TS60-6MH-320-345 H1

TS60-6MH-320-345 H1

TSEC Corporation
유형: 단결정
공율범위: 320 ~ 345 Wp
지역: 대만 대만
참고: 귀하의 문의가 TSEC Corporation로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩324 / Wp
 • 셀종류: PERC
 • 모듈 외형: 2094x1038x30 mm
 • 무게: 23 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: --

제품특성

모델명
TS60-6MH-320 H1 TS60-6MH-325 H1 TS60-6MH-330 H1 TS60-6MH-335 H1 TS60-6MH-340 H1 TS60-6MH-345 H1
보증  
제품보증연한 12 년
출력 보증 10년 동안 91% 이상의 효율, 25년 동안 81% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
320 Wp 325 Wp 330 Wp 335 Wp 340 Wp 345 Wp
최대전압(Vmpp)
33.19 V 33.31 V 33.43 V 33.54 V 33.73 V 33.89 V
최대전류(Impp)
9.7 A 9.81 A 9.91 A 10.01 A 10.09 A 10.18 A
개방전압(Voc)
40.18 V 40.21 V 40.25 V 40.29 V 40.31 V 40.34 V
단락전류(Isc)
10.11 A 10.23 A 10.32 A 10.43 A 10.56 A 10.69 A
모듈 호률
18.76 % 19.06 % 19.35 % 19.64 % 19.94 % 20.023 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
온도 43±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.41 %/°C
온도 계수(Voc) -0.33 %/°C
온도 계수(Isc) 0.07 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1500 V
퓨즈의 정격전류 15 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1702x1002x40 mm
무게 20 kg
셀종류 단결정
설수량 120
유리 유형 강화
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
바이패스 다이오드 수 3
정션박스 보호등급 IP 68
케이블 단면도 4 mm2
커넥터 케이블 길이 1000 mm
PDF  
제품 사양서 다운받기

TSEC Corporation

+886 2 29122199
www.tsecpv.com
대만
8F, No.225, Sec 3, Beixin. Rd., Xindian Dist., New Taipei, 23143
참고: 귀하의 문의가 TSEC Corporation로 직접 발송이 될 것입니다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정
공율범위(Wp): 315-550

유용한 연락처

Contact Face
Cynthia Kuo
Contact Face
yuhansun

관련된 상품

 • TS60-6M3 315-...
  TSEC 양면형
 • TS60-6M3 315-...
  TSEC 단결정
 • TS60-6MH 320-...
  TSEC 양면형
 • TS60-AMH-350-...
  TSEC 양면형
 • TS60-AMH-355-...
  TSEC 단결정
 • TS72-6M3 380-...
  TSEC 단결정
 • TS72-6MH 385-...
  TSEC 양면형
 • TS72-6MH-385-...
  TSEC 단결정
 • TS72-AMH-425-...
  TSEC 양면형
 • TS60-BMH-435-...
  TSEC 양면형
 • TS60-BMH-435-...
  TSEC 단결정
 • TS72-AMH-435-...
  TSEC 단결정
 • TS72-BMH-520-...
  TSEC 양면형
 • TS72-BMH-525-...
  TSEC 단결정