6OPzV600

6OPzV600

Tianneng Battery Group Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (젤)
규격 용량: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Tianneng Battery Group Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩325,000 / kWh
 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: LFP (LiFePo4)
 • 공칭 전압: 96 V
 • 규격 용량: 39 Ah

제품특성

모델명
6OPzV600
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (젤)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
2 V
최대 방전 전류
4800 A
최대 충전 전류
180 A
내부 저항
0.62 mΩ
설계 수명
20 년
온도 파라미터  
충전 온도 -0 ~ +40 ℃
방전 온도 -20 ~ +50 ℃
저장 온도 -15 ~ +40 ℃
일반 사양  
치수 (L*W*H)
145x206x681 mm
무게
46 Kg
용기 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
피복 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 409.4 389.4 335.3 267.3 177.2 137.1 94.3 65.87 56.21 29.79
1.8 V 503.5 470.5 390.4 301.3 195.2 149.1 102.1 70.57 60.01 31.8
1.75 V 595.6 526.5 416.4 313.3 200.2 152.2 104.1 71.77 60.91 32.28
1.7 V 668.7 574.6 440.4 325.3 205.2 156.2 105.1 72.67 61.61 32.65
1.65 V 717.7 607.6 458.5 335.3 209.2 158.2 107.1 73.57 62.31 33.02
1.6 V 750.8 628.6 469.5 341.3 212.2 160.2 108.1 74.17 62.71 33.23
정전압 방전 특성: W(25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 761.8 730.7 640.6 517.5 344.3 268.3 185.2 130.13 112.11 59.71
1.8 V 919.9 871.9 738.7 578.6 376.4 290.3 199.2 139.14 119.12 63.44
1.75 V 1070.1 963 779.8 598.6 385.4 295.3 202.2 141.14 121.12 64.51
1.7 V 1179.2 1035 916.8 617.6 393.4 300.3 205.2 143.14 122.12 65.04
1.65 V 1244.2 1077.1 840.8 631.6 399.4 304.3 207.2 144.14 123.12 65.58
1.6 V 1277.3 1099.1 853.9 637.6 402.4 306.3 208.2 145.15 124.12 66.11
PDF  
제품 사양서 다운받기

Tianneng Battery Group Co., Ltd.

Click to show company phone
www.cn-tn.com
중국
No. 18, Baoqiao Road, Huaxi Industrial Functional Zone, Changxing, Zhejiang, 313100
직원수: 20,000
참고: 귀하의 문의가 Tianneng Battery Group Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

관련된 상품

 • TNG2 Series
  Tianneng Standalone
 • 24OPzV3000
  Tianneng Standalone
 • 20OPzV2500
  Tianneng Standalone
 • 16OPzV2000
  Tianneng Standalone
 • 12OPzV1500
  Tianneng Standalone
 • 12OPzV1200
  Tianneng Standalone
 • 10OPzV1000
  Tianneng Standalone
 • 8OPzV800
  Tianneng Standalone
 • 7OPzV490
  Tianneng Standalone
 • 6OPzV420
  Tianneng Standalone
 • 5OPzV350
  Tianneng Standalone
 • 6OPzV300
  Tianneng Standalone
 • 5OPzV250
  Tianneng Standalone
 • 4OPzV200
  Tianneng Standalone
 • 4OPzV150
  Tianneng Standalone
 • TNC Series
  Tianneng Standalone
 • TNG12-250B
  Tianneng Standalone
 • TNG12-230
  Tianneng Standalone
 • TNG12-200
  Tianneng Standalone
 • TNG12-180
  Tianneng Standalone
 • TNG12-150B/TN...
  Tianneng Standalone
 • TNG12-150
  Tianneng Standalone
 • TNG12-135
  Tianneng Standalone
 • TNG12-120
  Tianneng Standalone
 • TNG12-100
  Tianneng Standalone
 • TNG12-90
  Tianneng Standalone
 • TNG12-80
  Tianneng Standalone
 • TNG12-75
  Tianneng Standalone
 • TNG12-65B
  Tianneng Standalone