LXTLS250P

Guangdong Lanxing Energy Technology Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 250 Wp
지역: 중국 중국

대체 제품

BQ-MONO72

BQ Solartech
최저가격 ₩272 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 1956x992x40 mm
 • 무게: 21.5 kg
 • 셀크기: 156.75×156.75 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 375 Wp
 • Vmpp: 39.27 V
 • Impp: 9.55 A
 • 개방 회로 전압: 48.47 V
 • 단락 전류: 10.06 A
 • 호률: 19 %
 • 제품보증연한: --
 • 출력 보증: --

제품특성

모델명
LXTLS250P
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
250 Wp
최대전압(Vmpp)
31.2 V
최대전류(Impp)
8.01 A
개방전압(Voc)
37.6 V
단락전류(Isc)
8.57 A
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1640x992x35 mm
무게 19.4 kg
셀종류 단결정
설수량 60
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
정션박스 보호등급 IP 65

Guangdong Lanxing Energy Technology Co., Ltd.

6/F, Bldg B, No. 39 East of Keji Road, Shishan Industrial Park, Nanhai District, Foshan, Guangdong

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 5-350

유용한 연락처

Contact Face
Luna Luo

관련된 상품

 • LXTLS Mono 5-...
  Lanxing Energy 단결정
 • ₩253 / Wp
  9BB LNSK-330-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • LXTLS300P
  Lanxing Energy 다결정
 • ₩239 / Wp
  9BBLNSU-400-4...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • ₩243 / Wp
  9BB 166 LNSU-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • ₩304 / Wp
  KuPower CS3K-...
  Nanosun PERC
 • ₩228 / Wp
  CSUN 9BB 435-...
  Topsky Electron... 단결정
 • ₩242 / Wp
  JAM72S10 390-...
  Topsky Electron... 단결정
 • ₩230 / Wp
  CSUN 9BB 400W...
  Topsky Electron... 단결정
 • ₩250 / Wp
  GPNE-S72/FNHB...
  GPPV New Energy 단결정
 • ₩264 / Wp
  GPNE-S60/FNHB...
  GPPV New Energy 단결정
 • ₩246 / Wp
  GPNE-S72/FNH ...
  GPPV New Energy 단결정
 • HTM-TSA-345M2...
  HT Solar 단결정
 • HTM-TSB-425M2...
  HT Solar 단결정
 • ₩233 / Wp
  JST400-430M(1...
  Just Solar 단결정
 • HTM325-340MH2...
  HT Solar 단결정
 • ₩273 / Wp
  SR-M660HLP-37...
  Sunrise PERC
 • UZ158MBHC320-...
  UZON Photovolta... PERC, 양면형
 • UZ158MHC400-4...
  UZON Photovolta... 양면형
 • UZ158MHC330-3...
  UZON Photovolta... PERC, 양면형