RECA Group Sp. z o.o.

RECA Group Sp. z o.o.

Mur Południowy 1, 73-200 Choszczno
Click to show company phone
폴란드 폴란드

비즈니스 상세 정보

설치업무 시작 날자
2010
설치규모
1MW보다 작은PV시스템 설치업체, 1MW보다 큰 PV시스템설치업체
운영 범위
폴란드