Hunan Red Solar New Energy Science and Technology Co., Ltd.

Hunan Red Solar New Energy Science and Technology Co., Ltd.

No. 586, Tongzipo West Road, Changsha, Hunan, 410205
Click to show company phone
중국 중국
Nick Chou

직원 정보

직원수
1,200
유용한 연락처
Contact Face
Yingjie Ren
Contact Face
Nick Chou

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정
공율범위(Wp):
265-550
고효율 결정
양면형
공율범위(Wp):
300-550
모회사
China Electronics Technology Group Co., Ltd.

제품

결정실리콘

 • CETC-360-380M/...
  360 ~ 380 Wp 단결정
 • CETC-530-550M(...
  530 ~ 550 Wp 단결정
 • CETC-310-325M/...
  310 ~ 325 Wp 단결정
 • CETC-370-385M/...
  370 ~ 385 Wp 단결정
 • CETC-320-340M(...
  320 ~ 340 Wp 단결정
 • CETC-390-415M/...
  390 ~ 415 Wp 단결정
 • CETC-325-345M/...
  325 ~ 345 Wp 단결정
 • CETC-380-405M/...
  380 ~ 405 Wp 단결정
 • CETC-320-340M/...
  320 ~ 340 Wp 단결정
 • CETC-300-320M/...
  300 ~ 320 Wp 단결정
 • CETC-360-380MB...
  360 ~ 380 Wp 양면형
 • CETC-530-550M(...
  530 ~ 550 Wp 양면형
 • CETC-380-405M(...
  380 ~ 405 Wp 양면형
 • CETC-425-450M(...
  425 ~ 450 Wp 양면형
 • CETC-390-415M(...
  390 ~ 415 Wp 양면형
 • CETC-325-345M(...
  325 ~ 345 Wp 양면형
 • CETC-300-320MB...
  300 ~ 320 Wp 양면형
 • CETC-320-340P(...
  320 ~ 340 Wp 양면형
 • CETC-360-380M(...
  360 ~ 380 Wp 양면형
 • CETC-265-285P(...
  265 ~ 285 Wp 양면형
 • CETC-300-320M(...
  300 ~ 320 Wp 양면형
 • CETC-270-290P/...
  270 ~ 290 Wp 다결정
 • CETC-325-345P/...
  325 ~ 345 Wp 다결정
 • CETC-330-345P/...
  330 ~ 345 Wp 다결정
 • CETC-275-290P/...
  275 ~ 290 Wp 다결정
 • CETC-320-340P/...
  320 ~ 340 Wp 다결정
 • CETC-265-285P/...
  265 ~ 285 Wp 다결정

이 브랜드를 사용한 설치업체

비즈니스 상세 정보

설치업무 시작 날자
2009
설치규모
1MW보다 작은PV시스템 설치업체, 1MW보다 큰 PV시스템설치업체
기타 서비스
디자인, 교육
운영 범위
중국
모회사
China Electronics Technology Group Co., Ltd.