CNSDPV245-280(24)P

CNSDPV245-280(24)P

Shandong Zhongjing Solar Energy Co., Ltd.
유형: 다결정
공율범위: 245 ~ 280 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Shandong Zhongjing Solar Energy Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

XXR-CIGS Flexi...

Shenzhen XXR Solar Manufacturer
최저가격 ₩3,800 / Wp
 • 셀종류: 박막
 • 모듈 외형: 1611x665x1 mm
 • 무게: 1.5 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: --

제품특성

모델명
CNSDPV245(24)P CNSDPV250(24)P CNSDPV255(24)P CNSDPV260(24)P CNSDPV265(24)P CNSDPV270(24)P CNSDPV275(24)P CNSDPV280(24)P
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
245 Wp 250 Wp 255 Wp 260 Wp 265 Wp 270 Wp 275 Wp 280 Wp
최대전압(Vmpp)
34.3 V 34.4 V 34.6 V 34.7 V 34.9 V 35 V 35.2 V 35.3 V
최대전류(Impp)
7.15 A 7.27 A 7.37 A 7.5 A 7.6 A 7.72 A 7.82 A 7.94 A
개방전압(Voc)
43.2 V 43.3 V 43.3 V 43.5 V 43.6 V 43.7 V 43.8 V 44 V
단락전류(Isc)
7.98 A 8.05 A 8.13 A 8.21 A 8.31 A 8.4 A 8.48 A 8.58 A
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 %
전력 허용차 (-)
- 3 % - 3 % - 3 % - 3 % - 3 % - 3 % - 3 % - 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.52 %/°C
온도 계수(Voc) -0.37 %/°C
온도 계수(Isc) 0.03 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1000 V
퓨즈의 정격전류 15 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1956x990x50 mm
무게 23.7 kg
셀종류 다결정
셀크기 156×156 mm
설수량 72
유리 유형 강화
유리의 두께 3.2 mm
봉합재 EVA
백시트 유형 TPT
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
바이패스 다이오드 수 6
정션박스 보호등급 IP 65
케이블 단면도 4 mm2
커넥터 케이블 길이 900 mm

Shandong Zhongjing Solar Energy Co., Ltd.

Click to show company phone
www.cnsdpv.com
중국
No.18, Dongfeng Road, Weishan County, Ji'ning, Shandong, 277600
직원수: 200
참고: 귀하의 문의가 Shandong Zhongjing Solar Energy Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 65-300

유용한 연락처

Contact Face
闫经理

관련된 상품

 • CNSDPV180(24)S
  Zhongjing New E... 단결정
 • ₩195 / Wp
  TN -270-280Р
  TN Solar 다결정
 • CNSDPV260-300...
  Zhongjing New E... 단결정
 • ₩337 / Wp
  DHM-72X10-BF-...
  DAH Solar 양면형, PERC
 • CNSDPV280(24)P
  Zhongjing New E... 다결정
 • ₩380 / Wp
  ECO-530-550M-...
  Eco Delta 단결정
 • ₩274 / Wp
  TP144-525-555...
  Topsky Energy PERC
 • ₩295 / Wp
  QSUN-144MS 43...
  Q-SUNSolar 단결정
 • ₩300 / Wp
  QSUN-108MS-39...
  Q-SUNSolar 단결정
 • ₩288 / Wp
  QSUN-144M 530...
  Q-SUNSolar 단결정
 • ₩311 / Wp
  RS8I-M 535-56...
  Resun Solar 단결정
 • ₩289 / Wp
  RS7I-M 425-46...
  Resun Solar 단결정
 • ₩348 / Wp
  RS6I-M 390-41...
  Resun Solar 단결정
 • ₩317 / Wp
  Puma RCM-450-...
  RECOM 양면형, PERC
 • ₩266 / Wp
  Black Panther...
  RECOM PERC, 양면형
 • ₩308 / Wp
  Black Panther...
  RECOM PERC
 • ₩348 / Wp
  SKT525-550M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩354 / Wp
  SKT480-505M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩354 / Wp
  SKT390-415M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩633 / Wp
  PeX Series SN...
  Sonnex Energie PERC
 • TPL M-144HC S...
  TPL Solar PERC
 • ₩636 / Wp
  Hi-MO 4m LR4-...
  The Sol Patch 단결정
 • ₩286 / Wp
  UL-540-550M-1...
  Ulica Solar 단결정
 • ₩286 / Wp
  UL-365-375-12...
  Ulica Solar 단결정