NPG2-2000Ah

NPG2-2000Ah

Guangdong NPP New Energy Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (젤)
규격 용량: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Guangdong NPP New Energy Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

51.2V 100Ah 5K...

Crepower Energy
최저가격 ₩214,000 / kWh
 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 지능형
 • 에너지 저장 시스템 기술: 리튬 이온
 • 공칭 전압: 51.2 V
 • 규격 용량: 100 Ah

제품특성

모델명
NPG2-2000Ah
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (젤)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
2 V
최대 방전 전류
10000 A
최대 충전 전류
400 A
내부 저항
0.2 mΩ
설계 수명
18 년
온도 파라미터  
충전 온도 10 ~ +50 ℃
방전 온도 15 ~ +50 ℃
저장 온도 20 ~ +50 ℃
일반 사양  
치수 (L*W*H)
490x350x382 mm
무게
131 Kg
용기 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
피복 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr 24 hr
1.6 V 1740 1200 721 522 412 343 302 241 204 107 91.8
1.65 V 1705 1176 716 519 410 341 300 239 203 107 91.6
1.7 V 1653 1140 710 516 407 338 298 238 203 106 91.4
1.75 V 1613 1116 699 512 404 336 296 236 201 106 90.8
1.8 V 1554 1080 682 502 392 326 287 229 200 105 90.2
정전압 방전 특성: W(25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr 24 hr
1.6 V 3254 2280 1391 1024 808 675 595 479 405 214 185
1.65 V 3189 2234 1383 1018 803 671 591 476 404 213 184
1.7 V 3091 2166 1370 1011 797 667 587 473 403 213 184
1.75 V 3016 2120 1350 1004 792 662 583 470 401 211 183
1.8 V 2906 2052 1315 983 768 642 566 456 398 210 181
PDF  
제품 사양서 다운받기

Guangdong NPP New Energy Co., Ltd.

Click to show company phone
https://npplithium.com
중국
3rd Floor, No. 1, Liuyunqi Street, Tianhe South Second Road, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, 520000
직원수: 3,000
참고: 귀하의 문의가 Guangdong NPP New Energy Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Hank Li
Contact Face
Javed
Contact Face
Caroline

관련된 상품

 • NPG12-150Ah
  NPP Power Standalone
 • WT5100
  Wirentech Standalone
 • OPzS Series
  NPP Power Standalone
 • WT1MW
  Wirentech 지능형
 • OPzV Series
  NPP Power Standalone
 • WTH500
  Wirentech Standalone
 • NP2/6/12 Seri...
  NPP Power Standalone
 • ₩273,000 / kWh
  KS-W10
  Ktech Energy 독립형
 • NPG2-3000Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩214,000 / kWh
  KS-G Series
  Ktech Energy 계통연계형
 • NPG2-1500Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩340,000 / kWh
  Energy Storag...
  PYTES 지능형
 • NPG2-1000Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩306,000 / kWh
  E-BOX-48100R
  PYTES 지능형
 • NPG2-800Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩383,000 / kWh
  CATL E-BoxLV ...
  PYTES 지능형
 • NPG2-600Ah
  NPP Power Standalone
 • HERF-5.12kWh
  E-star Energy 지능형
 • NPG2-500Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩428,000 / kWh
  GSL-7000 138A...
  GSL Energy 지능형
 • NPG2-400Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩290,000 / kWh
  GSL Powerwall...
  GSL Energy 지능형
 • NPG2-300Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩471,000 / kWh
  PowerBase FC
  ZRGP 지능형
 • NPG2-200Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩555,000 / kWh
  PowerBase Mat...
  ZRGP 지능형
 • NPG12-250Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩517,000 / kWh
  PowerBase X1
  ZRGP 지능형
 • NPG12-200Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩408,000 / kWh
  RENON Xtreme ...
  Renon Power Tec... 지능형
 • NPD12-75Ah
  NPP Power Standalone
 • ESCS
  Consnant Techno... Standalone
 • NPG12-120Ah
  NPP Power Standalone
 • US2000C-5000
  ASE Energy 지능형
 • NPG12-100Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩196,000 / kWh
  SPW series
  SUG New Energy 독립형
 • NPG12-90Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩239,000 / kWh
  48V100Ah Rack...
  Keheng New Ener... 독립형
 • NPG12-80Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩255,000 / kWh
  10Kwh Powerwa...
  Keheng New Ener... 독립형
 • NPG12-75Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩295,000 / kWh
  20kwh 48V 400...
  Keheng New Ener... 독립형
 • NPG12-70Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩344,000 / kWh
  RENON EBrick ...
  Renon Power Tec... 지능형
 • NPG12-65Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩637,000 / kWh
  48V 50Ah 2.4k...
  Jarwin Standalone
 • NPG12-50Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩1,270,000 / kWh
  48V 100Ah 4.8...
  Jarwin Standalone
 • NPG12-40Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩267,000 / kWh
  Vxl 5100 51.2...
  VTC Power 지능형
 • NPG12-33Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩267,000 / kWh
  Vxl5100w 51.2...
  VTC Power 지능형
 • NPD12-200Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩239,000 / kWh
  Vxl 7600w 51....
  VTC Power 지능형
 • NPD12-150Ah
  NPP Power Standalone
 • KSHV5-20 High...
  Ktech Energy 지능형
 • NPD12-100Ah
  NPP Power Standalone
 • ES-HyPro1-10k...
  Enershare Techn... Standalone