8OPzV800

8OPzV800

Tianneng Battery Group Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (젤)
규격 용량: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Tianneng Battery Group Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

CES4.52-A01

Camel Group
 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: LFP (LiFePo4)
 • 공칭 전압: 380 V
 • 규격 용량: --

제품특성

모델명
8OPzV800
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (젤)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
2 V
최대 방전 전류
6400 A
최대 충전 전류
240 A
내부 저항
0.5 mΩ
설계 수명
20 년
온도 파라미터  
충전 온도 -0 ~ +40 ℃
방전 온도 -20 ~ +50 ℃
저장 온도 -15 ~ +40 ℃
일반 사양  
치수 (L*W*H)
191x210x681 mm
무게
64.5 Kg
용기 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
피복 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 545.5 518.5 446.4 356.4 236.2 183.2 126.1 87.89 74.91 39.7
1.8 V 671.7 627.6 520.5 401.4 259.3 199.2 135.1 94.09 80.01 42.4
1.75 V 794.8 702.7 554.6 418.4 267.3 203.2 138.1 95.7 81.31 43.09
1.7 V 891.9 766.8 587.6 434.4 273.3 207.2 140.1 96.9 82.21 43.57
1.65 V 957 809.8 610.6 446.4 279.3 211.2 142.1 98.1 83.01 43.99
1.6 V 1002 838.8 626.6 454.5 283.3 214.2 144.1 98.9 83.61 44.31
정전압 방전 특성: W(25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 1015 974 853.9 689.7 459.5 357.4 247.2 174.17 149.15 79.44
1.8 V 1227.2 1163.2 985 771.8 502.5 387.4 265.3 186.19 159.16 84.77
1.75 V 1426.4 1283.3 1039 798.8 513.5 394.4 270.3 189.19 161.16 85.84
1.7 V 1572.6 1380.4 1089.1 823.8 524.5 400.4 273.3 191.19 163.16 86.9
1.65 V 1658.7 1436.4 1121.1 841.8 532.5 406.4 276.3 193.19 164.16 87.44
1.6 V 1702.7 1465.5 1138.1 850.9 536.5 409.4 278.3 193.19 165.17 87.97
PDF  
제품 사양서 다운받기

Tianneng Battery Group Co., Ltd.

Click to show company phone
www.cn-tn.com
중국
No. 18, Baoqiao Road, Huaxi Industrial Functional Zone, Changxing, Zhejiang, 313100
직원수: 20,000
참고: 귀하의 문의가 Tianneng Battery Group Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

관련된 상품

 • TNG2 Series
  Tianneng Standalone
 • ₩228,000 / kWh
  KS-W10
  Ktech Energy 독립형
 • 24OPzV3000
  Tianneng Standalone
 • ₩222,000 / kWh
  KS-G Series
  Ktech Energy 계통연계형
 • 20OPzV2500
  Tianneng Standalone
 • ₩292,000 / kWh
  E-BOX 48100R ...
  PYTES 지능형
 • 16OPzV2000
  Tianneng Standalone
 • HERF-5.12kWh
  E-star Energy 지능형
 • 12OPzV1500
  Tianneng Standalone
 • ₩269,000 / kWh
  GSL 51.2V 100...
  GSL Energy Standalone
 • 12OPzV1200
  Tianneng Standalone
 • ₩328,000 / kWh
  GSL Powerwall...
  GSL Energy 지능형
 • 10OPzV1000
  Tianneng Standalone
 • ₩281,000 / kWh
  LDP 24-100
  EverExceed Standalone
 • 6OPzV600
  Tianneng Standalone
 • ₩490,000 / kWh
  PowerBase FC
  ZRGP 지능형
 • 7OPzV490
  Tianneng Standalone
 • ₩577,000 / kWh
  PowerBase Mat...
  ZRGP 지능형
 • 6OPzV420
  Tianneng Standalone
 • ₩538,000 / kWh
  PowerBase X1
  ZRGP 지능형
 • 5OPzV350
  Tianneng Standalone
 • ₩663,000 / kWh
  RENON Xtreme ...
  Renon Power Tec... 지능형
 • 6OPzV300
  Tianneng Standalone
 • ₩346,000 / kWh
  EverGEN Series
  EverExceed Standalone
 • 5OPzV250
  Tianneng Standalone
 • ₩185,000 / kWh
  SPW series
  SUG 독립형
 • 4OPzV200
  Tianneng Standalone
 • ₩531,000 / kWh
  RENON EBrick ...
  Renon Power Tec... 지능형
 • 4OPzV150
  Tianneng Standalone
 • ₩236,000 / kWh
  Vxl 5100 51.2...
  VTC Power 지능형
 • TNC Series
  Tianneng Standalone
 • ₩270,000 / kWh
  Vxl5100w 51.2...
  VTC Power 지능형
 • TNG12-250B
  Tianneng Standalone
 • ₩225,000 / kWh
  Vxl 7600w 51....
  VTC Power 지능형
 • TNG12-230
  Tianneng Standalone
 • KSHV5-20 High...
  Ktech Energy 지능형
 • TNG12-200
  Tianneng Standalone
 • ES-HyPro1-10k...
  Enershare Techn... Standalone
 • TNG12-180
  Tianneng Standalone
 • ₩199,000 / kWh
  ES-51.2V200Ah...
  Enershare Techn... Standalone
 • TNG12-150B/TN...
  Tianneng Standalone
 • ESF-X50-100-E...
  Enershare Techn... 지능형
 • TNG12-150
  Tianneng Standalone
 • ₩663,000 / kWh
  RENON Xcellent
  Renon Power Tec... 지능형
 • TNG12-135
  Tianneng Standalone
 • ₩321,000 / kWh
  CE100200-B
  Chisage ESS Standalone
 • TNG12-120
  Tianneng Standalone
 • ₩530,000 / kWh
  Powersun-A1 5...
  UFO Power 독립형
 • TNG12-100
  Tianneng Standalone
 • Rack 2.4kWh/R...
  Regitec Solar 지능형
 • TNG12-90
  Tianneng Standalone
 • ₩617,000 / kWh
  BluE-S Solar ...
  Daxieworld Standalone
 • TNG12-80
  Tianneng Standalone
 • ₩350,000 / kWh
  EnerMax-HIS H...
  Coslink Digital... 지능형
 • TNG12-75
  Tianneng Standalone
 • ₩229,000 / kWh
  HWE-16F100
  Howell Energy 지능형
 • TNG12-65B
  Tianneng Standalone
 • ₩219,000 / kWh
  HWE-16F100BG/...
  Howell Energy Standalone