PLM-150M-36

PLM-150M-36

Perlight Solar Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 150 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Perlight Solar Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩276 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 2015x1002 mm
 • 무게: 22.5 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 390 Wp
 • Vmpp: 40.2 V
 • Impp: 9.71 A
 • 개방 회로 전압: 49.05 V
 • 단락 전류: 10.29 A
 • 호률: 19.32 %
 • 제품보증연한: --
 • 출력 보증: 12년 동안 90% 이상의 효율, 30년 동안 80% 이상의 효율

제품특성

모델명
PLM-150M-36
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
150 Wp
최대전압(Vmpp)
18.3 V
최대전류(Impp)
8.2 A
개방전압(Voc)
22.8 V
단락전류(Isc)
8.78 A
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1000 V
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1482x676x35 mm
무게 11.5 kg
셀종류 단결정
셀크기 156×156 mm
설수량 36
PDF  
제품 사양서 다운받기

Perlight Solar Co., Ltd.

+86 576 86477290
www.perlight.com
중국
Muyu Administration District, Wenling, Zhejiang
직원수: 5,000
모회사: China Baolite Group
참고: 귀하의 문의가 Perlight Solar Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

결정실리콘

생산량 (MW)/2013: 120 MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 5-320

유용한 연락처

Contact Face
Ivy Liu
Contact Face
Mr.Deng
비즈니스 상세 정보
결정실리콘
유형: 단결정, 다결정
공율범위(Wp): 5-320
고효율 결정
유형: PERC
공율범위(Wp): 250-315
모회사
China Baolite Group

관련된 상품

 • PLM-010M-36
  Perlight Solar 단결정
 • ₩980 / Wp
  XXR-SFSP- ETF...
  Shenzhen XXR So... 단결정
 • PLM-020M-36
  Perlight Solar 단결정
 • LNMH144-525~5...
  Linuo Power 단결정
 • PLM-030M-36
  Perlight Solar 단결정
 • ₩261 / Wp
  JR72-18X 540-...
  Johnray Solar 단결정
 • PLM-040M-36
  Perlight Solar 단결정
 • ₩484 / Wp
  Vertex TSM-DE...
  Techno Sun 단결정
 • PLM-050M-36
  Perlight Solar 단결정
 • SKT525-550M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • PLM-060M-36
  Perlight Solar 단결정
 • SKT480-505M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • PLM-065M-36
  Perlight Solar 단결정
 • SKT390-415M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • PLM-070M-36
  Perlight Solar 단결정
 • ₩225 / Wp
  TD-375M-120HC
  Tide Solar 단결정
 • PLM-075M-36
  Perlight Solar 단결정
 • ₩229 / Wp
  TD-450M-144HC
  Tide Solar 단결정
 • PLM-080M-36
  Perlight Solar 단결정
 • ₩225 / Wp
  TD-410M-144HC
  Tide Solar 단결정
 • PLM-090M-36
  Perlight Solar 단결정
 • GPNE-S150/M12...
  GPPV New Energy 단결정
 • PLM-100M-36
  Perlight Solar 단결정
 • GPNE-S108/M10...
  GPPV New Energy 단결정
 • PLM-110M-36
  Perlight Solar 단결정
 • ₩348 / Wp
  RMH60-340~355...
  Regitec Solar PERC
 • PLM-120M-36
  Perlight Solar 단결정
 • ₩335 / Wp
  RMH60-355~380...
  Regitec Solar PERC
 • PLM-130-150M-...
  Perlight Solar 단결정
 • ₩309 / Wp
  RM54/415S1
  Regitec Solar PERC
 • PLM-140M-36
  Perlight Solar 단결정
 • ₩259 / Wp
  AU-108MHB 390...
  Austa Energy 단결정
 • PLM-200M-72
  Perlight Solar 단결정
 • ₩248 / Wp
  AU-545W-36MH
  Austa Energy 단결정
 • Think Smart 2...
  Perlight Solar PERC
 • ₩259 / Wp
  AU-460W-36MH
  Austa Energy 단결정
 • PLM-260-275P-...
  Perlight Solar 다결정
 • LNMH120-355W/...
  Linuo Power 단결정
 • PLM-260-285P/...
  Perlight Solar 다결정
 • ₩334 / Wp
  NPV MP 365-38...
  EnergyCostSaver 단결정
 • Think Black 2...
  Perlight Solar PERC
 • ₩334 / Wp
  NPV MP 144-6-...
  EnergyCostSaver 단결정
 • PLM-275-300M-...
  Perlight Solar 단결정
 • ₩346 / Wp
  NPV-BFC 385-4...
  EnergyCostSaver 양면형, PERC
 • PLM-280-315M/...
  Perlight Solar 단결정
 • ₩462 / Wp
  e.Classic M H...
  SolSol PERC
 • Think Top 290...
  Perlight Solar PERC
 • ₩339 / Wp
  AS-M1203-H-37...
  SolSol 단결정
 • PLM-310-330P-...
  Perlight Solar 다결정
 • ₩312 / Wp
  HiKu CS3W-435...
  SolSol PERC
 • PLM-315-345P/...
  Perlight Solar 다결정
 • ₩242 / Wp
  INE-MONO-8MA ...
  Ktech Solar PERC
 • PLM-335-360M-...
  Perlight Solar 단결정
 • ₩242 / Wp
  INE-MONO-9MA ...
  Ktech Solar PERC
 • PLM-340-380M/...
  Perlight Solar 단결정
 • ₩242 / Wp
  INE-MONO-40T ...
  Ktech Solar PERC