GFMJ-600

GFMJ-600

ShanDong Sacred Sun Power Sources Industry Co., Ltd. (ABT)
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (젤)
규격 용량: 336 - 600 Ah
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 ShanDong Sacred Sun Power Sources Industry Co., Ltd. (ABT)로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩375,000 / kWh
 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: LFP (LiFePo4)
 • 공칭 전압: 51.2 V
 • 규격 용량: 200 - 800 Ah

제품특성

모델명
GFMJ-600
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (젤)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
2 V
규격 용량
336Ah@1hr
525Ah@5hr
600Ah@10hr
최대 방전 전류
3312 A
내부 저항
0.33 mΩ
설계 수명
18 년
일반 사양  
치수 (L*W*H)
302x177x344 mm
무게
44 Kg
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.33 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr 24 hr 48 hr 100 hr 120 hr 240 hr
1.65 V 1020 930 864 780 606 375 225 165 114 102 79.8 67.5 33.9 27.72 14.58 7.5 6.54 3.48
1.7 V 960 885 780 681 570 369 221.1 163 111 96.6 77.4 63.9 33.3 27.72 14.58 7.5 6.54 3.48
1.75 V 900 837 744 657 552 363 216.9 161 109 95.1 75.9 62.7 33 27.72 14.58 7.5 6.54 3.48
1.8 V 840 795 687 606 510 336 208.2 154 105 91.5 72.9 60 32.4 27.72 14.58 7.5 6.54 3.48
1.85 V 720 687 627 567 477 324 195.9 144 98.7 85.8 68.4 56.7 30.6 26.4 14.58 7.5 6.54 3.48
정전압 방전 특성: W(25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.33 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr 24 hr 48 hr 100 hr 120 hr 240 hr
1.65 V 1782 1653 1554 1413 1107 696 420 312 216 150 120 99 50.7 48.7 29.2 15 13.2 7.02
1.7 V 1707 1602 1425 1254 1053 690 417 312 213 146 116 95.7 50.1 48.1 29.2 15 13.2 7.02
1.75 V 1641 1545 13876 1230 1038 687 414 309 210 141 112 92.1 49.5 47.5 29.2 15 13.2 7.02
1.8 V 1569 1494 1302 1149 975 642 405 297 204 136 107 90 48.3 46.5 29.2 15 13.2 7.02
1.85 V 1374 1317 1206 1098 927 633 384 282 195 129 102 84.9 45.9 44.5 29.2 15 13.2 7.02
PDF  
제품 사양서 다운받기

ShanDong Sacred Sun Power Sources Industry Co., Ltd. (ABT)

Click to show company phone
www.sacredsun.com
중국
No.1, Shengyang Rd., Qufu, Shangdong, 273100
직원수: 2,001
참고: 귀하의 문의가 ShanDong Sacred Sun Power Sources Industry Co., Ltd. (ABT)로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Mr.Gao
Contact Face
圣阳电源

관련된 상품

 • SDC12-110
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • DCS12-100
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • DCS12-50
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • FCP-1000
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • FCP-500
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • 6FMJ-50
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • 6FMJ-33
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • FTA12-200HT
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFM-1200
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC6-290
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC6-235B
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC6-235
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC6-195
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC12-170
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC12-130
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFM-600HT
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC12-90
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC12-75
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC12-40
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-1500
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-1000
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-800
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-500
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-400
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-300
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-200
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • 6FMJ-200
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SAJ12-200
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • FTA12-150HT
  Sacred Sun Powe... Standalone