Small SA3-175-36P

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co., Ltd.
유형: 다결정
공율범위: 3 ~ 175 Wp
지역: 중국 대륙 중국 대륙
참고: 귀하의 문의가 Yuhuan Sinosola Science & Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

Soluxtec Das M...

Soluxtec - Die Modulmanufaktur
 • 셀종류: PERC
 • 모듈 외형: 1640x991x35 mm
 • 무게: 18 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 290 Wp
 • Vmpp: 31.9 V
 • Impp: 9.1 A
 • 개방 회로 전압: 38.82 V
 • 단락 전류: 9.55 A
 • 호률: 17.85 %
 • 제품보증연한: 20 년
 • 출력 보증: 25년 동안 80.2% 이상의 효율

제품특성

모델명
SA3-36P SA5-36P SA10-36P SA115-36P SA25-36P SA35-36P SA5036P SA55-36P SA60-36P SA85-36P SA100-36P SA110-36P SA150-36P SA170-36P SA175-36P
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
3 Wp 5 Wp 10 Wp 11.5 Wp 25 Wp 35 Wp 50 Wp 55 Wp 60 Wp 85 Wp 100 Wp 110 Wp 150 Wp 170 Wp 175 Wp
최대전압(Vmpp)
19 V 19 V 19 V 19.1 V 19 V 19 V 19 V 19.2 V 19 V 19 V 17.6 V 18.7 V 17.5 V 19.5 V 19.5 V
최대전류(Impp)
0.2 A 0.3 A 0.5 A 6 A 1.3 A 1.8 A 2.6 A 2.9 A 3.2 A 4.5 A 5.7 A 5.9 A 8.6 A 8.7 A 9 A
개방전압(Voc)
22.5 V 22.5 V 22.5 V 22.6 V 22.5 V 22.5 V 22.5 V 22.8 V 22.5 V 22.5 V 20.9 V 22.2 V 20.7 V 23.1 V 23.1 V
단락전류(Isc)
0.2 A 0.3 A 0.6 A 6.4 A 1.4 A 2 A 2.8 A 3 A 3.3 A 4.7 A 6 A 6.2 A 9.1 A 9.2 A 9.5 A
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
셀종류 다결정

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co., Ltd.

No.53, Fugang Road, Bingang Industrial Park, Yuhuan, Taizhou, Zhejiang
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 5-380

유용한 연락처

Contact Face
Cassie
Contact Face
krystal
Contact Face
Lily

관련된 상품

 • Small SA5-200...
  SinoSola 단결정
 • ₩287 / Wp
  SKT100P-12
  Sunket New Ener... 다결정
 • SA270-290-60P
  SinoSola 다결정
 • ₩335 / Wp
  ED95-100-105-...
  Eco Delta Power 다결정
 • SA295-315-60M
  SinoSola 단결정
 • ₩323 / Wp
  EGE-155-170P-...
  Eco Green Energy 다결정
 • SA320-340-60M
  SinoSola 단결정
 • ₩263 / Wp
  Poly270-285W
  Powitt Solar 다결정
 • SA330-350-72P
  SinoSola 다결정
 • ₩287 / Wp
  Mono355-370W
  Powitt Solar 단결정
 • SA360-380-72M
  SinoSola 단결정
 • ₩311 / Wp
  HC 390-410W M...
  Powitt Solar PERC
 • SA370-390-72M
  SinoSola 단결정
 • ₩288 / Wp
  LNSF-370-390M...
  Luxen Solar Ene... PERC
 • SA380-405-72M
  SinoSola 단결정
 • ₩288 / Wp
  LNSE-290-310M...
  Luxen Solar Ene... PERC
 • ₩329 / Wp
  STAR HC M144 ...
  Mysolar USA PERC
 • ₩299 / Wp
  STAR HC P144 ...
  Mysolar USA 다결정
 • ₩317 / Wp
  SUPO HC M144 ...
  Mysolar USA PERC
 • HTM-TSB-380M1...
  HT Solar 단결정