Hunan Red Solar New Energy Science and Technology Co., Ltd.

Hunan Red Solar New Energy Science and Technology Co., Ltd.

No. 586, Tongzipo West Road, Changsha, Hunan, 410205
+86 135 64871506
중국 China.png

직원 정보

직원수
1,200

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정
공율범위(Wp):
265-380
고효율 결정
양면형
공율범위(Wp):
300-450
모회사
China Electronics Technology Group Co., Ltd.

제품

결정실리콘

 • CETC-360-380M/...
  360 ~ 380 Wp 단결정
 • CETC-320-340M(...
  320 ~ 340 Wp 단결정
 • CETC-310-325M/...
  310 ~ 325 Wp 단결정
 • CETC-390-415M/...
  390 ~ 415 Wp 단결정
 • CETC-370-385M/...
  370 ~ 385 Wp 단결정
 • CETC-325-345M/...
  325 ~ 345 Wp 단결정
 • CETC-380-405M/...
  380 ~ 405 Wp 단결정
 • CETC-320-340M/...
  320 ~ 340 Wp 단결정
 • CETC-300-320M/...
  300 ~ 320 Wp 단결정
 • CETC-300-320MB...
  300 ~ 320 Wp 양면형
 • CETC-380-405M(...
  380 ~ 405 Wp 양면형
 • CETC-425-450M(...
  425 ~ 450 Wp 양면형
 • CETC-390-415M(...
  390 ~ 415 Wp 양면형
 • CETC-325-345M(...
  325 ~ 345 Wp 양면형
 • CETC-360-380MB...
  360 ~ 380 Wp 양면형
 • CETC-320-340P(...
  320 ~ 340 Wp 양면형
 • CETC-360-380M(...
  360 ~ 380 Wp 양면형
 • CETC-265-285P(...
  265 ~ 285 Wp 양면형
 • CETC-300-320M(...
  300 ~ 320 Wp 양면형
 • CETC-270-290P/...
  270 ~ 290 Wp 다결정
 • CETC-325-345P/...
  325 ~ 345 Wp 다결정
 • CETC-330-345P/...
  330 ~ 345 Wp 다결정
 • CETC-275-290P/...
  275 ~ 290 Wp 다결정
 • CETC-320-340P/...
  320 ~ 340 Wp 다결정
 • CETC-265-285P/...
  265 ~ 285 Wp 다결정

이 브랜드를 사용한 설치업체

중국

비즈니스 상세 정보

설치규모
1MW보다 작은PV시스템 설치업체, 1MW보다 큰 PV시스템설치업체
운영 범위
중국
모회사
China Electronics Technology Group Co., Ltd.
최신업데이트
2021. 7. 1.