DC Series

DC Series

BSB Power Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: SLA
규격 용량: --
지역: 중국 중국

대체 제품

 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: LFP (LiFePo4)
 • 공칭 전압: 51.2 V
 • 규격 용량: 100 - 200 Ah

제품특성

모델명
DC6-100 DC12-24 DC12-35 DC12-35A DC12-55 DC12-90 DC12-100 DC12-135 DC12-150 DC12-200
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 SLA
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
6 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V
설계 수명
12 년 12 년 12 년 12 년 12 년 12 년 12 년 12 년 12 년 12 년
싸이클 수명 @ %DOD 500@80%DOD
온도 파라미터  
동작 온도 범위 -20 ~ +60 ℃
일반 사양  
치수 (L*W*H)
194x170x210 mm 175x166x125 mm 195x130x180 mm 195x130x168 mm 230x138x211 mm 306x169x214 mm 330x171x220 mm 342x172x285 mm 485x172x240 mm 522x238x221 mm
무게
16 Kg 81 Kg 112 Kg 112 Kg 174 Kg 263 Kg 30 Kg 42 Kg 445 Kg 615 Kg
용기 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
피복 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
PDF  
제품 사양서 다운받기

BSB Power Co., Ltd.

Click to show company phone
www.bsbpower.com
중국
2/F, Building A3, 1001 Xueyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong

유용한 연락처

Contact Face
BSB Power Co., Ltd.

관련된 상품

 • OPzV Series
  BSB Power Standalone
 • WT5100
  Wirentech Standalone
 • FAG Series
  BSB Power Standalone
 • WT1MW
  Wirentech 지능형
 • OPzS Series
  BSB Power Standalone
 • WTH500
  Wirentech Standalone
 • Solar Series
  BSB Power Standalone
 • ₩211,000 / kWh
  KS-W10
  Ktech Energy 독립형
 • LSG Series
  BSB Power Standalone
 • ₩200,000 / kWh
  KS-G Series
  Ktech Energy 계통연계형
 • LSE Series
  BSB Power Standalone
 • ₩320,000 / kWh
  E-BOX-4850
  PYTES 지능형
 • XT Series
  BSB Power Standalone
 • ₩288,000 / kWh
  E-BOX-48100R
  PYTES 지능형
 • ₩360,000 / kWh
  E-BOX-48100C
  PYTES 지능형
 • SMILE-T10-HV
  Solaris Green E... Standalone
 • HERF-5.12kWh
  E-star Energy 지능형
 • ₩403,000 / kWh
  GSL-7000 138A...
  GSL Energy 지능형
 • ₩274,000 / kWh
  GSL Powerwall...
  GSL Energy 지능형
 • ₩255,000 / kWh
  LDP 24-100
  EverExceed Standalone
 • ₩531,000 / kWh
  PowerBase FC
  ZRGP 지능형
 • ₩632,000 / kWh
  PowerBase Mat...
  ZRGP 지능형
 • ₩592,000 / kWh
  PowerBase X1
  ZRGP 지능형
 • ₩399,000 / kWh
  RENON Xtreme ...
  Renon Power Tec... 지능형