NP2/6/12 Series

NP2/6/12 Series

Guangzhou NPP Power Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (AGM)
규격 용량: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Guangzhou NPP Power Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩149,000 / kWh
 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: 리튬 이온
 • 제품보증연한: --
 • 치수: 735x525x190 mm
 • 무게: 60.5 kg
 • 공칭 전압: 51.2 V
 • 규격 용량: 200 Ah
 • 싸이클 수명 @ %DOD: 8500@80%DOD
 • 설계 수명: 20 년

제품특성

모델명
NP2-100Ah NP2-150Ah NP2-200Ah NP2-300Ah NP2-400Ah NP2-500Ah NP2-600Ah NP2-800Ah NP2-1000Ah NP2-1500Ah NP2-2000Ah NP2-3000Ah NP6-100Ah NP6-150Ah NP6-180Ah NP6-200Ah NP12-33Ah NP12-38Ah NP12-40Ah NP12-45Ah NP12-50Ah NP12-55Ah NP12-60Ah NP12-65Ah NP12-70Ah NP12-75Ah NP12-80Ah NP12-90Ah NP12-100Ah NP12-120Ah NP12-150Ah NP12-160Ah NP12-180Ah NP12-200Ah NP12-250Ah
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (AGM)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 6 V 6 V 6 V 6 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V
일반 사양  
치수 (L*W*H)
171x72x210 mm 171x102x221 mm 171x111x364 mm 171x151x364 mm 210x176x367 mm 241x171x365 mm 302x175x367 mm 410x175x367 mm 475x175x367 mm 400x350x382 mm 490x350x382 mm 710x350x382 mm 194x170x210 mm 260x180x250 mm 306x169x225 mm 322x178x230 mm 195x130x180 mm 197x165x170 mm 197x165x170 mm 197x165x170 mm 230x138x215 mm 230x138x215 mm 350x166x179 mm 350x166x179 mm 260x169x215 mm 260x169x215 mm 260x169x215 mm 306x169x215 mm 330x171x220 mm 409x176x225 mm 485x172x240 mm 530x207x218 mm 530x207x218 mm 522x238x222 mm 521x269x224 mm
무게
5.3 Kg 8 Kg 12.7 Kg 18 Kg 25.5 Kg 30 Kg 36.5 Kg 50.5 Kg 60.5 Kg 93 Kg 126 Kg 186 Kg 14.8 Kg 24 Kg 27.5 Kg 29 Kg 10 Kg 11.8 Kg 12.5 Kg 13.8 Kg 16.2 Kg 17.3 Kg 19.3 Kg 20.4 Kg 22.5 Kg 23.5 Kg 24.2 Kg 27 Kg 29.5 Kg 34.8 Kg 41.8 Kg 49.5 Kg 53.5 Kg 59.5 Kg 71.5 Kg
PDF  
제품 사양서 다운받기

Guangzhou NPP Power Co., Ltd.

Click to show company phone
www.nppower.com.cn
중국
No. 67, Factory Building, Lianglong North Road, Huashan
직원수: 800
참고: 귀하의 문의가 Guangzhou NPP Power Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.
비즈니스 상세 정보
부품소재유형
배터리
배터리
카테고리: 독립형
배터리기술: GEL, LFP
이미 파악된 판매상의 수량
배터리 2 판매업체

