DuDrive Series TSHM-120HW(BLK) 365-375

DuDrive Series TSHM-120HW(BLK) 365-375

Zhejiang Beyondsun Green Energy Technology Co., Ltd.
유형: PERC
공율범위: 365 ~ 375 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Beyondsun Green Energy Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

OS-HP72-330-350W

Oushang Photovoltaic
최저가격 ₩337 / Wp
 • 셀종류: 다결정
 • 모듈 외형: 2015x996x35 mm
 • 무게: --
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: --

제품특성

모델명
TSHM365-120HW TSHM370-120HW TSHM375-120HW
보증  
제품보증연한 12 년
출력 보증 25년 동안 84.8% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
365 Wp 370 Wp 375 Wp
최대전압(Vmpp)
34.57 V 34.78 V 34.99 V
최대전류(Impp)
10.56 A 10.64 A 10.72 A
개방전압(Voc)
41.55 V 41.77 V 42 V
단락전류(Isc)
11.17 A 11.24 A 11.31 A
모듈 호률
20.04 % 20.31 % 20.59 %
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 % + 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
최대출력(Pmax)
274 Wp 278 Wp 282 Wp
최대전압(Vmpp)
32.21 V 32.4 V 32.59 V
최대전류(Impp)
8.52 A 8.58 A 8.64 A
개방전압(Voc)
39.49 V 39.7 V 39.92 V
단락전류(Isc)
9.01 A 9.06 A 9.12 A
온도 41±3 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.36 %/°C
온도 계수(Voc) -0.29 %/°C
온도 계수(Isc) 0.048 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1500 V
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1755x1038x35 mm
무게 21.5 kg
셀종류 PERC
설수량 120
유리 유형 강화
유리의 두께 3.2 mm
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
바이패스 다이오드 수 3
정션박스 보호등급 IP 68
커넥터 유형 MC4
케이블 단면도 4 mm2
커넥터 케이블 길이 350 mm
PDF  
제품 사양서 다운받기

Zhejiang Beyondsun Green Energy Technology Co., Ltd.

Click to show company phone
www.beyondsunpv.com
중국
No. 888 Zhili Section of G318, Zhili Town, Huzhou, Zhejiang, 313003
직원수: 1,137
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Beyondsun Green Energy Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 270-650

유용한 연락처

Contact Face
Jack Xiao
Contact Face
Jane Dong

추가 오피스

국가:
일본
주소:
Tokyo, Japan
국가:
인도
주소:
Mumbai, India
국가:
스페인
주소:
Barcelona, Spain
국가:
브라질
주소:
Sao Paulo, Brazil

관련된 상품

 • DuDrive Serie...
  Beyondsun PERC
 • ₩337 / Wp
  DHM-72X10-BF-...
  DAH Solar 양면형, PERC
 • DuDrive Max S...
  Beyondsun PERC
 • ₩377 / Wp
  ECO-530-550M-...
  Eco Delta 단결정
 • BiDrive Max S...
  Beyondsun 양면형, PERC
 • ₩274 / Wp
  TP144-525-550...
  Topsky Energy PERC
 • DuDrive Serie...
  Beyondsun PERC
 • ₩293 / Wp
  QSUN-144MS 43...
  Q-SUNSolar 단결정
 • DuDrive Max S...
  Beyondsun PERC
 • ₩298 / Wp
  QSUN-108MS-39...
  Q-SUNSolar 단결정
 • BiDrive Max S...
  Beyondsun 양면형, PERC
 • ₩286 / Wp
  QSUN-144M 530...
  Q-SUNSolar 단결정
 • DuDrive Ultra...
  Beyondsun PERC
 • ₩311 / Wp
  RS8I-M 535-56...
  Resun Solar 단결정
 • BiDrive Ultra...
  Beyondsun 양면형, PERC
 • ₩289 / Wp
  RS7I-M 425-46...
  Resun Solar 단결정
 • DuDrive Ultra...
  Beyondsun PERC
 • ₩347 / Wp
  RS6I-M 390-41...
  Resun Solar 단결정
 • BiDrive Ultra...
  Beyondsun 양면형, PERC
 • ₩314 / Wp
  Puma RCM-450-...
  RECOM 양면형, PERC