SA330-350-72P

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co., Ltd.
유형: 다결정
공율범위: 330 ~ 350 Wp
지역: 중국 대륙 중국 대륙
참고: 귀하의 문의가 Yuhuan Sinosola Science & Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩429 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 1968x992x6 mm
 • 무게: 27 kg
 • 셀크기: 156×156 mm
 • 유리의 두께: --
 • Pmax: 325 Wp
 • Vmpp: 37.75 V
 • Impp: 8.61 A
 • 개방 회로 전압: 45.9 V
 • 단락 전류: 9.07 A
 • 호률: 16.6 %
 • 제품보증연한: --
 • 출력 보증: 30년 동안 97% 이상의 효율

제품특성

모델명
SA330-72P SA335-72P SA340-72P SA345-72P SA350-72P
보증  
제품보증연한 12 년
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
330 Wp 335 Wp 340 Wp 345 Wp 350 Wp
최대전압(Vmpp)
38.24 V 38.33 V 38.69 V 39.03 V 39.24 V
최대전류(Impp)
8.63 A 8.74 A 8.79 A 8.84 A 8.92 A
개방전압(Voc)
46.74 V 46.93 V 47.13 V 47.26 V 47.46 V
단락전류(Isc)
9.42 A 9.52 A 9.56 A 9.62 A 9.68 A
모듈 호률
17.01 % 17.26 % 17.52 % 17.78 % 18.04 %
출력 허용오차 (+)
+ 1.5 % + 1.5 % + 1.5 % + 1.5 % + 1.5 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
최대출력(Pmax)
242 Wp 246 Wp 249 Wp 253 Wp 257 Wp
최대전압(Vmpp)
34.67 V 34.75 V 35.08 V 35.38 V 35.57 V
최대전류(Impp)
6.98 A 7.07 A 7.11 A 7.15 A 7.22 A
개방전압(Voc)
42.63 V 42.81 V 42.99 V 43.11 V 43.29 V
단락전류(Isc)
7.66 A 7.74 A 7.77 A 7.82 A 7.87 A
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.36 %/°C
온도 계수(Voc) -0.36 %/°C
온도 계수(Isc) 0.06 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1000 V
최대 역전류 25 A
퓨즈의 정격전류 13 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1956x992x40 mm
무게 23.5 kg
셀종류 다결정
셀크기 156×156 mm
설수량 72
유리 유형 강화, 저철분
유리의 두께 3.2 mm
봉합재 EVA
정션박스 보호등급 IP 67
커넥터 유형 MC4
케이블 4 mm2
커넥터 케이블 길이 900 mm
인증
PDF  
제품 사양서 다운받기

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co., Ltd.

No.53, Fugang Road, Bingang Industrial Park, Yuhuan, Taizhou, Zhejiang
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 5-380

유용한 연락처

Contact Face
Cassie
Contact Face
krystal
Contact Face
Lily

관련된 상품

 • Small SA3-175...
  SinoSola 다결정
 • ₩263 / Wp
  JY330-345P6-P...
  JAYU Solar Ener... 다결정
 • Small SA5-200...
  SinoSola 단결정
 • ₩263 / Wp
  UL-330-335P-72
  Ulica Solar 다결정
 • SA270-290-60P
  SinoSola 다결정
 • ₩294 / Wp
  HSM(330-345)P...
  Winner Solar 다결정
 • SA295-315-60M
  SinoSola 단결정
 • ND-AH330H
  Sharp 다결정
 • SA320-340-60M
  SinoSola 단결정
 • ₩263 / Wp
  Poly270-285W
  Powitt Solar 다결정
 • SA360-380-72M
  SinoSola 단결정
 • ₩287 / Wp
  Mono355-370W
  Powitt Solar 단결정
 • SA370-390-72M
  SinoSola 단결정
 • ₩311 / Wp
  HC 390-410W M...
  Powitt Solar PERC
 • SA380-405-72M
  SinoSola 단결정
 • ₩288 / Wp
  LNSF-370-390M...
  Luxen Solar Ene... PERC
 • ₩288 / Wp
  LNSE-290-310M...
  Luxen Solar Ene... PERC
 • ₩329 / Wp
  STAR HC M144 ...
  Mysolar USA PERC
 • ₩299 / Wp
  STAR HC P144 ...
  Mysolar USA 다결정
 • ₩317 / Wp
  SUPO HC M144 ...
  Mysolar USA PERC