MNG 100-12 12V100AH

MNG 100-12 12V100AH

Fujian Minhua Power Source Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: SLA
규격 용량: 55.01 - 106.2 Ah
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Fujian Minhua Power Source Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩77,100 / kWh
 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: SLA
 • 공칭 전압: 12 V
 • 규격 용량: 65 - 260 Ah

제품특성

모델명
MNG 100-12 12V100AH
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 SLA
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
12 V
규격 용량
55.01Ah@1hr 88.95Ah@5hr 100Ah@10hr 106.2Ah@20hr
최대 충전 전류
30 A
설계 수명
10 년
싸이클 수명 @ %DOD 350@100%DOD, 1800@30%DOD
온도 파라미터  
동작 온도 범위 -15 ~ +40 ℃
일반 사양  
치수 (L*W*H)
330x173x220 mm
무게
31 Kg
용기 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
피복 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.08 hr 0.16 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 10 hr 20 hr
1.8 V 314.3 213.8 146.4 89.03 54.55 34.04 26.47 20.82 17.64 11.79 10 5.31
1.75 V 317 215.6 147.6 89.78 55.01 34.33 26.69 20.99 17.79 11.89 10.13 5.39
1.7 V 324.9 221 151.3 92.03 56.39 35.19 27.36 21.52 18.24 12.19 10.28 5.47
1.67 V 332.8 226.4 155 94.27 57.76 36.06 28.03 22.04 18.68 12.48 10.4 5.55
1.6 V 347.6 236.5 161.9 98.47 60.33 37.65 29.27 23.02 19.52 13.04 10.55 5.63
정전압 방전 특성: W(25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.08 hr 0.16 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 10 hr 20 hr
1.8 V 612.9 416.9 285.5 173.6 106.4 66.38 51.61 40.59 34.41 22.99 19.5 10.36
1.75 V 618.1 420.5 287.9 175.1 107.3 66.95 52.05 40.94 34.7 23.18 19.75 10.52
1.7 V 633.5 431 295.1 179.4 110 68.62 53.35 41.96 35.57 23.76 20.05 10.67
1.67 V 649 441.5 302.3 183.8 112.6 70.29 54.65 42.98 36.43 24.34 20.28 10.83
1.6 V 677.9 461.1 315.7 192 117.6 73.42 57.08 44.9 38.06 25.42 20.57 10.98
PDF  
제품 사양서 다운받기

Fujian Minhua Power Source Co., Ltd.

+86 592 23013823
www.chinaminhua.com
중국
Longqiao Industrial Park, Anxi Economic and Development Zone, Quanzhou, Fujian
직원수: 2,000
참고: 귀하의 문의가 Fujian Minhua Power Source Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
HELEN CAI

관련된 상품

 • MNG 45-12 12V...
  MHB Standalone
 • MNG 50-12 12V...
  MHB Standalone
 • MNG 65-12 12V...
  MHB Standalone
 • MNG 75-12 12V...
  MHB Standalone
 • MNG 80-12 12V...
  MHB Standalone
 • MNG 120-12 12...
  MHB Standalone
 • MNG 150-12 12...
  MHB Standalone
 • MNG 180-12 12...
  MHB Standalone
 • MNG 200-12 12...
  MHB Standalone
 • MS&MM Series
  MHB Standalone
 • MM Series
  MHB Standalone
 • ML Series
  MHB Standalone
 • MNL Series
  MHB Standalone
 • MNG Series
  MHB Standalone