GFMJ-1500

GFMJ-1500

ShanDong Sacred Sun Power Sources Industry Co., Ltd. (ABT)
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (젤)
규격 용량: 840 - 1500 Ah
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 ShanDong Sacred Sun Power Sources Industry Co., Ltd. (ABT)로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩86,800 / kWh
 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: 납산 (젤)
 • 제품보증연한: --
 • 치수: 152x99x102 mm
 • 무게: 3.9 kg
 • 공칭 전압: 12 V
 • 규격 용량: 14 - 300 Ah
 • 싸이클 수명 @ %DOD: 1500@50%DOD
 • 설계 수명: 20 년

제품특성

모델명
GFMJ-1500
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (젤)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
2 V
규격 용량
840Ah@1hr
1315Ah@5hr
1500Ah@10hr
최대 방전 전류
8280 A
내부 저항
0.184 mΩ
설계 수명
18 년
일반 사양  
치수 (L*W*H)
401x351x350 mm
무게
107 Kg
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.33 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr 24 hr 48 hr 100 hr 120 hr 240 hr
1.65 V 2550 2325 2160 1950 1515 938 563 413 285 255 199.5 168.8 84.8 70.9 36.5 18.8 16.4 8.7
1.7 V 2400 2213 1950 1703 1425 923 553 408 278 241.5 193.5 159.8 83.3 70.4 36.5 18.8 16.4 8.7
1.75 V 2250 2093 1860 1643 1380 908 542 402 273 237.8 189.8 156.8 82.5 70 36.5 18.8 16.4 8.7
1.8 V 2100 1988 1718 1515 1275 840 521 384 263 228.8 182.3 150 81 69.3 36.5 18.8 16.4 8.7
1.85 V 1800 1718 1568 1418 1193 810 490 360 247 214.5 171 141.8 76.5 66 36.5 18.8 16.4 8.7
정전압 방전 특성: W(25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.33 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr 24 hr 48 hr 100 hr 120 hr 240 hr
1.65 V 4455 4133 3885 3533 2768 1740 1050 780 540 375.8 300 248 127 119 72.9 37.5 33 17.6
1.7 V 4268 4005 3563 3135 2633 1725 1043 780 533 364.5 289 239 125 119 72.9 37.5 33 17.6
1.75 V 4103 3863 3465 3075 2595 1718 1035 773 525 351.8 279 230 124 119 72.9 37.5 33 17.6
1.8 V 3923 3735 3255 2873 2438 1605 1013 743 510 339 269 225 121 117 72.9 37.5 33 17.6
1.85 V 3435 3293 3015 2745 2318 1583 960 705 487 321.8 256 212 115 113 72.9 37.5 33 17.6
PDF  
제품 사양서 다운받기

ShanDong Sacred Sun Power Sources Industry Co., Ltd. (ABT)

Click to show company phone
www.sacredsun.com
중국
No.1, Shengyang Rd., Qufu, Shangdong, 273100
직원수: 2,001
참고: 귀하의 문의가 ShanDong Sacred Sun Power Sources Industry Co., Ltd. (ABT)로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Mr.Gao
Contact Face
圣阳电源

관련된 상품

 • SDC12-110
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • DCS12-100
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • DCS12-50
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • FCP-1000
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • FCP-500
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • 6FMJ-50
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • 6FMJ-33
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • FTA12-200HT
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFM-1200
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC6-290
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC6-235B
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC6-235
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC6-195
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC12-170
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC12-130
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFM-600HT
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC12-90
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC12-75
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC12-40
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-1000
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-800
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-600
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-500
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-400
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-300
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-200
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • 6FMJ-200
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SAJ12-200
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • FTA12-150HT
  Sacred Sun Powe... Standalone