Zhejiang Sandi Electric Co., Ltd.

Zhejiang Sandi Electric Co., Ltd.

Building 13-2 Botong Huigu, No. 66 Binhai South Four Road, Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang
Click to show company phone
중국 중국

직원 정보

직원수
98
유용한 연락처
Contact Face
Katrina Yi

비즈니스 상세 정보

부품소재유형
인버터, 컨트롤러, 결합기 박스, PV 퓨즈, 배터리, 컨버터, 태양열 시스템
배터리
카테고리:
독립형
배터리기술:
GEL, 리튬 이온
컨트롤러
기술 유형
MPPT, PWM
인버터
독립형, 하이브리드
공율범위 (kWp):
5-500
태양열 시스템
카테고리:
독립형
시스템 유형
바닥, 간이 차고, 기울어진 지붕, 평지붕
제조
OEM

제품

인버터

 • 1,550 / Wp
  SDP-30KW off g...
  6 ~ 30 kW 독립형
 • 369 / Wp
  SDEX-30KW Expl...
  35 kW 독립형
 • SDH-2000W
  2 kW 독립형
 • SDH-4000W
  4 kW 독립형
 • SDH-6000W
  6 kW 독립형
 • 236 / Wp
  SDP-40KW off g...
  45 kW 독립형
 • 252 / Wp
  SDP-40KW (IP45...
  40 kW 독립형
 • SDP-150KW
  150 kW 독립형
 • SDP-200KW
  200 kW 독립형
 • 253 / Wp
  SDP-50KW off g...
  50 ~ 60 kW 독립형
 • SDH-3000W
  3 kW 독립형
 • 242 / Wp
  SDP-80KW
  80 kW 독립형
 • 114 / Wp
  SDH-2500W
  2.5 kW 독립형
 • 114 / Wp
  SDH-5000W
  5 kW 독립형
 • SDP-5KW Off gr...
  1 ~ 6 kW 독립형
 • SDP-30KW
  30 kW 독립형
 • 277 / Wp
  SDP-20KW
  20 kW 독립형
 • SDP-15KW
  15 kW 독립형
 • 271 / Wp
  SDP-10KW off g...
  10 kW 독립형
 • 339 / Wp
  SDP-5KW-8KW
  5 ~ 8 kW 독립형
 • 4,900 / Wp
  SDP-25KW Marin...
  1.5 ~ 25 kW 독립형
 • 1,770 / Wp
  SDP-60KW off g...
  9 ~ 60 kW 독립형
 • 252 / Wp
  SDP-100KW off ...
  100 kW 독립형
 • 183 / Wp
  SDP-150KW off ...
  190 kW 독립형, 하이브리드
 • 774 / Wp
  SDEX-10KW
  12 kW 독립형, 하이브리드
 • 188 / Wp
  SDP-200KW outd...
  220 kW 독립형, 하이브리드
 • 310 / Wp
  SPIC-50KW Hybr...
  50 kW 독립형, 하이브리드
 • 344 / Wp
  SDP-15KW inver...
  15 kW 독립형, 하이브리드
 • 226 / Wp
  SDP-10KW Rack ...
  10 ~ 15 kW 독립형, 하이브리드
 • 258 / Wp
  SDP-30KW inver...
  30 kW 독립형, 하이브리드
 • 264 / Wp
  SDP-120KW off ...
  110 ~ 550 kW 독립형, 하이브리드
 • 370 / Wp
  SPIC-15KW hybr...
  0.5 ~ 15 kW 독립형, 하이브리드
 • 301 / Wp
  SDP-15KW Rack ...
  0.6 ~ 15 kW 독립형, 하이브리드
 • 186 / Wp
  SDP-250KW off ...
  0.8 ~ 250 kW 독립형, 하이브리드
 • 258 / Wp
  SDP-50KW Pure ...
  20 ~ 50 kW 독립형, 하이브리드
 • 87.8 / Wp
  SDP-15KW Split...
  15 kW 독립형, 하이브리드

충전 조절기

 • 3,230,000 / 대
  SMC360V-100A M...
  MPPT
 • 3,360,000 / 대
  SMC352V MPPT S...
  MPPT
 • 3,360,000 / 대
  SMC460V 80A so...
  MPPT
 • 3,230,000 / 대
  SMC480V-80A So...
  MPPT
 • SDC192V(50A~15...
  PWM
 • SDC48V(80A~150...
  PWM
 • 981,000 / 대
  SDC384V(50A~15...
  PWM
 • 981,000 / 대
  SDC360V(50A~15...
  PWM
 • SDC480V-200A
  PWM
 • 3,100,000 / 대
  SDC360V(200A~3...
  PWM
 • SDC240V (200A-...
  PWM
 • 710,000 / 대
  SDC220V(50A~15...
  PWM
 • 1,810,000 / 대
  540V solar con...
  PWM
 • 1,680,000 / 대
  SDC400V-100A S...
  PWM
 • 1,230,000 / 대
  600V 100A sola...
  PWM
 • 1,110,000 / 대
  SDC-400V solar...
  PWM
 • SDC288V(50A~15...
  PWM

에너지 저장 시스템

 • energy storage...
  LFP
 • OEM Customized...
  LFP
 • 42kWh LiFePO4 ...
  LFP

이 브랜드를 사용한 설치업체

카타르
최신업데이트
2021. 11. 2.