Sunny Power (Sunny International Power Corp)

Sunny Power (Sunny International Power Corp)

No. 7, Dongyu Second Street, Xiekeng Management District, Qingxi Town, Dongguan, Guangdong
+86 769 87336863
중국 China.png

직원 정보

직원수
400
유용한 연락처
Contact Face
Mr. Martin Wang

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정
공율범위(Wp):
5-300
모회사
Sunny International Power Corp

제품

결정실리콘

 • SPM-9.5-11SB308
  9.5 ~ 11 Wp 단결정
 • SPM-14-17SB308
  14 ~ 17 Wp 단결정
 • SPM-20-25SB308
  20 ~ 25 Wp 단결정
 • SPM-28-35SB301
  28 ~ 35 Wp 단결정
 • SPM-40-50SB301
  40 ~ 50 Wp 단결정
 • SPM-4.5-5.5SA1...
  4.5 ~ 5.5 Wp 단결정
 • SPM-40-50PB301
  40 ~ 50 Wp 다결정
 • SPM-280-310PB2...
  280 ~ 310 Wp 다결정
 • SPM-260-280PB2...
  260 ~ 280 Wp 다결정
 • SPM-255-275PB2...
  255 ~ 275 Wp 다결정
 • SPM-230-250PB2...
  230 ~ 250 Wp 다결정
 • SPM-190-210PB2...
  190 ~ 210 Wp 다결정
 • SPM-135-150PB3...
  135 ~ 150 Wp 다결정
 • SPM-115-125PB3...
  115 ~ 125 Wp 다결정
 • SPM-85-100PB212
  85 ~ 100 Wp 다결정
 • SPM-75-90SB118
  75 ~ 90 Wp 다결정
 • SPM-80-100PB301
  80 ~ 100 Wp 다결정
 • SPM-60-75PB301
  60 ~ 75 Wp 다결정
 • SPM-50-60PB301
  50 ~ 60 Wp 다결정
 • SPM-28-35PB308
  28 ~ 35 Wp 다결정
 • SPM-23-27PB308
  23 ~ 27 Wp 다결정
 • SPM-17-22PB308
  17 ~ 22 Wp 다결정
 • SPM-15-17PB308
  15 ~ 17 Wp 다결정
 • SPM-9-11.5PB308
  9 ~ 11.5 Wp 다결정
 • SPM-5-7PA208
  5 ~ 7 Wp 다결정

비즈니스 상세 정보

제품유형
가정용 전원 시스템, 태양광 물펌프, 가로등, 고정식 통풍기
모회사
Sunny International Power Corp
최신업데이트
2020. 6. 15.