PERC
 • Galaxy-144P 3...
  Aiduo PV 다결정
 • FU300-315M
  FuturaSun PERC
 • Galaxy-144S 3...
  Aiduo PV 단결정
 • FU320-330M Ne...
  FuturaSun PERC
 • Sky-72S 360-3...
  Aiduo PV 단결정
 • ₩233 / Wp
  M6-375/395
  GS PV 단결정