HD-72HBD 530-550

HD-72HBD 530-550

Jiangsu Hongde PV Technology Development Co., Ltd.
유형: 양면형
공율범위: 530 ~ 550 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Jiangsu Hongde PV Technology Development Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

TSM144-9-535M-...

Twinsel Electronic Technology
 • 셀종류: PERC
 • 모듈 외형: 2279x1134x35 mm
 • 무게: 27.8 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: --

제품특성

모델명
HD-72HBD-530 HD-72HBD-535 HD-72HBD-540 HD-72HBD-545 HD-72HBD-550
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
530 Wp 535 Wp 540 Wp 545 Wp 550 Wp
최대전압(Vmpp)
41.35 V 41.5 V 41.65 V 41.8 V 41.9 V
최대전류(Impp)
12.82 A 12.9 A 12.97 A 13.04 A 13.12 A
개방전압(Voc)
49.2 V 49.35 V 49.5 V 49.65 V 49.8 V
단락전류(Isc)
13.71 A 13.78 A 13.85 A 13.92 A 13.99 A
모듈 호률
20.7 % 20.9 % 21.1 % 21.3 % 21.5 %
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
최대출력(Pmax)
396.2 Wp 399.9 Wp 403.6 Wp 407.4 Wp 411.1 Wp
최대전압(Vmpp)
38.58 V 38.72 V 38.86 V 39 V 39.14 V
최대전류(Impp)
10.27 A 10.33 A 10.39 A 10.45 A 10.51 A
개방전압(Voc)
46.26 V 46.4 V 46.54 V 46.68 V 46.82 V
단락전류(Isc)
11.07 A 11.12 A 11.17 A 11.23 A 11.29 A
온도 45±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.34 %/°C
온도 계수(Voc) -0.265 %/°C
온도 계수(Isc) 0.05 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1500 V
퓨즈의 정격전류 30 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 2256x1133x35 mm
무게 32.3 kg
셀종류 양면형
설수량 144
유리의 두께 2 mm
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
바이패스 다이오드 수 3
정션박스 보호등급 IP 68
케이블 단면도 4 mm2

Jiangsu Hongde PV Technology Development Co., Ltd.

Click to show company phone
www.jshongde.com
중국
High-tech Industrial Development Zone, Gaoyou, Jiangsu, 225600
참고: 귀하의 문의가 Jiangsu Hongde PV Technology Development Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 40-555

유용한 연락처

Contact Face
Mr. Jin

관련된 상품

 • HD-M100-180
  HD Solar 단결정
 • ₩333 / Wp
  DHM-72X10-BF-...
  DAH Solar 양면형, PERC
 • HD-P100-180
  HD Solar 다결정
 • ₩380 / Wp
  ECO-530-550M-...
  Eco Delta 단결정
 • HD156P-60 260...
  HD Solar 다결정
 • ₩274 / Wp
  TP144-525-550...
  Topsky Energy PERC
 • HD156M-60 275...
  HD Solar 단결정
 • ₩295 / Wp
  QSUN-144MS 43...
  Q-SUNSolar 단결정
 • HD156P-72 310...
  HD Solar 다결정
 • ₩300 / Wp
  QSUN-108MS-39...
  Q-SUNSolar 단결정
 • HD156M-72 330...
  HD Solar 단결정
 • ₩288 / Wp
  QSUN-144M 530...
  Q-SUNSolar 단결정
 • HD-60HPH 365-...
  HD Solar 다결정
 • ₩307 / Wp
  RS8I-M 535-56...
  Resun Solar 단결정
 • HD-66HPH 405-...
  HD Solar 다결정
 • ₩286 / Wp
  RS7I-M 425-46...
  Resun Solar 단결정
 • HD-72HBD 440-...
  HD Solar 양면형
 • ₩343 / Wp
  RS6I-M 390-41...
  Resun Solar 단결정
 • HD-72HPH 445-...
  HD Solar 다결정
 • ₩316 / Wp
  Puma RCM-450-...
  RECOM 양면형, PERC
 • HD-72HPH 535-...
  HD Solar 단결정
 • ₩266 / Wp
  Black Panther...
  RECOM PERC, 양면형