BSM315-330M-60B

BSM315-330M-60B

Bluesun Solar Energy Tech. Co., Ltd.
유형: 양면형
공율범위: 315 ~ 330 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Bluesun Solar Energy Tech. Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 셀종류: HJT, 양면형
 • 모듈 외형: 2172x1303x35 mm
 • 무게: 35.5 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: 2 mm

제품특성

모델명
BSM315M-60B BSM320M-60B BSM325M-60B BSM330M-60B
보증  
제품보증연한 12 년
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
315 Wp 320 Wp 325 Wp 330 Wp
최대전압(Vmpp)
33.84 V 34.08 V 34.43 V 34.67 V
최대전류(Impp)
9.31 A 9.39 A 9.44 A 9.52 A
개방전압(Voc)
39.98 V 40.03 V 40.33 V 40.45 V
단락전류(Isc)
9.8 A 9.82 A 9.87 A 9.89 A
모듈 호률
19.1 % 19.4 % 19.7 % 20 %
출력 허용오차 (+)
+ 1.5 % + 1.5 % + 1.5 % + 1.5 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1500 V
퓨즈의 정격전류 20 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1658x992x5 mm
셀종류 양면형
셀크기 156.75×156.75 mm
설수량 60
프레임 테두리 없음

Bluesun Solar Energy Tech. Co., Ltd.

Click to show company phone
www.bluesunpv.com
중국
1499 Zhenxing Road, Shushan District, Hefei, Anhui
모회사: Bluesun Solar Group
참고: 귀하의 문의가 Bluesun Solar Energy Tech. Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 5-655

유용한 연락처

Contact Face
Brandon
Contact Face
Via
Contact Face
Thomas

회사 뉴스

관련된 상품

 • BSM70-120M-36
  Bluesun Solar E... 단결정
 • ₩1,120 / Wp
  XXR-SFSP- ETF...
  Shenzhen XXR So... 단결정
 • BSM-50-160-MFE
  Bluesun Solar E... 단결정
 • BSM150-170M-36
  Bluesun Solar E... 단결정
 • BSM150-170P-36
  Bluesun Solar E... 다결정
 • BSM260-280P-60
  Bluesun Solar E... 다결정
 • BSM270-300P-60
  Bluesun Solar E... 다결정
 • BSM280-300M-60
  Bluesun Solar E... 단결정
 • BSM280-300P-60
  Bluesun Solar E... 다결정
 • BSM295-330M-60
  Bluesun Solar E... 단결정
 • BSM300-330M-60
  Bluesun Solar E... 단결정
 • BSM310-330M-HC
  Bluesun Solar E... PERC
 • BSM325-340W-6...
  Bluesun Solar E... 단결정
 • BSM 330-350P-...
  Bluesun Solar E... 다결정
 • BSM330-350M-6...
  Bluesun Solar E... 단결정
 • BSM335-355P-72
  Bluesun Solar E... 다결정
 • BSM335-355P-7...
  Bluesun Solar E... 다결정
 • BSM 340-360M-...
  Bluesun Solar E... 단결정
 • BSM355M-370M-...
  Bluesun Solar E... PERC
 • BSM370-400M-7...
  Bluesun Solar E... 단결정
 • BSM375-395M-HC
  Bluesun Solar E... 단결정
 • BSM380-410M-7...
  Bluesun Solar E... 양면형
 • BSM385-410PM5...
  Bluesun Solar E... PERC
 • BSM72M-390-41...
  Bluesun Solar E... 단결정
 • BSM405-420M-7...
  Bluesun Solar E... PERC
 • BSM435-455M-7...
  Bluesun Solar E... PERC
 • BSM435-455M-7...
  Bluesun Solar E... PERC
 • BSM440M-460M-...
  Bluesun Solar E... 양면형, PERC
 • BSM450-500M-96
  Bluesun Solar E... 단결정
 • BSM500PM5-72SB
  Bluesun Solar E... PERC