SHBB120T/W 330-345W

SHBB120T/W 330-345W

Changzhou Almaden Co., Ltd.
유형: 양면형
공율범위: 330 ~ 345 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Changzhou Almaden Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩2,440 / Wp
 • 셀종류: 박막
 • 모듈 외형: 3027.5x348x2.5 mm
 • 무게: 1.7 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: --
 • Pmax: 135 Wp
 • Vmpp: 36.4 V
 • Impp: 3.89 A
 • 개방 회로 전압: 45.4 V
 • 단락 전류: 4.66 A
 • 호률: 14.4 %
 • 제품보증연한: 5 년
 • 출력 보증: 10년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율

제품특성

모델명
SHBB120T/W-330 SHBB120T/W-335 SHBB120T/W-340 SHBB120T/W-345
보증  
제품보증연한 12 년
출력 보증 15년 동안 90.3% 이상의 효율, 30년 동안 82.5% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
330 Wp 335 Wp 340 Wp 345 Wp
최대전압(Vmpp)
33.6 V 33.87 V 34.13 V 34.32 V
최대전류(Impp)
9.82 A 9.89 A 9.96 A 10.05 A
개방전압(Voc)
40.82 V 41.09 V 41.35 V 41.52 V
단락전류(Isc)
10.24 A 10.32 A 10.41 A 10.49 A
모듈 호률
19.4 % 19.7 % 20 % 20.3 %
출력 허용오차 (+)
+ 1.5 % + 1.5 % + 1.5 % + 1.5 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
최대출력(Pmax)
265 Wp 268 Wp 272 Wp 275 Wp
최대전압(Vmpp)
30.89 V 31.02 V 31.06 V 31.46 V
최대전류(Impp)
8.58 A 8.64 A 8.7 A 8.76 A
개방전압(Voc)
37.38 V 37.56 V 37.75 V 37.93 V
단락전류(Isc)
9 A 9.07 A 9.13 A 9.19 A
온도 45±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.3943 %/°C
온도 계수(Voc) -0.3035 %/°C
온도 계수(Isc) 0.0484 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1500 V
퓨즈의 정격전류 20 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1690x1008x30 mm
무게 21.2 kg
셀종류 양면형
셀크기 158.75×158.75 mm
설수량 120
유리 유형 저반사, 강화
유리의 두께 2 mm
봉합재 EVA
프레임 테두리 없음
바이패스 다이오드 수 3
정션박스 보호등급 IP 68
커넥터 유형 MC4
케이블 단면도 4 mm2
PDF  
제품 사양서 다운받기

Changzhou Almaden Co., Ltd.

Click to show company phone
en.czamd.com
중국
No. 639, East Road, Qinglong, Tianning Dt., Changzhou, Jiangsu
직원수: 1,500
참고: 귀하의 문의가 Changzhou Almaden Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 175-330

유용한 연락처

Contact Face
Almaden
Contact Face
Yuhua Yu

관련된 상품

 • SEAP40T 175-1...
  Changzhou Almad... 다결정
 • ₩601 / Wp
  LR4-72HPH 445...
  K and C Solar 단결정
 • SEAC40T 190-2...
  Changzhou Almad... 단결정
 • ₩1,180 / Wp
  XXR-SFSP- ETF...
  Shenzhen XXR So... 단결정
 • SEAC40T 195-2...
  Changzhou Almad... 단결정
 • SEAP50T 220-2...
  Changzhou Almad... 다결정
 • SEAC50T 240-2...
  Changzhou Almad... 단결정
 • SEAC50T 255-2...
  Changzhou Almad... 단결정
 • SEAP60W 265-2...
  Changzhou Almad... 다결정
 • SEAB60T 295-3...
  Changzhou Almad... 양면형
 • SEAC60W 295-3...
  Changzhou Almad... PERC
 • SEAP72W 320-3...
  Changzhou Almad... 다결정
 • SHBC120T/W 33...
  Changzhou Almad... PERC
 • SHAC120T/W 33...
  Changzhou Almad... PERC
 • SHAB120T/W 33...
  Changzhou Almad... 양면형
 • SEAC72W 355-3...
  Changzhou Almad... PERC
 • SHAB120T/W 35...
  Changzhou Almad... 양면형
 • SHAC120T/W 35...
  Changzhou Almad... PERC
 • SHBC120T/W 35...
  Changzhou Almad... PERC
 • SHBB120T/W 35...
  Changzhou Almad... 양면형
 • SEAB72T 360-3...
  Changzhou Almad... 양면형
 • SHBC144T/W 43...
  Changzhou Almad... PERC
 • SHBB144T/W 43...
  Changzhou Almad... 양면형