XDG290-320W-72P

Guangdong Xindun Power Technology Co., Ltd.
유형: 다결정
공율범위: 290 ~ 320 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Guangdong Xindun Power Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

Das Modul Mono FS

Soluxtec - Die Modulmanufaktur
 • 셀종류: PERC
 • 모듈 외형: 1665x1005x35 mm
 • 무게: 18.5 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 315 Wp
 • Vmpp: 32.95 V
 • Impp: 9.57 A
 • 개방 회로 전압: 40.2 V
 • 단락 전류: 9.95 A
 • 호률: 18.85 %
 • 제품보증연한: 20 년
 • 출력 보증: 25년 동안 80% 이상의 효율

제품특성

모델명
XDG290W-72P XDG300W-72P XDG310W-72P XDG315W-72P XDG320W-72P
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
290 Wp 300 Wp 310 Wp 315 Wp 320 Wp
최대전압(Vmpp)
37.2 V 37.5 V 37.8 V 37.8 V 37.9 V
최대전류(Impp)
7.796 A 8 A 8.201 A 8.333 A 8.443 A
개방전압(Voc)
44.27 V 44.76 V 44.84 V 44.84 V 44.96 V
단락전류(Isc)
8.419 A 8.64 A 8.857 A 8.999 A 9.119 A
모듈 호률
14.95 % 15.46 % 15.98 % 16.23 % 16.49 %
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 %
전력 허용차 (-)
- 3 % - 3 % - 3 % - 3 % - 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
온도
47±2 °C 47±2 °C 47±2 °C 47±2 °C 47±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.4384 %/°C
온도 계수(Voc) -0.3324 %/°C
온도 계수(Isc) 0.0461 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1000 V
퓨즈의 정격전류 15 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1956x992x45 mm
무게 22 kg
셀종류 다결정
셀크기 156×156 mm
설수량 72
유리 유형 강화
유리의 두께 3.2 mm
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
케이블 4 mm2
커넥터 케이블 길이 900 mm

Guangdong Xindun Power Technology Co., Ltd.

Section 02, 3/F, Bldg. 03, No. 60, Langbao West Road, Chancheng Dist., Foshan, Guangdong
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 10-350

유용한 연락처

Contact Face
Kathy
Contact Face
Andy Leung

관련된 상품

 • XDG10-50W-18M
  Xindun Power 단결정
 • ₩275 / Wp
  FDS280-24P300
  Fortunes Solar 다결정
 • XDG10-50W-18P
  Xindun Power 다결정
 • ₩242 / Wp
  TTN-300-320P72
  TTN Electric 다결정
 • XDG60-80W-36P
  Xindun Power 다결정
 • ₩512 / Wp
  WT 300P17
  Wattrom 다결정
 • XDG70-90W-36M
  Xindun Power 단결정
 • ₩308 / Wp
  HCM60X9BB 325...
  DAH Solar 단결정
 • XDG85-105W-36P
  Xindun Power 다결정
 • ₩242 / Wp
  SL60M 270-285W
  Sunlike Solar 단결정
 • XDG90-120W-36M
  Xindun Power 단결정
 • ₩242 / Wp
  JUST Half-Cut...
  Just Solar 다결정
 • XDG130-155W-3...
  Xindun Power 다결정
 • ₩266 / Wp
  JUST Half-Cut...
  Just Solar 단결정
 • XDG140-170W-3...
  Xindun Power 단결정
 • ₩265 / Wp
  BQ-POLY60
  BQ Solartech 다결정
 • XDG245-265W-6...
  Xindun Power 다결정
 • ₩265 / Wp
  BQ-MONO72
  BQ Solartech 단결정
 • XDG250-290W-6...
  Xindun Power 단결정
 • ₩265 / Wp
  BQ-MONO60
  BQ Solartech 단결정
 • XDG300-350W-7...
  Xindun Power 단결정
 • ₩266 / Wp
  【158.7...
  CSG PVTech 단결정