관련된 상품

 • NPD6-100Ah
  NPP Power Standalone
 • Deep Cycle So...
  Tiger New Power 독립형
 • NPD6-150Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩290,000 / kWh
  Wallmount Pow...
  UFO Power 지능형
 • NPD6-180Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩199,000 / kWh
  12.8V 200Ah L...
  Grenergy Standalone
 • NPD6-200Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩199,000 / kWh
  12.8V 300Ah L...
  Grenergy Standalone
 • NPD12-33Ah
  NPP Power Standalone
 • Pylontech - 50
  Wattuneed Standalone
 • NPD12-40Ah
  NPP Power Standalone
 • Lithium Batte...
  Wattuneed Standalone
 • NPD12-50Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩59,800 / kWh
  12V GEL Serie...
  Huixin Standalone
 • NPD12-65Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩149,000 / kWh
  GSL ENERGY 48...
  GSL Energy Standalone
 • NPD12-70Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩68,300 / kWh
  12V Front ter...
  Huixin 독립형
 • NPD12-75Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩70,200 / kWh
  12v storage b...
  Huixin 독립형
 • NPD12-80Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩272,000 / kWh
  GSL ENERGY 8....
  GSL Energy Standalone
 • NPD12-90Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩212,000 / kWh
  12.8V 100Ah L...
  Grenergy Standalone
 • NPD12-100Ah
  NPP Power Standalone
 • O-BOX
  DLG 지능형
 • NPD12-120Ah
  NPP Power Standalone
 • E-BOX-4850
  DLG 지능형
 • NPD12-150Ah
  NPP Power Standalone
 • E-BOX-48100R
  DLG 지능형
 • NPD12-200Ah
  NPP Power Standalone
 • 12.80V 100Ah ...
  Tiger New Power 독립형
 • NPD12-250Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩7,720 / kWh
  US2000B Plus,...
  Techno Sun 계통연계형
 • NPD2-200Ah
  NPP Power Standalone
 • LiFePO4 48V50...
  Tiger New Power 독립형
 • NPD2-300Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩214,000 / kWh
  S06-12-220 3
  PSC Solar UK 계통연계형
 • NPD2-400Ah
  NPP Power Standalone
 • SMILE-B3
  SEYCO 지능형
 • NPD2-500Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩4,040 / kWh
  GSL 5Kwh Life...
  GSL Energy Standalone
 • NP2-600Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩206,000 / kWh
  LiFePO4 Batte...
  UFO Power Standalone
 • NPD2-800Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩135,000 / kWh
  LiFePO4 Batte...
  UFO Power 계통연계형
 • NPD2-1000Ah
  NPP Power Standalone
 • SINOSOAR EMS
  SinoSoar 지능형
 • NPD2-1500Ah
  NPP Power Standalone
 • Deep Cycle Ba...
  Daxieworld Standalone
 • NPD2-2000Ah
  NPP Power Standalone
 • 48V LFP Batte...
  Lithtech Energy Standalone
 • NPD2-3000Ah
  NPP Power Standalone
 • 48V LFP Batte...
  Lithtech Energy Standalone
 • NPG6-100Ah
  NPP Power Standalone
 • 12.8V LFP Bat...
  Lithtech Energy Standalone
 • NPG6-150Ah
  NPP Power Standalone
 • 12V100AH GEL ...
  Zhejiang Just E... 독립형
 • NPG6-180Ah
  NPP Power Standalone
 • 12V200AH GEL ...
  Zhejiang Just E... 독립형
 • NPG6-200Ah
  NPP Power Standalone
 • LFP-12100LA-1...
  Zhejiang Just E... Standalone
 • NPG12-33Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩31,700 / kWh
  Power Bank S12
  Soluna 계통연계형
 • NPG12-40Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩14,400 / kWh
  Battery Modul...
  Soluna Standalone
 • NPG12-50Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩38,400 / kWh
  Power Bank S8
  Soluna 계통연계형
 • NPG12-65Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩73,400 / kWh
  6V 8V Solar B...
  CSBattery 독립형
 • NPG12-70Ah
  NPP Power Standalone
 • Low Voltage R...
  Ace Battery Standalone
 • NPG12-75Ah
  NPP Power Standalone
 • Module and Ra...
  Ace Battery Standalone
 • NPG12-80Ah
  NPP Power Standalone
 • Energy Storag...
  Ace Battery 독립형
 • NPG12-90Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩201,000 / kWh
  12V 100Ah LFP...
  Keheng New Ener... 독립형
 • NPG12-100Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩219,000 / kWh
  Lifepo4 solar...
  Keheng New Ener... 독립형
 • NPG12-120Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩437,000 / kWh
  20kwh 48V 400...
  Keheng New Ener... 독립형
 • NPG12-150Ah
  NPP Power Standalone
 • 24v lithium b...
  Cyclen Battery 지능형
 • NPG12-200Ah
  NPP Power Standalone
 • 2.5kwh 5kwh 1...
  Cyclen Battery Standalone
 • NPG12-250Ah
  NPP Power Standalone
 • 51.2V 150Ah L...
  Cyclen Battery Standalone
 • NPG2-200Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩78,600 / kWh
  12V Solar Bat...
  CSBattery 독립형
 • NPG2-300Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩115,000 / kWh
  2V Solar Batt...
  CSBattery 독립형
 • NPG2-400Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG2-500Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG2-600Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG2-800Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG2-1000Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG2-1500Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG2-2000Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG2-3000Ah
  NPP Power Standalone
 • OPzV Series
  NPP Power Standalone
 • OPzS Series
  NPP Power Standalone