TP 305-320W Bifacial Mono

Topsky Electronics Technology (HK) Co., Ltd.
가격:
최저가격 ₩249 / Wp
유형: 양면형, PERC
공율범위: 305 ~ 320 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Topsky Electronics Technology (HK) Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩225 / Wp
 • 셀종류: 박막
 • 모듈 외형: 1429x1109x40 mm
 • 무게: 25 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: 4 mm
 • Pmax: 100 Wp
 • Vmpp: 71.5 V
 • Impp: 1.47 A
 • 개방 회로 전압: 93.1 V
 • 단락 전류: 1.63 A
 • 호률: 10.58 %
 • 제품보증연한: 5 년
 • 출력 보증: 10년 동안 90% 이상의 효율, 20년 동안 80% 이상의 효율

제품특성

모델명
TP-305M-Bifacial TP-310M-Bifacial TP-315M-Bifacial TP-320M-Bifacial
보증  
제품보증연한 30 년
출력 보증 10년 동안 90% 이상의 효율, 30년 동안 80% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
305 Wp 310 Wp 315 Wp 320 Wp
최대전압(Vmpp)
33 V 33.5 V 33.7 V 34.05 V
최대전류(Impp)
9.75 A 9.8 A 9.85 A 9.95 A
개방전압(Voc)
39.6 V 39.8 V 40 V 40.2 V
단락전류(Isc)
9.75 A 9.8 A 9.85 A 9.9 A
모듈 호률
18.4 % 18.7 % 19 % 19.3 %
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 % + 3 % + 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
온도
45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.39 %/°C
온도 계수(Voc) -0.3 %/°C
온도 계수(Isc) 0.05 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1500 V
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1674x992x25 mm
무게 21 kg
셀종류 양면형, PERC
셀크기 156.75×156.75 mm
설수량 60
유리 유형 TCO, 강화, 고투명, 저철분, 더블 글라스 패널
유리의 두께 3.2 mm
봉합재 EVA
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
바이패스 다이오드 수 3
정션박스 보호등급 IP 68
커넥터 유형 MC4
케이블 4 mm2
커넥터 케이블 길이 300 mm

Topsky Electronics Technology (HK) Co., Ltd.

Room 601, Shenxin Taifeng Building, No. 86, Qianjinfirst Road, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong
직원수: 52
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/2012: 400 MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 260-340

유용한 연락처

Contact Face
Charlie
Contact Face
Christina
Contact Face
Julie Zhu
Contact Face
Coco
Contact Face
Anne Lu
Contact Face
Steven
Contact Face
Lanny
Contact Face
Yoko Cai

Topsky Electronics Technology (HK) Co., Ltd.의 다른 38시리즈

 • ₩247 / Wp
  TP380-410W PE...
  380~410 Wp PERC
 • ₩243 / Wp
  TP320-340PP-72
  320~340 Wp 다결정
 • ₩425 / Wp
  TP-SP40W
  40 Wp 다결정
 • ₩273 / Wp
  Q.POWER L-G5 ...
  330~340 Wp 다결정
 • ₩255 / Wp
  Risen RSM144-...
  335~345 Wp 단결정
 • ₩243 / Wp
  TP340-355M Mo...
  340~355 Wp 단결정
 • ₩243 / Wp
  TP360-400M-72...
  360~400 Wp PERC
 • ₩273 / Wp
  JAM72S01 370-...
  370~385 Wp 단결정
 • ₩310 / Wp
  Q-PEAK L-G 5 ...
  370~380 Wp 단결정
 • ₩249 / Wp
  TP-385W-400W ...
  385~400 Wp 양면형, PERC
 • ₩261 / Wp
  Suntech STP33...
  330~335 Wp 다결정
 • ₩279 / Wp
  JKM390M-410M-...
  390~410 Wp 단결정
 • ₩282 / Wp
  JAM72S10 390-...
  390~410 Wp 단결정
 • ₩249 / Wp
  395W-410W Hal...
  395~410 Wp PERC
 • ₩279 / Wp
  Risen RSM144-...
  400~410 Wp 단결정
 • ₩279 / Wp
  TSM-DE15H 400...
  400~410 Wp 단결정
 • ₩255 / Wp
  CSUN 9BB 400W...
  400~410 Wp 단결정
 • ₩261 / Wp
  410W High eff...
  410 Wp 단결정
 • ₩219 / Wp
  Poly 330w-345w
  330~345 Wp 다결정
 • ₩279 / Wp
  Risen RSM72-6...
  330~340 Wp 다결정
 • ₩340 / Wp
  TP-SP85W
  85 Wp 다결정
 • ₩237 / Wp
  TP-280-295M M...
  280~295 Wp 단결정
 • ₩255 / Wp
  TP-SP150W
  150 Wp 다결정
 • ₩243 / Wp
  TP-260-280P-DG
  265~285 Wp 다결정
 • ₩237 / Wp
  TP270-285PP-60
  270~285 Wp 다결정
 • ₩255 / Wp
  Double Glass ...
  270~285 Wp 다결정
 • ₩237 / Wp
  TP-270-290P-60
  270~290 Wp 다결정
 • ₩216 / Wp
  Poly 275w-290w
  275~290 Wp 다결정
 • ₩255 / Wp
  TP-300-320M-D...
  300~320 Wp PERC
 • ₩221 / Wp
  TP330W-350W H...
  330~350 Wp 다결정
 • ₩255 / Wp
  Mono panel 30...
  300~315 Wp PERC
 • ₩243 / Wp
  TP-300-320M M...
  300~320 Wp PERC
 • ₩243 / Wp
  TP310-325M-60
  310~325 Wp PERC
 • ₩247 / Wp
  TP320W-335W h...
  320~335 Wp 단결정
 • ₩243 / Wp
  TP-320-340P-72
  320~340 Wp 다결정
 • ₩243 / Wp
  TP320-340PP-72
  325~340 Wp 다결정
 • ₩279 / Wp
  JAM 325W-340W...
  325~340 Wp 단결정
 • ₩289 / Wp
  Longi LR4-72-...
  430~445 Wp 단결정